Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

ci0100150199

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000011389
Promoter location: chr02q:5926178-5929377:+
Gene alias: ENSCING00000011389

Sequence
TTTGGCCTTA TTAGAAGTGG AAACACACAT TTGCTTGAAG AAGTGCTTCA CAAATATATT TCACAATTGC CAGAATTCAG TTCTCCCTGT GTTAAAATTA TTAATGAACT AGCCAACACA AACCAACGTG ACATGATTCC AACTGTAACA GGTTTATGCA AACAGTTTAA GCCGGATCAT ATCATCCGTT ATGCTGCAAA ACTAACACCA GAGGACGACG TAAAATATTT GAGACAAATG TTGGAAAACT GCTATGAGGA TTTCACAGTT GAAAATTCAG CGTTGCTTTG TCGGAGTTAT CTGTCACGAT TTAGCTTCAA TGACACAGAA GAGGTTTGGA AACAGTTGGC GTTTCTCAAA TCACGAATTC CTGAGAGCGA ATCTGAGCTG GAAATGACCT ATCTATGTAT ACTACTGGAG AATGAACAGT ACGAGAATGC AGCAGAGTTC ATGTCTCAAA TGAAAGAACG AAATATTGAC TTTGTACCAA GCCTGTTGCA GCCTGCCTTG AAACAAGTGA AAGGAACAAG CGCTCATGCC AGGATAGTGG GGTTTTTAAA TGCAAATGGA ATTCACTTAA AACCAAACGA AGTTTCAGAC AAAAACGCCC CATCAAGCAG ATTTATCAGA TGTAAAAAAC TATGTAATGA CATATTACAA GATTATTTTT ACGAAGCAAC AGAATTGGAT GTTGCAATGG GGAAATTGTC CCAAGCTATC AATGATGAAG TAATAACCCA AGATGATTTG AAGAGATTCT TTATGTGGAA GTGCAACGCG AATCTCTTAA CTACTCCAAC CATCAACAAA ATGGTGTCGA TATTGCAACG ATTAGGGGAA GAAGGCAATG GAGTTGTTAT TACAGAAGAA GAAGCCAAAA AATATCTGCA AAGGGAGTCT CACTTTTTAT GTCCATTTTT CAGTGATCCT CCTGATTTTA AGTTTCCTAA GTTTTACAAA AGTCATCCAC GTTTTCTGTA CTTGCTAGTT AGGAAAGGTT TAACTAACAA AATTCTCCAT ACAGTACACC TTCACAACCT TTCAGAAAAA TTAACTTTGC AAGTTATTTT TGATGCAATG AATCATCTAC CGACAGATGA AGTGAGCCAG ATCATCGCTG CATTTGAGGG AAGGCAATTG CCCGAGATGA TAATCAATGC AGTGTTCTGG CATCATGTAT TGACCGGAAA TGTTGAAAAT GTAAATGCAT TTTTAAGACA ACACGAACAA AACATTAATT TCGATATTGA TGTGCTGCCA AAGCCAATTG CGCAATCCTT AACCGAAGAA GTGGAGACAA TACTTCTGGA CCATCTTGCC AAAACTATAA CAACAAAAAA TGCTGTGTGG TTGATCTATT TTTCCTATAT TCATGCTGGT GAAACTTTAA AGGCCAAGCG GTTCCTCGAA AAATACAATT TTTCCTGTTC AAATCAGCTT CTTAGTCGAC ATATGAATCT TGCAGGTCAA AAGAACTCAC TCAAGAAAAC GACACAAGCG GTGTTGGAGA GTCTTAAAGA CAACAGCGCT GTAATGAGTT GGTTTCACTA CAACCAACTT TGCAGGTCGG ATGATTTTGA ATGGATAGAA AGTGCTACAA GTTCACTGTT GCAACAACAA AATGCACAAG ATTCGCTGAA AATGAAGTGT TCTGTGTTGC TATTTGAAAA ATGTGATTTG CTTGGTAAAA CCCCTCCTGG CATCATCTTC CTGGATGAGG CTCTGAATGA CCTGGCAAAG ATGGTTCTTA ACAAGGATAT GAATGTTCAG AGTGTGGTTC AACAAGTTCA AACAGTAATT GAATCTAATT CATTTATTCC AGGAGTTATT TTGGGCTCTT TTTTAAAGAA ACTAAACCCC ACAGACTTTC AAGAAGCCAC AAGTGCTTTG TCAACTATTT ATCCTCAGTT TAAACCAGAG CTGCGTTTTG ACGTTATCAT GTCCCGTATA CAGCAGCTGA TCAACAGTGG GAAACATATG GATGCTGCCA AGTACCTTAA GAACACGTTC AGCCCACAAA CTAACCAGAA CTATAAAGTT TGGAAGCAGG CGATGCTATA CATGGCAAAA TCTGCAGTTG CATCAAGAAA GCCAGAGGTT CTGCAGGATT TGATGAACCA TTCTCAAATC AACGCAAACT GGAATCAAAT GCTGACAGCA AGTCTTGCTT ACCATGATGC CAAGTATACA AGACTTGAAA AAACTATCTG AAGTTTCAAT TGCTTTGTTG GTTAATGAGG CAAAAGATGT TGAAGTTTTT GAAAGATTGC TCACGAAGGC TGCTGAAGTG TCAGATAATA ATATATTACT TCATTATTTA AAGTTTGGTT TGAGAGTCGA AGAATTTACT CCGACTATTA AAGCTGTATT TTCAAAACTT CCCGTTGCGT TGAAAATGAA AGTCGTGGAA CTTGCGTATG CAGAAGTAAA CAATCTGTGT GACCTGAAAA AGGTTGACAA GACAATAACT GAACTCCAAA CTATATACTT TAAGGATCCA AACCAAACAA TTAATGTATT TTTCAATTTT GTCAACTGGC AAAAAATAAT GCAAAACGAT AATGGCGCTG ATATTATTGA TTTGTGTTTG GAGAAATATT ACAGTGGGTT ACCATATCAA CACGCTCCTG CAATGACCAA CTATGTATTA GGTTTAATGT ATAGAATGCA ATTTAAAATA GAGAAGTTTG ACTGAGAATT AGTAACAAAT ACTAAAGTTG TTTCTTATAA ATTCAGTAAC AGGTTCAATA ATGAACTTAC TGTTTTTTTT ATTATTGTGT TAATATATTT CAACAAACAA TTTATCTGAA AAATGTTTTG TGAAATTTAG GAATTTTTTT TTAAAAAAAT GTAGCTGACT GAGTAAGCAA TTTAAAACAA TGTTTCAACA ATTCTGTAAT TGGATATTTT TCGCACCTTT AGTTTTCAAT GCATAAATCA TTTAAAACAA ACGTTTTTTA ATTGTTCCAG TTTTCATCAT TATATATATT TGTTTTGATT TAGGAACACA ATATGGGTAG TAGGGTTTTG CTGGCCGTTT GTACTTTAGT GTTAGCTTTG TACTGCCACG GGGAGAACGA AGACAACTCT GAGCTAAGAT TATATCGCAA ATTGTTTAGA GTAAAAAGAA AGGAACATAT TGCAATTGTG CAGAAGCTTC TTTTGATGGA TGACATCGAA AAACATGCAG CGTTTATAC