Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

ci0100139345

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: Mapping of the 272 expression vector insert
Promoter location: chr10q:3724158-3728500:+

Sequence
CTAGATTGCG TGATGGCCTA TTAGCATGAC GCGTAAGCTC TGGTAAATGT TACCGATTAT TTTATCGCCT CATTATCCAG CAAAAGCCAA AGCCGGCGTA GGAATACATC AAGCAAATGT GTGTGCAATC GATGCATTAA AGTCGAAGTA TTTAAAAAGA AAACATTTTT TTTAGCGGCT GATCACGTTA ATGGTGACAA GATTTTTGGA CACGGATAGG AATTCTACAC CTATCGGTGC TTTTAATCGA AGAATTGACG TACATACAAT CACTTAGATC CGCCAATCGA CGGACACGTG TCACCATAAC CCACAATATA GAGTTTTGTT CTGGTGCGGT TGTTAATTCA TTGTTGAAAA GAGTAAAACT GGCGGATTGT GTATAAATAA TGTACAACGT TGGGTGTTTA GAGTAAATTA AAGAATTGTG TTAAATATTT AATGCGAATA TAGGAAACAG TTCGCCAAAA TCCGACGGTT CTATACTATG TGCTGACAAG CGGAAAGGGA AGTTTTTACC ATCACACTGA CTGAAAAATA TTATCGACGC GTTGAATCAG TGTAGCAATT ATAAGGCCAG CAAACACATT TGTTTTCCTG TGGCTCGGTA ATTACAATGG ACGATGACCA ACTGCGGTCA GAGCTGCCAC CAGTCTGGAA TCGCCCAGGC AATTATTGTC AAAAACATTA TAAGCGATTT TCTCTCAGCA CACTATGGGT TCGGCTTTTA AAAAGTTATT CTGATGTGTT TTTGTATCAG TGTTTATCGT CAGCTATGTG GTATCGTGGC TGTTAGACTT GTTACTTCGA CGTATACAGG TGCTTAGCGT CCTTATCTGC CAGCGTATCG TCTTGTAACG AGGCATGCTT GGGGTAAGTT GGCGACGATA CCGTTGCAAA TTCTCTTTAG TTGCCGGGAT GTTGATTGAA CATTTTGCCT AAATATTTGT CTACGGCGGA TGTAATTTAG CGCAGGTATT GCGAATGGAA CCAGCAATTG CTAAATTGAA ACGAAAATCT CGGTTCATCT TATATCTTGC GAGGGGAAGA GTTATTAGGG TCTTCATTTT CTCGTTTAGA TGTTTTTTAC GGCGGCCACA GTCAACTTTT TCAGACAATT GAGAAAGAGG TGGGCGTGGT ATAGTATAAG CGTTACTATT CCAACAGTGT TTATGATGTG TGGGACATGG GTAGTATTTT TCCAACGACA ACAACCAAAA ATAGATGAAA TGTTTACGTA ATTTTTGCTT CGTCATGCTT CCATTCGCTT CGGTCACACA GGTCGCAGTT ATTGACAGAA AGCTTCTGTC TCTCTGTGTG CCGAATCACG ATCAGGGCTG AGGCGCAAAA TCGGGTTTTT CACACTGGTC TGTTCCTTTT CACGGCGAAT TGCGCGAACA TGCACCGCGG AAGTAATGCG GCCAGCCCGG AATCGTGCGA AGCATGATTT ATAAAACCTT GTCCTGTTTA TACGAGGTGT AAACACCCGG AATATTAATT TTTCCGAGGA ACGTGGTTCG CAACCTCGTT ACATCTTCCG TGAGCTCCTG ATATAAAATT TATGCCCGTA TAATATTGGC AGGCGTCTAT ACATAGCACT GCCCGCTACC CTATGGCTAA AAATAGCGGC AAAAATTTCG CTGTTGTCGC CACTTAATAC TTGGGTTGGT TCCAAAAACG TGGATGGATT TAAAATATGC GAACCTTGAA CTTGAAAAAT TTGAGTCGAT CGTGTTGTTA CGGAGCAGAA AGTAGACCAA TTATTCTCCG CCCTTGCAGC CAACTGTGCA ATAAAGCAGC GACTTGCACG ACATGAAGTA AGCGACATAA AAACTTATTT ATTTCATTGC CCCCTAAATT TTTCGCGGAA CTTGGATTAG GTGGGCAAGC CGTGACAGAT TGAACATATA TCGTCCCATT ACCAATTCGC CACGCAGCCG AAGACTAACT TCCCTAACTT GGGCTTGTCA CGTATCATGT TCACACCATT TTCTCCCTTC AAAACTGCAC CGGTTCGCAG AATCGTATAG CGCAAAGCGA ACAAATAACT GATAAATACC TTCCCGCCGT CTCAGTCCGC TTTTTAACCC GCTTAGACGA GCCCGGACCT CAATAAACTT AGACAACGCC ACCCTCTGCA TCTAAAGTCC GCGTTAAGTA TCAAATTCCA CTAATAAACA GACCAGCAAC TAATCCAACA CGTTAGATAA TTGCCATAAT CACACACGGC GGTTGTCTTT GGTGTTTCGA ACATCTGTTG ATGGTTAGAG TGCAGCAAAT GTGGGTTCTG TGTTTCGCAC TAAAGCTATA CTCAGCACAC CCGTTTATCC TTTGATTAAT AGTCGGTGTC TCTAATACAC GCTTGAGGTT ACAAAACTTG TAACTCGAAT GATTTCGAGG CGAAATCACA AAACAAAGCG AAACATTCAA GGAATTTTAA CTTTTGCCAA GTTGGTGGTG AATATAACCC ACTATGGCTA CATAGACTGT AATTCATTCG GCTTTAAGTA CGAGAAAAAG ATTAACATAG CTAATACCAG GATTAAAAGC GCCTTACAAA ACGTAGCGTA AACAGTACGG AAGGTGTCGC TATTTTTAGC ACATTGTACA CTAGCTAATT AAAGCTAATT TGATAACAAC ATGTTAGGAC GTTTTTCTCA GTAAAAAGAC GAGAGGTCTC TTTTTTAATT AAAGTAGCTC TGCTAACGAC ATTAACGAAA ACAAAGGATG TTTTTAACTT CACACCCGTT ATCATGTAGA ACACAAACAC AACGAACCAT ATCACCATTA TTCTTAAAAC TGTGTCATAT TCAAAACAAA GGAAAGTCAT TGCGGCTTAA TGATGCAACC GTGATTAGCC TACGTATCAT AACATAAAGC CCCTTTGTTG CGAAGGATCG AGAAATAATC CAATAATTTT GCCTGTAATA GTTAATCACG TCCGAAGACA TAAGAATTAA ATTGCAGTTT TATTCGAACG AAACCGCCGT ACACGCTTTG GATAATTGTT TTCTGTAACT TTTAAACAGA CTTTAGGTAC ACCACTTTTT GAGACCAATA TTTAATCTGT TTATTTTGTA CCACAAGCTT GTGGTGTATT GATTAATATA TGCTGCACCT AAACTGAGAA ATACCACACA ACAAGATGCC TTATTTACCT TATACCGATT AACTGCGGGG TTAAACAGGT GCATATGTTA AATAACGGTC TAAATACCTG GGCGTAAAAG TAAACCAAAA GGAAAATTTA GAAACTGGAA AGCCACAAAT ATTTGAACCA CGCTTAAGGA AACATTAAGC TCCGTATACT GGCTTCCTGT CGCGTGTTTA ATGCCGGTCT AAAATGTTCT CTTTTTTGCC TGAAGTTTTA TAAAAATTCT TATTTTAGAC TGAAGAACTA TACAAAGCGA ATACAGATTT TCGGGTAATG GGCACGGTAT TATTATTTAA ATGGGCACGT TACGAGATTT CAATGCTACC GGCAACTTTT GGTTAATACA ATTAAGCTTT GTCGTTGCGG ATACAACAGG TATGTGCAGA AATTCATATT AATTACTTGA TTACTTCGCT AACCTTCCGG AAAGGAGAAA GGCACAGTCG GATTGCGCCG CAAAAATTTA TAAAATTAAC TCATTGTTTC TGTTGTTGCC ACGAACTTCT TCCGACCCCG GTATGCAGTT TTTTGTGGAA CCATTTAAAT ATACTATGCG GTCTGGGCGT TTTTCGTGCA GAATTTCTAT CAGAACGTGT AGCGGTGTCC GAGTTGACAT GTAGACCAGT AGGATTTGTG TTTGTAGTGG AAATAAAGAA AACCAAGCTG CAAAACGTTC CTGCTATAAA CCAAAGGAAT TCCTTCGACG GAGCGAATTT AATTTGATAA TAATATTGTT CATCCACCAT CGACATCGCA TTTGGCGTTC CCATCGTGCA GTTAGCATAA TTATGACGTC AACGGTAACT TGTCAACGGC GAAAGATAAA TAGTAGTTGT GACGTCATCA AAATAAAACA CATGAACGAG CCACAAGAGA TCGTGACGTC ACAGAAGCCT ATTTCCATTA TCTAACTTCT TTCGAAGAAA GTCGTAAATT GTGAAAGGAT AAAGACTCTT TTAGATCGCG TCGTTTTTAT AACATCACAA ACGAAACCGG CAGTGACGTA AAAGAGCCAC CCATCGGCTT CACCGCCCGA CTTCTTTTAG CGTTTTTCTC ACGTTTTCTG CAGCGTTATA ACTAGCTCCG TGCGCTGATC CGAGTATTCA CTGACAAAGC TTGCCCGTCA CTAGAGACGT GTCTAAACCA GCGAACTTCA GAATATATAG AAGAAATAAA CTCGGAGGGG AG