Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-cdc45

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000003690
Promoter location: chr03q:2972112-2975311:+
Gene alias: ENSCING00000003690

Sequence
AAGACTTGCT ATCATTATTG ACATACGGTT TTCGGGGAGA AGCCCTCAGC TCTGCATGTG AAGTTTCTGA TGTTTGCATT ACAACAAAAA CAAGGTACGA TGCATATAGC ACTGCTTACA CACTGGACTC AAAGGGAAGT ATATCCCTTT CACGACCTTC TCATTTAGGT CAAGGAACAA CTGTTGTGAT TTCGAACATT TTTAAAAATT TACCTGTCCG AAAAAGTTAC TATGCCAACT CTAAAAAACG CAAGGAGCAA CTCAAACTAA CAGAGGACAT GCTTATTGCA TATGCACTTG CTAATCCTTC AGTTCATCTT AGCCTCAGTC ACAACAAAAC TGTTATCTGG CAGAAGCCAG CATGCAAAAC CTTAAGTGAG GCTGTGGTTA ATGTTTTGGG AAGTGCAGTT TCACAGAATT TGGAGGAGAA AAAAGTACAG AACTGCGAAA AAACTGTTGC TATTCATGCA TTTGTTCCGA AAAAAGTCAT TTTAAGAAGA ACATGTGACA GATGTTATGT GCTTATTAAC AAACGACCAA TTCGAGAAAA ACAGATTGAT AAAACTATAA AAAAGATGCT CGGAAAAGGG GACAGTGAAA AAGAGAATAA TCAATCAGGT ATAGAATTCT TAAATGCACC TATATTATTG CCATCAAACT AAAGTAGCCT ATCGCTAATT TAAAATTCCT CTTGTTCAAA AATGCTTAGT TTTAAAGTTT TAGTAGGCTT ACAGGTTACA GGTTTTAAAG CATATGATTT CCTAACCTTA CCATCTATTT ACACCGATTA ACTAATCGTT TTTATACATA TATATTAAAA AATTACATAC TGATATATTT TAACAATTTT TTTGTCCCAC CCTAAAAATT ATTTTATATT TTAGGATGGC CGACAGCAAT TCTTTCCATC ACCCTTCCAA CTGATACAGT GGATGTAAAT GTTAATCCCA ACAAAACCCA AGTCATGCTA ACTTTGAAGG AAGAAGTTCT TAAACTAGTT GAGAATCTGC TTGAACCTAA TTTAAACCTA CAGACGGATA ACACTACAAA TGGCAGCAGT AACTCAGGTC AAAATAGATT AGTTACAACA ACAGACGGAA AATTCTCATC ACATGCAGGA AGAACAACAA CAGAAGTTAC AACAACAGAA GAAAATTTGC ATCAAACCCT AGAAACCTGC ACTGGTAGTA AAGAAATGCA TTTACATTCT CGCTCATTGT TTGAGATAGA TGGCACAGAA TCACAAGACT ACAGACTCCA AAGTACGCTA AACAACACAA ACGCGCCCAT TTTTCCTGAC TTTGATTTGA TATCTCAATC TTGCTTGAGC ACAAATACAG ACAATGAATG TACAGCAGTA CCTGAACCTG TTGCAACGAT TTCAGACCCT ACAGTATGTA ATTCAGTAAG TAACCATACA TTAGGTATTA GCTGTACTGA GGGTGAAAAA GAACAAAATA TACTTCAACA AAACTGTAAC AGAAATGATA AAGTACCTGC TCAAAATGAT CATGTCGTTC AAAAACTTAC ACCAGATGCT TCAATGCAAA GCAGAATTGA TGTAGATCAT TCAGATATGT CCAATGACCA TACAGTAAAC CCTATTTCTA AAATTGGAAA TAACTCAGAT TTTGAAAATG AACATACTGC TGCTATGGAG TCTAGTCACC ATGAACTTAA TATTTCAAAT AAAAAGCATG GAGAAAATGT CAGTGCTTCT GGTTGGAGTA GAGGGAGAAT AGCTACTGAT GAAAATGGGT CATATATTCA ACCTGTGAGA ATGTGTACTG GTGTGAAGAG ACCTTCTGTG TCTCTATCCC CTTCAAGTAG CTTGAGCCAT GAGACTTCAG TAAAGAAACC TAGATCCGTG TTTGATGTTT TGAATGAGAG TGCTAAAGGT TTGGACTGGG AGAATGCATC AGCAAGCATG AGAAGAGACT GTGTCTCCGT TGCATGTGCA GAATACGATA ACCACAAACG TTCAGCAACA AAAATGAACA AACCATCTTC AAAAGAAAGG AGAAAATTCC GAAACTCTTT TATAAACTTA AACAAAAAGT CCAATAACTC CTTGGGTAGT GGAAATAGTG CAATGCCATC AACAGAAGAT GATTTGATAG AAGGCCCAAC AGAATTTTCA TTAACCTTTA GTTTAATGTG TTTTCTTAAA GAAACACAGA CTCCCGGATT ATCTCAACTA TCTAAAGCTA AAGTGATTGG AATAATTACT GATCTGGAAT ACAGAGGTGC TGTCATTAGC ATTGGGGATA GTTTGTACTT AACGAACTTG CACCGGTTAC AAGAACAATG TTTTTTCACT GAAATGATGA AAAATCATGT TTTTACAAGT GTCCCTTGTG AACCAATTGA TATAACAAAA TGCAATCTAA GCCCTACTGA GTTTTCTACC CTAAATACTT TATCTACTTG TGTTTCTATG GATTTTGGTT GCAGCCAAGA AGTTACTGAC GAAAGAATTT GCTCAAATGG TTTTAAAGTA GTGAAACTTG TACCTAATGA CAAAACAGAA ACATGGCAAT TAGTTGGAGT AGCTAAGGGA CTATTAAACC ACACACCAAT GCAAAATCTA AAGGAAATTT TAAACATAAT TCACAAAAAT CCAGATTCAC AATTAAGCTC ATGCAGATGT CTTAATGCAA TAAACTTTTT TCAAGGAGAA GCCGCAAGAA TGGCAAAATC ATCTACTCCT TTTACTAAAC CAAATAAAAT CCAAGACCTT ATTAATTTAC TGCCTAAAAC AAATGGTTCA GTTATTAAAG GAAAGTGTTT TCATAACAAA CCTATTTTTA TTAAACTGTC TGATGTTAGG TAAATGATAA GTTAATTTAT ACTTAAAAAA ATCTGTTATG TTTCCGCTAT TTCACCTCAT AGTGTAACAT GTTTTAAACA ATGCCCCCTT TAAAAACTTC TTTCCTTTTG TTTGTTCACA GAACAAATAA TACCTTCTTT CTCAACACAA AGCATTTTCT ACATTTTTCC AGGTGTAGAA ATGTGAGAGA TAATTAAGTA ATATCACTTA TAAAAAATGC CCTTGCCAAG CCAGCTGCCT GACGATTTTA ATGTAACTGC AGCTGAAACT TCTTCTAAAC TCCTAGTATG GGCAAGACGC TATGTTATCT TGAAAAAAAT TGGATCAGGA AATTTTGGAA ATGCTTTCTT AATTGAAGAT AAAGAAGCA