Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-Bra

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: Mapping of the Ci-Bra-Basal expression vector insert
Promoter location: scaffold_162:25428-25955:-

Reported binding sites
Name Motif Factor Position Strand Reference Sequence
TATA TATA-box DNA polymerase 25520 + 13 TATAAA
sna4 sna Ci-Sna 25588 - 13 GTAGGTGGT
E3 E-box unknown 25600 + 13 CAGCTG
ZicL-b1 ZicL Ci-ZicL 25602 - 14 CCAGCTGTG
E2 E-box unknown 25646 + 13 CAGCTG
ZicL-b2 ZicL Ci-ZicL 25647 + 14 CCAGCTGTG
sna3 sna Ci-Sna 25660 + 13 CAAGGTGTT
E1 E-box unknown 25692 + 13 CACTTG
sna2 sna Ci-Sna 25693 + 13 ACACTTGGT
SuH SuH SuH 25716 + 12 ATGGGAA
SuH SuH SuH 25730 - 12 GTGGGAA
sna1 sna Ci-Sna 25800 + 13 TCTGGTGTT
  • scale
  • reported binding sites
Open in genome browser
Sequence
ACAAAAAATG AAAAAAACAC ACCCAACGTA CAATAAAACT TACGGCAAAT TGTAGTTAAA ATTCATAATT ACAAAACAAT AAAGATCATA TAAACAAAAT ATTAAAGATC ATATTAACAA TATAATATAG ATCATATTAA TAGCGACAAA CCTTATCTGG TGTTACGTCA CAATACAAAC AAAATATTTC GACATGTCAA TCAAAATCGG AAACCAAGTT TCAACTTCCC ACGCAGACAA TGGGAAAGTA ACACGTCACA ATACACTTGG TGACGTCATA TCACTAAAAC AAACACAAGG TGTTCGATCC AGCTGTGAAA GTAAACATAG AGCGCCACCA CACGAGCAAC CCTCACAGCT GGATGCCACC ACCTACGGCG CACTTTCAAC AAACATAAAA TTTCAAAAAG AAGAAGTTAT GACGTCACAA TCCTGTATAA ACTTGCACCC GAGTGTGATT TGGAGGCAGA ATGTTTTCGA AGCTCAGTGC GAGTTACAAA CCTATAATGA CGTCATCAGA TAGTAAG