Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-CNGB

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 1
Description: Mapping of the CNG channel 4 expression vector insert
Promoter location: scaffold_311:58227-59705:+

Sequence
CTCCGTTTCG TGGAAAACTC ATTTTTCAAA TCTAAATAAA AACACGTATT TTCGTTAGAA CAAATGGCGC AGAAAACATT GTTTACATTG CAATGCGAAC TACACAGTGT ATTTAATGTC AAGGTAGTGT TGAATATATA GTTATTTTAT GCAAATATTG CGAAAGTCTA AATTTTTCGC GCGTCAACAG ACGAGACGCG AGGTAACAGC TTAGGGCTTT CCCCGCCACA GCAAGAAACT TTGGAAAGTT CACGCAGACA CATGTTGTTA AAATTCATCC CAATTAAATG TGATGCAGAT TAATATAAAT CATTCACAGC GTACGAAAGG GGAGGCAGGT CTTTAAATGA GACTATGAAA CTGTAAAGTG AATACATAAA TGACAGACCA AGCATAATTT ACAATTATAA AATACGAGCT TACCTTAAAT CGAGTGAGTA GCAAAAATTT GCAAAATGTC GTTACAAGCT TCGAACAATT GAAATCAATA GTTGAAGTCG CAATGAAAAT AGCTTCAAGT CGCAATATAG AGAGTAATCA CCAACAAGTT GGATAATAAC TGTCTGTTAA CTTCGAAATG TGTACAAGCT ATGGAAAAAT TTCCGATCGC AGCGTATATA TATTGCCGGA TTTTTTTTTC TGGATTGTGA CGTAACAATC ATAATACCAA GGAAACATTT TTCCTGCATA TTTTTAACCA ATGACAATCC AGTATGCAAC GTATCTCTTG ACAACGAGTT TGCCGCAAAA TTTTTCGATT TTGCGGGAAA TTGGTTGCTA AGAATTTCTG TTCGTAACTA TGCACCACCT TTTTTGTGCA CCGTTGCCGT TTGCCACGCC CCCTTTTATG TTTAGCATAT TTCGTTGTCA TGCAAAATAA ATGTAAACCA GCTTACCAGG GGCATGCCTT TTGCACACAT GTGGTATAAA TATGACCATT GCCAAATTGT TGTTAAGTGT ATGAACACAA GCGTAATACA ACACACGCTT TCGCCCAAAA ACACAACACG TGCTTTTACA AAAAAAGTAA TAGCGAATTT GCGTATTGTT TTTAATTTGC GTGTTTGATA TAGATATATG TGTCAGCTTG TATGTGGGCC ATACATCAAC ACGATATGTT AGTTTCCTGT TCAAGCCAGT TCACTGATCA TGGTCAGATT TTAGAAAGAG AAGAAAGCAG ATTAGTGGAA ATGCCAGATT AATCTTTAAA TCCCCCTTCA AGTGCAGTGG TTGTGCATGG ATTAAACATA TGGCATTGCA CATAAATGCA ACAACAGTGA GGAGGAGTCA TTATACGTTA TTAAAGGTAT GGTTGAGGTT GTTTTTATAG AAGAATGGTA TATATGTGTA GAAAAGAATG TATTGGAAAC TGACATAATA CATTTGTCAG TCGGGCATAC CATAATACAA CATGGCAGTT TATTATCAAA TTCACCAAGA AGTACGATGT AATAAGCTGT CTGTGTCTAG AGTCCAGT