Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-Bra

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 1
Description: -3000:+200 region of ci0100134430
Promoter location: scaffold_1404:3293-6492:+
Gene alias: ci0100134430

Reported binding sites
Name Motif Factor Position Strand Reference Sequence
sna1 sna Ci-Sna 5940 + 13 TCTGGTGTT
SuH SuH SuH 6010 - 12 GTGGGAA
SuH SuH SuH 6025 + 12 ATGGGAA
sna2 sna Ci-Sna 6048 + 13 ACACTTGGT
E1 E-box unknown 6049 + 13 CACTTG
sna3 sna Ci-Sna 6081 + 13 CAAGGTGTT
ZicL-b2 ZicL Ci-ZicL 6094 + 14 CCAGCTGTG
E2 E-box unknown 6095 + 13 CAGCTG
ZicL-b1 ZicL Ci-ZicL 6139 - 14 CCAGCTGTG
E3 E-box unknown 6141 + 13 CAGCTG
sna4 sna Ci-Sna 6153 - 13 GTAGGTGGT
TATA TATA-box DNA polymerase 6221 + 13 TATAAA
  • scale
  • reported binding sites
Open in genome browser
Sequence
CGAGAACGCC TTGAAGCAGA AAGAGAGAAA ATGCAAAATA TTCTTGGTCG TATTGAAACG TCTACGTCAT TCAATGATGA CGTCATTGTT AGCAAACAAG TATGTATTGA AGTCATATGG TTATCGATTT GATGGCGCCT CTTTTTAAAC TTTATTTTTT CAGACCGAAA AAAGTGAAAC ACACATGACG TCAGCAGTTG CTGACGTCAA ACCATACGTC ACACACCACG TGAATAAAAC ATCAATGTCT CTCAAGCGAA TAAATTCACC TCTGGATTTA TCGGGTACGT AATGATGACG TAAATAAACG ACATCGATGA TGTAATATTG GTAACGATGA CGTAACAATC TTTACAGTTG AGGCTACGTC ATCGAAAAAC CGGAAATCAT CTTTCGACCA ATCACGAGAT ACCACGTGGT CGGAAGATTT TTTAACAAAT CGACGTCATA GCAACGTGAC GTCACCACCA ACGTTTCGAG TGATTCCTAT GACGTCACAA GAGGAAAAGC CGTCATCGCG ATCTTCATGC TCCAGTGATT CAACCACCTC ACGTGATTCC TATCGAGGTC GCTCTTTATC GCCGCCCCAG CGCTCATCTC ATCTTGCTTC TCATAGAAAT ACAATACAAG TTACGTGACT ATCGTCGCCC AATGACAAAC CGTAGTTTCT TTTCCCGCCA AATTCAAAGA TTTGTTCCAA ACCAATCACA CAACGCTACG TCATCGTTTT TCTAATTTTC AAATAAAAAC TTTTTTGCGA TTTTAACAAA GACGTCTTCT TTGTTACAAT GAGTCTTATT GTTACAAGTA CCATCGAGTA ACGACGATTG TTCCGTCATA ACGAGCATAG TCAGCCGTTC AATATGAATG TAGCATCCTG TTGTGATGTT TATTGTACAA GTTGTAGGAT CTGGTATCTC AGTTTCCTGA GACCTGGTGA TTCTGTTCCA TTCAAGAAAC CGAAACTAAT TCTACCGCTG GGTGTCGCTA AGATATTAAT TGGTAATTAA TGTTATTTAT AATTAATTGG ATCGTAATGA AAATGTTCGC AGCTACTGTG GTAATAATAC TCGATTGTCT TGCATTGTTT TGTCAAACAA TGGGCATGAC GTCGCCGCCG CCATCTTTCC TGGGAAGCCC GGGATTTCCC CTCTGGATAT CTTTGCTGGT AATCCCCCAT TTAAGCGACG TTCCCGGTTT AACTTTCTTT TTATTCCAGT TTATTTTCTC GGGTTGCTGC AACGTTGTGG CTTTTAAACG AAATTCGAGA TTCACGGTAA GTCCATGGTT TGTAAAAATT GTAACTATGA CGTAACAAGC GAACTGTTGC TAGACCGCCA TCGCGTTCGG ATCTTCTTGT CTTTCAACAA TCGTGATTGT CGTTCTTCTC TGTGTCGTCA CAATGGCAGT AGCGGAAGAA GTAATTGTGT TAATGTTGTT ATATTATGTC GTAACAAAGA TATATTGTAG TTATCATTCT ATCAATTGTC ACATAAAGGC GTTGGTGTCG TCATCTCTTC GATAATATGT TTGCTGGTAC TTTCCCTTCT TGCTGTGACG TCATCATCAT CGCTTCTTTG TTACGTAGCT CTGACGTCAC ACGACGATCG TTGGTTTACC GACAGGGTAA GCCCCTTTTG TAGTTACGCT TAATCTAACA TCGGTTCATG CAGGGAACAC AATGCGACTC CACAGCGCCG TCTACCGGTG GCCACGAATG TGCCAGCCTA ACTATTCCAT CCAACAAACC AGCCTTCGTT TTCTACGCTC CTTCAGATGA AGCGGCGAAA TATACGTCAG CGTTTCGTGA CGTCATTAGG GGACTGGAAA CCAAAGGTTT GTGGTTTGAA TATTATTCTT GTTTGGTTAA TATTCTTGTT TTTAGACAAA CTCGACCGAG AGTTTGATGA CGTCAAGACA CCGGGTAGGT TGATATTATG ACGTCATTAA TGCGTGGCGC CACAAAATTA GATATCTTTC TAGATTCGAG CGAAGACGGG GTAGCAGTTA TTGAAGTAGA CGGACAACCC CTGCCGGGGA ATTACCTGCA TAGTACTTAA GCTCTTATGA CGTAATAATG GACCTTACAA AAGAACAAAC AATTAATATA TAAGAATTCG GCTTATGACG AAATAATGTA AACGTCAAAT TATTGTGACA TTTATTATTG CGTCATTGAG GTTTTGTCGC CCACTCGCGA AACGTCAGGC AATTAGTTTC CTTGTTTACG GAACAAACGA CTGCGGGGGT GCGAATTGTG ACGTCATCAA TCAAACTAAA AAGGGGAGTT GTGACGCAAT AATAAAGTAA TTTTCAAATG CGATTGTTAT GTAATAAAAA AGGAAAAAAT AATGAACATA ATTATTCGTT TCTTCGACTG CGACAGCGAA GATAAAATTA ATTAAAACAA CAAAGAGAAC GAAATTTGCA ACAAGACGAC AGTCGATAAA ACACGATGAG TAGAAACTAC TTGAGTAAAA GTGTCAAATA AAACAAAAAA TGAAAAAAAC ACACCCAACG TACAATAAAA CTTACGGCAA ATTGTAGTTA AAATTCATAA TTACAAAACA ATAAAGATCA TATAAACAAA ATATTAAAGA TCATATTAAC AATATAATAT AGATCATATT AATAGCGACA AACCTTATCT GGTGTTACGT CACAATACAA ACAAAATATT TCGACATGTC AATCAAAATC GGAAACCAAG TTTCAACTTC CCACGCAAGA CAATGGGAAA GTAACACGTC ACAATACACT TGGTGACGTC ATATCACTAA AACAAACACA AGGTGTTCGA TCCAGCTGTG AAAGTAAACA TAGAGCGCCA CCACACGAGC AACCCTCACA GCTGGATGCC ACCACCTACG GCGCACTTTC AACAAACATA AAATTTCAAA AAGAAGAAGT TATGACGTCA CAATCCTGTA TAAACTTGCA CCCGAGTGTG ATTTGGAGGC AGAATGTTTT CGAAGCTCAG TGCGAGTTAC AAACCTATAA TGACGTCATC AGATAGTAAG TTAGCAGGTA TGACGTCATC AGAATCAATT GAAACATGTG CAGTAAAGGT GAGTTGCATG TTGTGTAAGG TTGATCTTAA ATTAATAATA TTCCTCCGGT AGATGGCGCT AATAGAGCAT GGTTTATGGT CGAGGTTTCA CGCGTTTGTC AACGAGATGA TTGTGACAAA AAATGGACG