Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-BCO/RPE65

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000009589
Promoter location: chr09q:2701136-2704335:-
Gene alias: ENSCING00000009589

Sequence
TGTAGGGCTT CACCCATATA GAATAAACAC TGTTAGTTTA CATGGTGTTG TTTTAACATA CTTGATTCCC AACAGAGTTC AAATACCTCG TGGTCGCCGT TGGTTCATCA ACTTTTCTCT CACTACAACA GCCATGATTG CATTCTTCAA TGTTGGGATG ACGGTGCTGA CTGATTTAAA GCTTGGTTTG GTTTGGATGT TGTCTTGCTT TATTGGCTTC ATTACATACA GGTACGAAAA ATACACTGAA TGTTTATGTA ACATGCTTTA TTCTTGCATA GTCGCCTTGG TCGGACAGTC GTTATAACAC AGGTGTTCTG TTTCATACAC CTTGTGCCAG CTTACAGGTT ATCATGTTGC GTAAGAGCCC ATGACCACAA GTGATGGTTT GGTGAACTGC CTCTGCCAAG CATACCAAAT AGGCTTTGCG TTTTGCAATC CAATGGAAGC ACCTGGTGTG TTGATTTAAT ACACACAGTT GTTGTATAAC TAAGTACTGA ACCAGGTCAT AGTCAACTGT GGGTTATGCC TGTCCTGTCA CAATTTAAAC ACAGCATCAT TATAACTTGC TCTCATTTCT ATCAGGTCAT ACGCAATGTA CAAGTCACAG CGTAACAAGT ACATTCTTGC ATGGAAAAAG ATGTTGTATT ACAAGAGTAC ATCAAACAAC CGAGGTCTCG TGATGGACGC GATAAACAAA GGGCATGAAC GATCGTTGAA AGAAGCGCTC ATAGTGTATG GCATAGCGTT GAAACTAACC CAAACAAGTA AATGAACGAA TGAATTTTGC TACCAGGCAT AATGTAAATA ATCTTTTAAT GGCTAATCTG GTATAAAAAA CGTAATGTAT TTCCGACGAT TCGTCTGCAA AAAACGTGGC AGACGAAGCG GAAATATACG ACGTTTTTTT CAAACAACTT GAGTTGTTAC TAAGAGTAAA AATACCAAGA GAAATGAATA AGCAGTAAAA AAACACCGTA AAAAACATAT GGTCAATATC TAAGTATGGA AAATAATAAT GTTCGATATT TGTCTTCTTA GAAACATCTG TGACGCAGCA GGAAGTGACG TCAGCGGTTC GTACGTGGCT TGCCTCGATC ACTGGTACGC AGGAGTCGAG CGAAAATTTA TTTTCCTGTT CAGGAGCTTT CAGTTTACTT GAAAGACTTG GCGTGTTATG TCAAACTTCC AATGACGTAG ATGGTGACGT CACAGCACAC TTCTCAGTCC AGACACCAGA CTCAGCAACG CAACAATTAC TCGCTAAAGT CACGGCTATA GCTGCCGAAT GACGCGTACT ATAAATACAT ACGCATTAAC TTGTTGTCCC ATAAGGATAA TCATATTTAC TGCATCTTCC ACTATGTGCA ATTTCCACAT TGCTTGAATG TTCACTGTGA TTTCTCATGT CTATGCATTG TTTCAAAGGT AAAATAACAG CTGGTGGCAA CGAACATTAA TCTCCTACTG CATGGCTTAA GTGGTATAAA CGTATGTACA ACCTTCTTAT GTACTGACCT TGCCATGCTA TGCCATCAGC ATATGTCTTA CTTGCATACA CTCTAGTATA CTTAAGTGTG ATAGAAAAAA AACAAGGACA CACTCGTCAG TCCTCGTTAA TTTTCATTTC CTATAATAAT ACAAACTTAA GACAAAAACT GAATTATTGC ATTAACTTAT TCTGCATAAG CTACAATAAT CATAGCTTAT CTCAGCATGC CTGCTGCTAA ATAGCTTGTT TGGTTTCGAG TTATTTTGTC CTCAACAATT TCGTTGCCGT GTTTCGTTCA CTGTGATATA TCTCGCAAGC TGCAAACATT ATATTTCTTC AAATCCACAA AACGTTTGCA ATGTCTCGTC GTTTTGCAAG TGCTGTTTGC GAAAAAAAAG TAATAAAGAG GAAAGTTTCT CATTCATTAA GATGTATTAA GATACCATAA GGATATGTTG CTACGAAAAC ATAACAGACA AAAATATACT CCATTCAATG GTATATATAA TAAAATATAT TTTATTTGAT TTTTGTCTGT TAGGTTTCGT AGCTTCAGAT CTCAACTGTA TTTCTTTACA TGGGAATCGT TCAACTCTAT GAGCGCCTGA TAAGGGTCAA ATTCGCGGAA TTTATTACAG TTAGTTTATT TCAGTCTCCA CTGTGTCTAT CGGTCGTAGT AAATGCCAAA TTCCAAACCT TAACTTGCAC CACATTCCAG TGTTATAGTT ACGTATAGGC ACTACATTGA AAAGCTTATA AATATACTAC ATGACAAAGA TGTAACTATG CCAGCCAAAT TTGTTTATGT TTATTCACAA TCAGTTAGCA ATGGTATAGG AGACTCGTGA GAATATTGTT TTATAACTTT TACTGTTCTT TGTTTATTAC CAAATAGGGC GAGAAAATAG AATAAAAAGA TATTCCTTTT CCCCCCAACT TACTAGATAT ATTGATAAAT AATCAAGTGC AATGTAGCAG CATAATCGTC CTCTTTAGAT CGCGCTAAGG ACGTTGTATA ATCCGCCCAA CGCAGGTTTT CTAATTAAAA TTTCGATCTC TAAATCTAAA TTCCGGGGCG AGCTGATCAA TGAGATTGCG GCAAAAACGT CTCCCGCTGA TTGTAGAATG AGGTCGATAA CCAAATGCGA TCACACAATC ACTAACGTGA ACACAAGTCG TTCAAATCCG ATCTTCAGTG TTGAATATGA AAACGATTAT AGTCGACAGT AAAAGAAAAG AGAACAGATC GCCAGATTTT CATTATGTAT AAATCTGTAA GCGGATTGTA AAACGAGAAA GAAGGTAAAT TGATGTATAA ACCAACCAAT AACTGAGGTT TCTACAGTGA TTGTTTAAAA CCAGTCGACG TGTCTGTTTT AGCGTTTGTT GTCGATTTTC TTGAGTTGGA AACATAGAAT AACAGAAATA GAATAACTAG AATAATTCAT ACAGCTTTGA GTGTCCCATC TCCTCCCAGA CTTCTATATA TTCCTAGTTT AACATCCTAT AGGTTTAGAT TTTGCTGAAT AGGCATTTTT AACGTTTTAA AACAACAAGT CCCATAGTAA TGGATTTCCC AGTTTCTGCA TTCCCTCACT TGACTGCGCT TGCTACAACC AAAAACATCG AATACGCAGA GGCGGTACAA GGAAAAGTTC AAGGTGTGTT ATCATTTCGT TATATGGTCG GTCTGTTTAC CTGAAAAGT