Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-Bra

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 1
Description: Mapping of the Ci-Bra-Basal expression vector insert
Promoter location: scaffold_1404:5785-6313:+

Reported binding sites
Name Motif Factor Position Strand Reference Sequence
sna1 sna Ci-Sna 5940 + 13 TCTGGTGTT
SuH SuH SuH 6010 - 12 GTGGGAA
SuH SuH SuH 6025 + 12 ATGGGAA
sna2 sna Ci-Sna 6048 + 13 ACACTTGGT
E1 E-box unknown 6049 + 13 CACTTG
sna3 sna Ci-Sna 6081 + 13 CAAGGTGTT
ZicL-b2 ZicL Ci-ZicL 6094 + 14 CCAGCTGTG
E2 E-box unknown 6095 + 13 CAGCTG
ZicL-b1 ZicL Ci-ZicL 6139 - 14 CCAGCTGTG
E3 E-box unknown 6141 + 13 CAGCTG
sna4 sna Ci-Sna 6153 - 13 GTAGGTGGT
TATA TATA-box DNA polymerase 6221 + 13 TATAAA
  • scale
  • reported binding sites
Open in genome browser
Sequence
ACAAAAAATG AAAAAAACAC ACCCAACGTA CAATAAAACT TACGGCAAAT TGTAGTTAAA ATTCATAATT ACAAAACAAT AAAGATCATA TAAACAAAAT ATTAAAGATC ATATTAACAA TATAATATAG ATCATATTAA TAGCGACAAA CCTTATCTGG TGTTACGTCA CAATACAAAC AAAATATTTC GACATGTCAA TCAAAATCGG AAACCAAGTT TCAACTTCCC ACGCAAGACA ATGGGAAAGT AACACGTCAC AATACACTTG GTGACGTCAT ATCACTAAAA CAAACACAAG GTGTTCGATC CAGCTGTGAA AGTAAACATA GAGCGCCACC ACACGAGCAA CCCTCACAGC TGGATGCCAC CACCTACGGC GCACTTTCAA CAAACATAAA ATTTCAAAAA GAAGAAGTTA TGACGTCACA ATCCTGTATA AACTTGCACC CGAGTGTGAT TTGGAGGCAG AATGTTTTCG AAGCTCAGTG CGAGTTACAA ACCTATAATG ACGTCATCAG ATAGTAAG