Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

ci0100131237

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: Mapping of the Tubby-like expression vector insert
Promoter location: chr02q:5082501-5083679:+

Sequence
gtgaACAGTT ATGTCTATTG AACATGATGA ATTTGTTGCA GTATTTTGCT GTACAAACGG GAATTTCGTA GCTCAAGAAC AATAAAAACA AACAAACATT AAACGTGCTG TAGGGGTTTT CCCTTAAATA AAATTAGTCG CAATACATAG ATAGAAAGAT GTAATACCAA GTGAACGAAA CAATTTTTAC CTGCGTTTTA TACACATAAA ACAAAACTAT ATATTATAAC ACCTAAATGA ACTTGAAAGG GATAGTCATT TGTTTGGAAA AAGAGCACCA CATAAAATAA CAAAGCACCC ACGAAAAAAT TTAAAACAAA GATATTTGAG GACCTGAGCG CAATCATAAG GTGTGTGAAA TCTATATGCA ACACAGGTAG TCCCAGTGCT TTTCAATCTA CGAGTGTAAA TGTAAGAGTA TGATTTCGGA GTGGCCAATA TTTCTCTTCC GAACCGTAAA CAAAACATGA TCAAGTGATT GATTGCTTTT AATTCATATT TTACCGGTAT TTGAAACATC TAGCAAGATA ATCTGTTAAG TTGATTGATT AGTTTTCTTG TTTACTCGGA AATCACTACG TAATCAACTT TTGCCCCAAT CATTGTTATG GCAACGCCGA AAACAATGTT CATTGTGACG TAGAGTACTC GTGACTGACA ACCAATGACT GAAAGCTGAC GGTGACCCTT GACCTCGCCG CAAAACGAAT TCCAGCTGGG CTTTAAATTA TTTAGACTAG TAGACTGGTA AGTGCTTTGC GCTATGAAAG TAACGTAGTT CGTTTTTGGG TGTGTTTTAT TACTTTAAGG TACTATGTAC CGTATCGGTG TCTGAGTAGT CGTATTTGTT GCCACAGGGC ACGTACCACA AATGATTGTA TAACAGATAA TATAGATATA GTGTATTTGA ATAATAATAA AGGCTGGTAA CCTGTGTAGG CTGTCAAACT AAATTAAAGG GGCACAGTTT TGTGCGTTAA ATCCTATACT CCTATACAGT ACTATGTCTA ATAGATCCAG CAATTTAGGC CATGAAAAAG GCCTTTTCTA CCACTAACCA ATAAAGTAAA ATGTTTTTTT CATAGGCCAG TTTGTGCGGT AGCTTGTAGG TTAAGTGAAA CTGTAAAATT TTGGATATTT CGCTGTCCTA TTCACTTTCT CTGCTGTTTG GTTACGACTA AT