Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-MLC2

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 1
Description: Mapping of the Ci-MLC2 expression vector insert
Promoter location: scaffold_180:89712-90355:-

Reported binding sites
Name Motif Factor Position Strand Reference Sequence
TATA TATA-box DNA polymerase 89948 + 1 TATAAAA
M2 M2 unknown 89981 + 1 TGATGACGTCATA
M2 M2 unknown 90012 + 1 TTCTCACGTCACT
  • scale
  • reported binding sites
Open in genome browser
Sequence
GCCAAACACG TAAGGAATAC CCCGATGGTA CATATTGGTA GCATTATGAA TGCTAATACA CAATGTTATT GTATGGTGAA AAGTGAAGAA CTTTTCACCA TACAATACAC TTTTTAGTGT AAAACTGTTT ATACAAATTT AATTTCGAAA TATTTAAAAA TCATTTTCCA TTCGCAAAGT GTGTAGTATC CAAGAACGTG ACTAAATAAA TATGCGCTCA AAACTTTACT CTTACTTTTC GAGGCTCATG CTGGTTGCGT TCAAGGACCA GAAGAAACAC ATAATCACCC GACCAAAGCG AAACAGCTTT GTTCACAACT AATCAAATTT CTTCCACCGC CTGTTCTCAC GTCACTAATT CCGCCTGTCT ATTCTGATGA CGTCATATAT CAGGTCATTA TGTCTGTTAT AAAAGCGCTG GGTCGAAGTT TAACAGCATT CAGTTCTGCT TAAGCATAAT CTAGCAAGCA TCAAACATCC TTCAAGACGA TAAACTATTA TAATGGTAAG TGTAGTTGTA TGCATTGCTG GGGAAGCACC AGTAGTAATA TACCATACCG ATAAAACTAG TTTAGATTGT TTAGAATTTT ATGTAGGATA AGCCTAAAAC TTAATAACAA CTGTCGATTT TGTCTACAGG CAG