Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-Bra

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000000810
Promoter location: scaffold_162:25278-28477:-
Gene alias: ENSCING00000000810

Reported binding sites
Name Motif Factor Position Strand Reference Sequence
TATA TATA-box DNA polymerase 25520 + 13 TATAAA
sna4 sna Ci-Sna 25588 - 13 GTAGGTGGT
E3 E-box unknown 25600 + 13 CAGCTG
ZicL-b1 ZicL Ci-ZicL 25602 - 14 CCAGCTGTG
E2 E-box unknown 25646 + 13 CAGCTG
ZicL-b2 ZicL Ci-ZicL 25647 + 14 CCAGCTGTG
sna3 sna Ci-Sna 25660 + 13 CAAGGTGTT
E1 E-box unknown 25692 + 13 CACTTG
sna2 sna Ci-Sna 25693 + 13 ACACTTGGT
SuH SuH SuH 25716 + 12 ATGGGAA
SuH SuH SuH 25730 - 12 GTGGGAA
sna1 sna Ci-Sna 25800 + 13 TCTGGTGTT
  • scale
  • reported binding sites
Open in genome browser
Sequence
AACGCCTTGA AGCAGAAAGA GAAAAAATGC AAAATATTCT TGGTCGTATT GAAACGTCTA CGTCATTCAA TGATGACGTC ATTGTTAGCA AACAAGTATG TAATGAAGTC ATATGGTTAT CGATTTGATG GCGCCTCTTT TTAAACTTTA TTTTTTCAGA CCGAAAAAAG TGAAACACAC ATGACGTCAG CAGTTGCTGA CGTCAAACCA TACGTCACAC ACCACGTGAA TAAAACATCA ATGTCTCTCA AGCGAATAAA TTCACCTCTG GATTTATCGG GTACGTAATG ATGACGTAAA TAAACGACAT CGATGATGTA ATATTGGTAA CGATGACGTA ACAATCTTTA CAGTTGAGGC TACGTCATCG AAAAACCGGA AATCATCTTT CGACCAATCA CGAGATACCA CGTGGTCGGA AGATTTTTTA ACAAATCGAC GTCATAGCAA CGTGACGTCA CCACCAACGT TTCGAGTGAT TCCTATGACG TCACAAGAGG AAAAGCCGTC ATCGCGATCT TCATGCTCCA GTGATTCAAC CACCTCACGT GATTCCTATC GAGGTCGCTC TTTATCGCCG CCCCAGCGCT CATCTCATCT TGCTTCTCAT AGAAATACAA TACAAGTTAC GTGACTATCG TCGCCCAATG ACAAACCGTA GTTTCTTTTC CCGCCAAATT CAAAGATTTG TTCCAAACCA ATCACACAAC GCTACGTCAT CGTTTTTCTA ATTTTCAAAT AAAAACTTTT TTGCGATTTT AACAAAGACG TCTTCTTTGT TACAATGAGT CTTATTGTTA CAAGTACCAT CGAGTAACGA CGATTGTTCC GTCATAACGA GCATAGTCAG CCGTTCAATA TGAATGTAGC ATCCTGTTGT GATGTTTATT GTACAAGTTG TAGGATCTGG TATCTCAGTT TCCTGAGACC TGGTGATTCT GTTCCATTCA AGAAACCGAA ACTAATTCTA CCGCTGGGTG TCGCTAAGAT ATTAATTGGT AATTAATGTT ATTTATAATT AATTGGATCG TAATGAAAAT GTTCGCAGCT ACTGTGGTAA TAATACTCGA TTGTCTTGCA TTGTTTTGTC AAACAATGGG CATGACGTCG CCGCCGCCAT CTTTCCTGGG AAGCCCGGGA TTTCCCCTCT GGATATCTTT GCTGGTAATC CCCCATTTAA GCGACGTTCC CGGTTTAACT TTCTTTTTAT TCCAGTTTAT TTTCTCGGGT TGCTGCAACG TTGTGGCTTT TAAACGAAAT TCGAGATTCA CGGTAAGTCC ATGGTTTGTA AAAATTGTAA CTATGACGTA ACAAGCGAAC TGTTGCTAGA CCGCCATCGC GTTCGGATCT TCTTGTCTTT CAACAATCGT GATTGTCGTT CTTCTCTGTG TCGTCACAAT GGCAGTAGCG GAAGAAGTAA TTGTGTTAAT GTTGTTATAT TATGTCGTAA CAAAGATATA TTGTAGTTAT CATTCTATCA ATTGTCACAT AAAGGCGTTG GTGTCGTCAT CTCTTCGATA ATATGTTTGC TGGTACTTTC CCTTCTTGCT GTGACGTCAT CATCATCGCT TCTTTGTTAC GTAGCTCTGA CGTCACACGA CGATCGTTGG TTTACCGACA GGGTAAGCCC CTTTTGTAGT TACGCTTAAT CTAACATCGG TTCATGCAGG GAACACAATG CGACTCCACA GCGCCGTCTA CCGGTGGCCA CGAATGTGCC AGCCTAACTA TTCCATCCAA CAAACCAGCC TTCGTTTTCT ACGCTCCTTC AGATGAAGCG GCGAAATATA CGTCAGCGTT TCGTGACGTC ATTAGGGGAC TGGAAACCAA AGGTTTGTGG TTTGAATATT ATTCTTGTTT GGTTAATATT CTTGTTTGGT TAATATTCTT GTTTGGTAAT TATTCTTGTT TTTAGACAAA CTCGACCGAG AGTTTGATGA CGTCAAGACA CCGGGTAGGT TGATATTATG ACGTCATTAA TGCGTGACGC CACAAAATTA GATATCTTTC TAGATTCGAG CGAAGACGGG GTAGCAGTTA TTGAAGTAGA GGGACAACCC CTGCCGGGGA ATTACCTGCA TAGTACTTAA GCTCTTATGA CGTAATAATG GACCTTACAA AAGAACAAAC AATTAATATA TAAGAATTCG GCTTATGACG AAATAATGTA AACGTCAAAT TATTGTGACA TTTATTATTG CGTCATTGAG GTTTTGTCGC CCACTCGCGA AACGTCAGGC AATTAGTTTC CTTGTTTACG GAACAAACGA CTGCGGGGGT GCGAATTGTG ACGTCATCAA TCAAACTAAA AAGGGGAGTT GTGACGCAAT AATAAAGTAA TTTTCAAATG CGATTGTTAT GTAATAAAAA AGGAAAAAAT AATGAACATA ATTATTCGTT TCTTCGACTG CGACAGCGAA GATAAAATTA ATTAAAACAA CAAAGAGAAC GAAATTTGCA ACAAGACGAC AGTCGATAAA ACACGATGAG TAGAAACTAC TTAAGTAAAA GTGTCAAATA AAACAAAAAA TGAAAAAAAC ACACCCAACG TACAATAAAA CTTACGGCAA ATTGTAGTTA AAATTCATAA TTACAAAACA ATAAAGATCA TATAAACAAA ATATTAAAGA TCATATTAAC AATATAATAT AGATCATATT AATAGCGACA AACCTTATCT GGTGTTACGT CACAATACAA ACAAAATATT TCGACATGTC AATCAAAATC GGAAACCAAG TTTCAACTTC CCACGCAGAC AATGGGAAAG TAACACGTCA CAATACACTT GGTGACGTCA TATCACTAAA ACAAACACAA GGTGTTCGAT CCAGCTGTGA AAGTAAACAT AGAGCGCCAC CACACGAGCA ACCCTCACAG CTGGATGCCA CCACCTACGG CGCACTTTCA ACAAACATAA AATTTCAAAA AGAAGAAGTT ATGACGTCAC AATCCTGTAT AAACTTGCAC CCGAGTGTGA TTTGGAGGCA GAATGTTTTC GAAGCTCAGT GCGAGTTACA AACCTATAAT GACGTCATCA GATAGTAAGT TAGCAGGTAT GACGTCATCA GAATCAATTG AAACATGTGC AGTAAAGGTG AGTTGCATGT TGTGTAAGGT TGATCTTAAA TTAATAATAT TCCTCCGGTA GATGGCGCTA ATAGAGCATG GTTTATGGTC GAGGTTTCAC GCGTTTGTC