Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

ci0100133347

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000003538
Promoter location: chr14q:1015671-1018870:-
Gene alias: ENSCING00000003538

Sequence
ATTGGAGGCA GCGGTTTCTC GGTAAAAAAA CTCCCAATGC TGACGTTGAA AAAACTGTGT AAATAACAAT CTTTTTTATT CTTGGTATGC CATGACATAA TTTGTATACC ATGGGCCAGT ACTGTACAAC TGTTGTGTAC CTCGCTTTGA TTGATTACAT GAGAAAAATA AATAAACGAA CACCAAATTT ATGTAGGAGA TGTTTGAGTG AAATAAACCA CTTCTAAATC TGTTTGTGGT TCATTTGATC TCGTTTGGAG CACGTATTGC TCTAAAGTGA CGACTAGCGG ATACTTTAGT AGATCCAGAA TGTCGACGGG TGGTGAAATG AGCTCTATTT TTAAAAGCTT GTATAAAACG TATCTGGATT TTGGGGTGTA TAAAACCGCA ACTTCGTAGA TAGCGAATTT TCAAACTTAC CCTCCCAAAA TTACGTCTTG TAGTAAGCCT ACCAATAGTT AACGTTGCAC TTTCCATAAA AAAAGCGAGC AAAACAGGTC CATATTTATC AGGATTACGT CATCTATGTC TGCGACAGAT ATCATACTTT TTATGGCAAT ATTTCGATTC AAAACAAAAT CCAGTTTTTG TTGTTTTCCA ATCTAAAGCT CTTCTCTTAT CGATCGAGGG TTGGGAGTTC GAATACCGCC GACCGCACTC GCCGCGAAAA ACGAGTTGAT GGTTTTCGGA CCCTCGAGTA TTACATCATT CACAGCGAAT CAGTTGCCTT TAAAATGACG TCACTTGTAT CGACCAGAGA GCGAAAAACG TCCAACAAGA CACAAAATCA ATAGATAGAT CAATACACAA GCCCGGTAAA CCACTGCTGA GTTTATTTGC TTTAAATTTA AAGCTTCATT TATTGGCACT TTGAAGTGGT GAAACAGGAA AACAAAACAA GTATACAGCG CCTATATACT TATTCTTTCC AGTTGTTCAT TGTTTTTGAT ACTCAAATTG CTGCAGGTGT GCAGCTATAT ATTTCGGTTT TATGCAATCT TTATTTGTTT CCTCCGAGAC TAAAAACACC TGCATACGAC AGCTGCTGTT TCTAAACTCT GTTGGCTTAG CATAAGGCCT GGGCTGTAAT TGCTTTCGAT CTGGTGTAAT CTGGGGTCGC CACTAAGGTC GTACGAGTTT ATGCGCTCAA CTCATCCTAA CCAATCCCTC AGAAAACAAG CAATGAAAGT GATTACTCAT GCTTTCCATA AATAGTTCTA AATTTTCAAG TTTTTTCGTA CTTTTTGCGC AACTGCAGTA AATATGATGT CCCGAAAAAG TCGTATAAAC TTTTTATAAA ACATCACTCT TTGTTATCAA TCAATAGTAT TCCAACAATG TAAACGAATA AATAAATAAG TGCTAAATTT ACTAGTTAGG TGTTAAACTT ACCGCTTAAA GTTATATTGA CTACCATACT TTGGAGCAGT TGATCGTCGT CGGGGGTGTA GCTCAGATGG TAGAGCGCGC GCTTAGCATG CGCGAGGTAC CGGGATCGAT GCCCGGCACC TCCACATCTT TTATTTTGTA TTTAAAAGCA GTTGACGTAA TCGTGTTTTC ACATCTTTTC GCTTCAGGGC TTAAACACCT GTGAATTAAA TATAAAGTAT TAAGTTCCAC GTGGAATGAG ATATTTCGAA AATTTTGAGA ATTTTACAAA ACGTTTTCGC CAATTATACG GCTTATCCTC GCTTTGCTGA TAAATCTTCA CTTAGTATTA CATCATTATG TCACAAGCGC GATGATTCAT ACGCCAGACA TTCTTCAGCT TGAGGATTAG TCATCGTATT TACTTTCTAC GATCACTCAA GTACAAAAGC AATTGTCATG TTTCGTAAGA GTGTTCTAAA AAAACTCGCG TGTAAAATAC CCATTAAAGT ACTGAGGGGT AAGATGGGAT ACCGTTGGCA CCTATGTCCC GATATTTCCT GGTTGTGTTT TTAACAATTA AAACGCTTTT TTTTATGATC GCGAGAATAC AGTAATATAT TAATGCAAAT ATTGTTTGTT TATTACCAAA TTGGTTAAGG AACGAAAAGG AAAACATGCC GTATCTTACC CCACTTTACT ATACAAAATC TCTTTAGTTC CCATTAATAC CGAGCTTTTT TCTATATCGG CAGATTTACG AAGCAAAATC AAATACGGTA ACTTATAGTG TAATTGCGCA AGCGATAAGC AAACACCACG TGACTGGTTA ATTGTCCGTC GCAACAAACC GCAACTTACG CAAATATTTT ATCTCAACAC TAGGATACGA AAATGTAAGT TACTAAAAAT AGCAATATGT TGGTATAATG ACCATTTATC TAAAAGCATA AGTACGTTTA CATTACTATG CCTCGTAAAC GGCCTGTAAA ATACCCACCA GGTAATATCA CACCTATACA AACTGGTAGA GGTTATAGGA TAACACACTC GGAAAAAGTG GTACGTTTAA CTAACGACTG TTTCAATATG TGGTGAAATA GTGACTAAAA CTTTTTATTA TAGCACAGGG CAGTTTAAAG GGGCCTAAAA TATCACAAAC ATTGTATTCA GAACACGGTA AACTTACAGG GGTTGAGTCA CTATGTTGTT CTGTTTAAAC AATGATTAAT TAGTACCAAG CAGTCAACTA GTGTACCTAA GAAAGAGAGA GAGCGAGAGA GAAAAAGAGA AAAGAAAAAA CGATCACCGC ATTACCAATG ACGTAATGCT TTTCGGTATT CGAGCCCCCC TCTCGCACTC CGATATAAAA GAAGAAACAA AGTGTTTCTC TTAAGAGAGA TGCGCAAAAT ACTCGCGAGA GAATACGTCA TCGTTAGCGA AGAAATAACG AATAGTAGAG TCAGTGTACA GAGCAGAAAG CTATACGTAA TTCATGTTAC ACAATACAGT CGACCATTGG GCAAGGAACA GTCTCTTACA GTTGTGGATA GCTAAGTACA CATAGGTTAG TTAAATGGCT GACATGCTTG ATAGTTAACT GGTAGTAACG TGCTGTTTTC TACTCGCACA GAAACATCTG TAGGCTTATC TCTTGCTTTA AAGCCTAACT GTATCAAGAT TTTGAATTCA GGCTGTTTGG AAAACTTCAA CGGTGCTTAT TTCGACGGAA ATGCAAAGCT ATTGAATCAG AAAAGAAGAA AACGGCCTTG AAAGCGCAAG AAAGACTATT GTATGCCATA TAAGAATGCC TGTGTCCAGA AACCTTTCG