Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-Cdx

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: Mapping of the Cdx expression vector insert
Promoter location: chr14q:1769088-1773209:+

Sequence
CTGCTGCAAA AATGCGCTAA CGGATGGCGA TTCAAAGTTT CGCGCTGGAC CTTTCGGGTC AAATTTTCCA CGTAGAACTT CGCAGGTGAA TTACGACGTG CTACGCGACG ATTTGTGACG TCACAATGGC CGAACGCTTT AAATCACGCG CTCGTAAAAA ATCACCTGCG AATTTTGAAA TGATATACTG TTTGTCGTGT CCAACGCTTA CGTTTAAAAA CTCTTTTTCT TATTTTCTTT ATTTTCGTTG TTGAAAATTT TTGTTTTTTT ATTAGTATAC CCTTATTTTG TCATATTATT TTCTACGTGG GTGAGGTCCT ACACCGTGGC AGGCCATGGG GGCTGAGTAG GGTTGAGTTG GACCGTTACA CAGACACCTA GAACGCTACA ACCCATTTAT TAATACACAC TATATAACAA ATTATAGAAA AACAGAAATA GAACTCAGTT TCTATAGTCT CCGTTAAACG TTACGTCATC AAAGCATACG TCATCAAAGT TGACGTCATC AAAGTGAAAG TTATTTACGG TAAAGCTCAA CCTGAAACGA GCGGCTCGTG CCGAATAATG TTTATTATGA CGTAATAAAC ACGTCTAGAA TTTGTTAGCA TGCGGTGTAA TTGCCTCGAC GTGCTTTTAT CTAAAAACGC GAAAGCGACG TTATGTTTAA TGAACAAACA GATTAGGTAT GCCCGTAAGC TTGACTTTTA AAGAGAGCGT TTCAGAAAAA CGTTTGATTT TAGTTCGTCT GCAATGATTT TACTGTCTAA ATCAGATTTG CGAAACCCAA ATAAAGAGGT AAATACAAAT ACACCACGCA AGTTTAAAAC AAATCAATAG AATTTGCTCT GCGTTTGAAC AATCAACGTT ATTCGAGGGA AAAAATTGAA CAATAACGTT ATTCGAGGGA AAAATTTAAT CAATCCTTCA TTTTTTTAAC CAAAAAAAAA CATTTCACCA AAAAAATAAA ACCTTAAAAC GGGAACAAAA TAAACGCAGT AAGGACTGTA CATACAGCTT GTCGTCTGTT TTTCATTTAT TTCATTAAAA GCTGGAGACC CGATCATATG ACAGCTGAGC TTTGTAAGTT ACCTGTGTGG TATAAGAGGA AATGTATTGT AATACAACAT CGGTTCGGGA AGTTTGGGTT CGTTTCTCAC GGTCGACCCT TCGCCGCTTC CGCACATTCG CTCCCGTGAC GTCATATCTG CTCCTGTGAC GTCACACTGC GATCGGAACC GCTTCGTCCG CCATTTTCCC ACCGGTGTAG ACCCTAGTGA TGTAACAATA GTAAGACAAT GGAAATGAAG TTTCTTCAAG AAGCACCGCG CCCGCACGCG TTGCGTTATT ATGACGTAAC AATGCGGTCA ACTACGTCAC ACACACCGCG TCGCGTCCAG CAAGCGTACC TTCCTGCGCG TTGTCGAACT AAAAATGATC AATATAAGTT TCCTATATTC TATTCATGCA AAACCACGGG AGTGAAAATC AAACGCGGCC GAAAACTTAA AGGTAAAACA AATGAAACAA TGGCGGATTT TTTCCTACGT AATCGAATAT AAGCAGGCGT GGTAATAGGA GCGTATTCAT TGCATACGGT CTTGCTATCA ATCTAGTCTA CTTAGTTTTT TATCGAAAGC TAGATTTGCA CTTCCCAGCT TCCTTTCACA TTATGGCAGC TCTGATTCGG CGCGATGACG TCACATTGGC CATGACGTCA CAGTATGACG TAGGATAGGT GTCGGTTGAG AATTCATAAC ATGACAATTC GATGTTTGGC GCGAAAAGCG AAAGACAGAG AAAGTACTTT GAAGTCGAGT AAGCGATCGT TTGCAGAGTA TTGTTACGCA TGTAAGGGCA TTGTGACGTA ACAGTTACTT CTGTAGGCGA CGCGAAATTT TTAAAGAGTG TAGGATTTTG TAAAACATAT ATAGTATATA TATGCTTAAA TATATATAGT ACAGTGAGGT AAGATAGATT ATGTTAGCAC GTATAATATT CCATATTTGC TAATCGTGTT TTCAACAATT AACAACGCTG TTTTAGAGCC ATGAAGTTAC GGGATATAAT TTTGTAATTA TTCTTTGTTT ACTTTCAAAC AGGACGATAA AAGTTCATAA AAACATGGCC CATTCTATCG CAGCCTACTA TATATTTCAG TTATAAGGTT AACCGGACTA CACAGTTTTA AATAGAAATG TAGAGATTTT TAGACAAGCG AGTAATAAAT CAGTTTTAAC TTGGTGTTAT AAAACGAAAC TTCATTTTTT TCATTGCTTT GTGCGAGAAT AGGTATCAGT AGCAAGTTAA CAGAATTTAA GGTTTACAGC TGGTAAATTT ACCCACGTAT TTACATATAT TGTGTATAAA AAAGTAGTAT GTATGGTGAA ACATTCAAAG AGTTATAAAA CCGTATTTTC GCGACTTCCA TAGACCGTTG TTAGTTGTGT AAAACACGAT CAGAATATCA AGATAGTATG TGCAAAAAAT AACCCGACTT CCCCCCACCC TACTATACAT CAAGTGTAAT TTATAGGAGC AAAAATCAAA TACCATTCGG CAGCAGTTTT AACGCGTGAA ACATATATCG CTACATTGAA TGCTTGCCTG GTCCGTATAC CGCCAGACTG GATAAAACAA CGCAAACAAT ACTCTATTGA CCAAACAGTA TCGTTTTTGC CTTGATCTGG CCGTGGAACG CTCTACACGC GATTCGAATG GAAATTATTT GTACAGAGTG TTGTGATGGT TTGGTAATGT TAAGATTTTG GGGGGTAGTA GTTAATGTAA TTAAATATGC TGATAAAATA TGTTCATATT TTTTTAATTT AAATATTATT TATTGAATTT GGTAAGTTAT GTCTTTAAAA GGGACAAGGT TTTAACAACG GTCTATGAGA GCCGAGGATA CGGTTATATA ATTCTTTATA CCTTGCTTGT TTACTGGTAA ATGGGACGAG AAAAATGAAT CAAAGGTGTC CCACATTCCC TCAAACTACC ATAGCTTGCT AAAAAAGTTA AACAGAGTGT AATTTTCAAA GTCGTTTTCT AGTTTTTTTG ATTTTCTCCC ATTTTTGATC GCTATTGAGA AAATGTATGA CTCAAGTTTA CTGTAAGTCC GTATCATGCC TATTTAGCGG AACTTCTTTG TAACATTTCG TACTCTACAT ATACTTAACA GTTGTAAGCG AAATAGAGAC TGTTAGATTA CAGTCCTGAA ACAGTAATCG CAACATCAGA GATACAACAG TGTCAACAAA TAAAGAGCAT TATTTGGCGA GCGCCAATCA AACAGTCGGC AATGGCGGGC GAACGATTTC AAACGTTTTT GAAAACAAAA GAAAGTGTTT GGAAATTTCG AATCGAAAAT CGCTCAATCT TTGTTTCGGC CTTGCGAACT TTGGGCCCCT CGTTTGTTAC GAAACTGCTA CGTAATAATC ATAATTATTC GGTCAGCGCG TGTCCTTTGC GGTGCACCCG CGCGGCAAGG TAGACTTTGA GGTAACGGCT GCGAGATTGG GGGGTAGGTG TTTCGTACAA TTCTCGTCAC GACCGAGGAC CTGTACGAAA ATGTCGTCTA TTGGGTCATG AAGAGGTTAT TTATTGGGCA GTGTGCTGTG AGAAGGCGAT CGTTATATCA CCGTACAGTA CAGTCTCGGT CAGTCGTTCG GTCACTGCGC CATTTTACAA ACCGGCAGAG CTAGTATAAG GACAGGCAGG CGAAAAAAAG AAAAAAGCGA GCTGTACAAG CCAGTCGCAT GTATAGTCCA AGGTTACTCA GTGTAAATTG AACCTCGCAT GGTACAGAGC AGTTTTATTG GTCGGTACAC AAAGCCTGGC CGTCATTAAG TTATATTAAA AGCAGCAGGT TGTAAATTAA GGAGTAACAT GCCTTTCCGG AGTTATGTTA CAAATAAAGA TTTCGTAAAT CAGTTACAAA GCAATTACTA AAATCGCGCA ACTACAGAAG TTATAACATA AATCTCAGGC ACTTAAGATT ATAATTTAAT TTAGATTCGT ATTAGGTTCA TCAGCCATTT GAAACTTTTG CCAAGGAAAC TTTTGTGATT CTTGAGCGTT TTGTTCGCAA GAAGACTGCA ACCATTGATG AGAAACGCAC A