Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-Hox3

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000006963
Promoter location: chr01q:6345874-6349073:-
Gene alias: ENSCING00000006963

Sequence
TAAATACGAG ATTTCAGCAG AGTTGAAATA GTTAAGCCAA TTAAGCTCTA TATGAACAAA TTCAAAGATT TTGGTGATTT TTTTCCATTT TTTTGTTTAA TTTATTACTT ATGGCACTGG ACCATTACTT TCCATTGCCT CACTTGGACA ATGGAGGAAA TCTCGATAGC GATATTTGAC ACTCGCCTTT GTTACGCAAC AATCGCTCTG TCTGCAACAC CATTGTTAAA TTTCAGAATT CTTGAAGCTA TCATCGCCGG CTACACTTTC AGTGAAGTGA TATACGATCT CTATGAGTGA TACACTGACC CTACGTGGTC AAAAGTACCA AAAGATCAAA CAATGATTTC AAATTTTAAT AGGTTTTAAA TAGTTTTTCA AATTTGGACC ATTAAAATAT CATGCCCGCT AGACGACGCT AATGAGTGAA GGGTCGTGAT TTTAGGAATA TATGTCCTTT TAAGGATCGA ACTAAGCAGT TACAGCACAA TTAGCGATTC GTAAACTCGT GTTTAACTAA AAGAACAAAG AAACCACCGA TAGTTCGCTT GCTTGAGCGG ATGAATTATT TATTGAACTA GAGGATCTTA TCTCGAAACT GCCTCTCGTG TCAATTCGAT TTTACGTAAG TAACAATGAC GGTTGTGACA TGACAATGGC TTGATTTTAC CTTCAATAAG CTTAATTATT CGCTAAAAAT CGAACTTTGT GGGAAGGATC GAGCGACTTA AACGTAAAAG TTGGAAACCG ACTACAGTTG CTTCGAAATA CATGGGAATT TATTGAATCA ATGCGAATAT TATGGGGATT AGAGCTTATT ACGTGCCGCA ACATCATTGG ATAAAATCGA GTGCTTTATC AACGTCATAG TACCAACATA GATATCATAT ACAAGCAACG GTACTTCGGG TTTTATGACT GTGCATAAGA TGTTTATTTA GATTACTATT TTTCACTTTA AATGTGCGAA AAAAGTACTA TATGTTGTTT CTTCACATAA AAAGGGAGCA TTTATTTGGA CAAGTTTGAA ACAGTTTTTA TTTTGAAAGA AAACAAATAA GGTCAAGTTT CACAAAATGG AGAATAAATA ACAATGGAAA TAACATACTG CAGGAATTAC ACCAAACAAC AACAACAAAA ACAATAAAAT ATAACAAGAA AAAAAACACC AAAAAAACAT AGAACGCATA TAAGGGAAAA AGTGAATAAA TATGTAATGT AGGGGTTGCA TTTGTGGAAT ATCTGAGTGA GTGTATGTGG GTGGCGTTGT GTCAATGTTA TTGTTGCTTA GTGAGGCATG AAGTGCATTC AGGGTACAGA AGGGTTTGAC TTGGCTTTAG GTTTACTGCT GTGGTTGTGA AGGCTAAAAG TTAAAAATGT GAAGTCCGCA TATGACTTTA CGTGTATTGC TGTGGTTGTT AAGGGTTAAA GTTGTGTAGA GTCCGCATAA AAGTTATATA TATGAGCTAT GCCACTATGG TAAAATATAA GTGCATTCCA CCATAGGGTT TCCCTTGACT TTAGGTGTAC TGCTGTGGCT CGAAAGGTAA AAGTTAAAAA TGTGGAGTCC GCGTATGACT TTAGGTGTAG CGTTGTTAAA GCTTAAAGTT GTGGTAACGT AGAGTCTAAA TATATAGGTT TATGAACGGA CTTTGGTAAA ACCCATTAGT GGGTTTAAAG TGCATCACTA TCTGTAGAAA TTAGTGTTTT GATTTGGAAC AAATTGTTGT ATAATTGCAA ATATGATTGT TTATATACGA ACTTTTATAA AATGTATGCG TGGCTGTAAA CTGTGCAATA CGGAAATCGT AAGAAAAAAA AAGTCAAACA TAAAATGGAA TACAAAATTA TTTAAAAACT CAATTTAAAG GAATAAAAGT TTGGTGAAAG CAAAAAAAAA CGAGTTACAA GATTTTTAAC ACAGTAAAAA GGTATTGCAT TTTACATAAA AAGAAAGATA TATGATGGAA AATAATGAAA GATTGTAATG TACGGGAATA ATAAATATTT TTGGTAAAGA CGCGGCAGTT TAAGAATATT AAGTTAGTTG ATGTGTATAT TTTATTAAAG TAAAACTTTT TTTTCAGAAT GGTTGTTTTA TCAAGTGTTT TATTTAGTTG TAGTGACGTA ATAGTTTACC TTTGTCAATT TGAATTGATT GTAGTTTGTT TGTTACGTCA GATCACTTTG ATTATCTGTC ACAATAGACA TTGTTTATTC AACCAAAAAC TAGTAGTCTC TTAGATTAGG GGTGTTGGAA TAAAAATAAA CTAAAATAAA AGCTTTTGGT ATAAATGAAC GAGGTAGGAG TGCGAACTAC AAACTGTGGA ACATTTTATG CTGAAGTCAG ATGGTTATTT CACATTCTGT TGGAAATATT CAGTTTTAAA CTTGAAGTGT TTTGAATTTT CATTGAGGAT TGTTCTTTGT ATTATGATGT CATCAACAGC ATTGTGAGGT AAAGGACACC AATTGTTGCA AAGTGGTAAG AATTGTTATG ATGTCATACA CACTTTATGA CGTCATAAGA AACCGACAAT TGAGCTTAAG TGAATGAACA ATATAAACAA TGAAAATTCC TACTGTTCTG CAATGTATGG AATTTGCAAT ATGGTTAGTT TAAAGCGAGA TTGTAAGTTA GAAGTATTTC TTGGTATAAT TCCAACTGCA CTTTATACTT ATTGCTAAAT TCTTGCATAG CGCTTCGAAA TTAGCGCCTT TTCCACGAAA AACACTTTAA AAGCATTCCA TGCAAGCGCT GTTTCTCGAA CTGGTCTGTT ACGTCATAAT TATGTTTCCG TAAACAATAC ATATAACAGA GCGCGCCATT TTTTAGTTTG GACTAAGCTC CGTGAAGTTT AAAAAGGAAA ATATACCAAA GTTAATTTCG TCGCCTTTTT TAGAGAAAGT GAATGCTAAA GTTAAGCCCC GGGCTTGGGA GACCAGCGCA TAAGTCGATT CGTCAAGTAA GGCGACGTCA AGCACCTACA GCTCTCTGCT GATTTATGAA CCGTCCAGGT AACCGAACAC TTGGAAGTGG ACAAGCTGAC AACTTTGGAC TGAAGGTAAG GCTAAAGTAA CAACTTGAGT TTATAATGCA AAGTCTACTG TACCAGACTA TATCACTTTA AAGTTACTGA TAACCGTGGA AAAAGCGCCA AGTCCAAAAT CCCAAAGCTG GAAAGTTAAT TGGCAAAAA