Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-I-kappa-B

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000013573
Promoter location: chr04q:2313991-2317190:+
Gene alias: ENSCING00000013573

Sequence
ATTTAGAAGT GTGACTTATT ATTAAAGTTG CTATGACACT GTGTGAGTAA TGTCATTTGT TCATTATTTA GACCTGCTTA CTTCTAAAGC AAACATCTTT TTGTAGTAGT TTGAAAATGA TCCCAAAACT GACTTATGAG CAGGAATCTC CATTTTACCG ACACAGAATC GAACATCACA GAGTTCTTGC CCACCAACTC TGTCCCTGAA TACAATACAG CATATAAGGT TTTAATATAT TAGGAGCATT GTCACTTAAC TTTTGGACAA CAATAATTTA AGATTGAAAA CAAATTATTT AAAATAAATG TTTATATAGT AAATAACAAT CCTCAAAAAA TGAAATTCTA TTTGAAGAGA ACGAAATTTT TTTCTATATT TACCCTGGCA ATCTGGCATT AAAGAATGTA CCATAAGTAC AGACATTACT GATAGCTTAC ACAACACAAT TTACAATTAG GGAAGCAATT ACAATTGAAG TTTAATCAAT TGACTAACTT GTTTAATTCT TGTAGCAAGA ACTCAGCATG GTTACTTTCA AACAGAACTT CATCTGTTTC AATGTCTATC TCTGTTGGTA ACTCCATGAC CATTTATAAA CAAGAGTGAT ACAATTACAC TGAACTAACT TACATGTTAT CTAAAATTAA AATTGATATA ATAAATCATG CAATATTAAG TATTACCTAC AAATGTGCAT TAGTGTTTAT TGTAAAGCAA ATTATAACAA AGAAATTAAG AAATGTGAAT AATTAACATA ATGTGTAGTC ACCATTGAAT AGACATCTTG TTATTATTCA AAGTATAATT TTAGACAAAA TTTTCGCCAT TTAATATAAA TTGTTCTATT TTAAACACAA TACAACAACT TCACTATAAT AATTATAAAC ATTCGTAAAT AGTTAATACA ATCTCGTATA CATAGAATTT ACTAAAACAT AGAAACAATA ATTATTGCAT GTATTTTGCT AGTGTTGCTA TCGTAATAAG TTAGTGGAAA TAGCACTTAA GCAATAATTA AGTTGCATAG CTTGCAAGTG AAAATATAAT GCTTCTAGAT ATATATATTT ATATTTATAA TTATGTCAAT TAATGGTAGA GAAACTGCTA ACATTGTGGG GAATTCAGGG CTTGGGTTTG TATTTAGGAT TAGCAAATTG ATAAGCACCC AAAATAGATG ATATCAGACC CAAAACTCCA ACCAGTCCAT TATGTTTAGG AAAAAATCCA AGTTTGGAAG CAGGAATGGG ATAATCACAT ACATTGCGCA CAAGGTCGAC AGTAGCAGCT GGGTCAGCAT AACACAATCT TACAAGAAAA GAAGACCTTT TCCCTTCACG CTTTGATCGT TCCATACCAA CATAAATTGC ATAAAGATCT CGTACAAGGG TGATGATAAT GGAAGCAAGG TAATAACGAG AGGCGGACAA ATCCCATTTC TTATCCACTT TCACCACTCC TACCCTCCCC AGCCATAAGT AGTGATCAAT TGCAAGAAAC AGAGCTCTAT TTAAATGGGC AATTGTCAGT GTAGTCCTGA GTACAGGGTC AGCAAGATGT ACAGTCTTCT GCGCATTGCG TAAACTCTCT AAAGAGCGAC CAAGACGAAA AAACTTTCTC GTTGTACTAG AATGAGATTC CACCTTTGCG AGTTTAGCTA CAACATCCTC GTAACCACTG GAATTTTGAA GGCTCCAGCC GATAACTTTA CAAGCATATT GAGTGACTCT GTACAGTTTG TCCCTGCCAG TGGTTTTACT TGTGTATTCG ATAAAGAAAT CCATTTAAAA CAAGTCTATT TCGCTTTAGT ACAACCAATA CGCGATACCT TTACTTAAAA GCCTAAAATG TATTTTTTTA ATTGAAAAGT GTGTGTGGAA GAAAAATATT TATAAACACA TCAATGGTTC GGATTTTAAA CATGTGAAAC CAAAACCAAA AATCTATCAC ATATACTTAT TTCAATTTCT TGCCTCAAAT CTGTACTTTC CCGTATGAAC AAACTATATA TGGAAAATTA CTACCAAAAT GTGATTATTA TTACTGTATT ACTCCCGTTC ATACTACTGT GTTCTTGCTC TGGATAAAAC CTTATTGTAA AATGGGGAAT CCCCAATATC AAGAATTGAG TGTTGTGTAC AGAAAGATTG CAAGTCTCCT CATAGTATTT TTAGGAATCG CACAGAATAA TTCTGTTTAA CTTAAGGGGT TTTCTAATCT CGTTTACATG AAACTTTCTG TTTGTGACGC CGCATAGCAT TATTGTTGGT GTATTTGCCA AGCAATAAAA ACGCATTCCA ACCGGCCAAT ATAATATTAA AACCCTATTA CTTTTTGTTT GAACAAGAAA GAATGACCTT TTGCAGTGTT GCAAATATGT GGAAGTGAAT GCATTCACTT GTTTCGATTG CGTTGTGCCA GTGTAATGAG TATGTACGAA ACCTAGTAGG CGAAAAGATA TTTGTAGCGC TATTCACGCT TTGTTTGGAT GGTGTGACTA AGAGAATCGT GATTCAAGTC AAATTATCGG AGCTGACCTC GGCACGGAAC AAATATAAAC CACCACAGAC TACGTTTCAA TTGGTTTGTA TGTACTGGTG GTGAAACGAC GTAAAGTCCC GGATGTCTAG CTGACAGTGT TACACGATAA CATATTTCAC AAACCATTGC GATTTTGAAT ATTTAGCCAA TAGCGTATAA AGATAAACGC TGTAGAGTAA TTAATACCAA ACTACCAAGC TGTGTTTTAC TTATAAAGGT TTTTGTGTGA ATATTAGTAA AAGATATATC TTTACGTTTG TATGAAAAAT TAGTCTCGGC AACACTGCAA ATTTCGGTAC TTTCCAAAAC TCCGCCGTAA GAAAAAAAGC TTATTCAGCT CTTGCCTTTG TCTGTTGGTT TGGGTAATTT CGTTGTTCGA AGCGTTGAGT TAAGAGTTGT AGATTACCAT TTTAGTTGAT TTGTTATGCT TTTAACCAGT TATAGTTCAT TTCGTCAAAA TGTCTAATAA AGCACCATGC TACAAGTTGG AAAAACAAAA TGTTGATTTT GGCGATCGTA TTGACTCTGG TTTCGACTCA ATTACCTCAA GAGAAGAAGA AAGATTTGAC AGCGGACATG TTTCCTACAC TTTACCAACC ACTACAACAC ATCTACCGAC ATCAAAACCA AGCAATGATA AAGAATTAGT GGATAACAT