Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-MA1

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000007550
Promoter location: chr01q:4378225-4381424:+
Gene alias: ENSCING00000007550

Sequence
AAATCGAATT TTTTAATCGT CGTTTATAAT AAATATAAAC AAAGTCTGGG TCCGAAACGA AGCGACGTGG TACACGCTAC ACAGCAGACC TGGACACTAC AACAATGTAC GACTGTCATC GCGATTCTGT AATAAAATCT GAGATGCCTT TGGATTGACT ACATAATTGT TTTGAAATCT TTTGTGTGAA GAGACAGCAA TGACAAAACT ATATACATTT TATTCAGCAT CATATTTCAA AGGTGAATTC ATTAATGAGA AGCTACGAAA GTTTCAATGG TCAAATCATA GTTCAATAAA GAAATGTTGT ATTATTAAGC TATGGTCAAA TCTAAAACAA AAGTTTCACT TTAATTGAAG GATAAGGCAT AATGTCAAAC CTTAATCGAA TTAAAAGACG AAAAGGATGA ACATGCCGTA ACAAAGACTG GATGAGATAT ATAACAAATT TCCACATTCA TTTTTAACGT TGATGTAACT TCATTAACAT CGAGATCCAG AGAATAACGA AGAACAACTG TACATAATCA CATGCGGGCA TAATAAAACC TGGCAGGTCT TACAAAACCG TGTGTCTGCG CAAAGAAAGT AAAACGTTAG CTACCAAACT TAACTGTACA AAATCGACAT TCATTCACAC AAATGTCCCT AAAATTCGCA TATTAATAGC TGCTGTAAAT TTCCAGCACA CTTGATCACA ATTTTGGTCG TATAAAAAAT AAATATATAT TTAGTAGAGT GGGGGGAGAT GGGACACCTT TAGGACATAA TATCCAAATA TCCTTATTGT GCTTTTAATA ATTAACAAAG GTCTGTCCCA TCTTTCCCAC CCTGCTACTA CATACTATGT TAGTAAATTT TGTATATCTT ACGTCGGGCA ACTGCACAGG GTAAATTCTT TGCTGTCCAA TGATGGCTGC AGTAGGTAAA GTAACATCTC ACCAAGAATG TTCTTCGTTT ACTGAACTCT GCATGTAATA AACATAAGAC GTTCTGATAT TTAGGAATCT AAACTTAAAT GTACCTCTCG GTTTAACCAG ATGTCCGGAA AGTACAAACA AAAATAGAAA GAAAATGCTG TATCTGCTTG CCATGATAGT AAGAAACTCT TGCGTTGTAC ACTTCAAAAT ATATAGGACA CAGCGAGCAT AAAATCTAAA TGACTTAATT TAAATAGAGA AAATCTTTAT AAGATAGTTC GCGTCCCTTT TTCGTGAAGC ATTTAATATT TTTAAATCAC AAGTTACACA TACATTGGTC GGAACCGGAG TCAGTAAAAA AACATGTTTA TATACGTTTA TATACGGACT CTGGTCAGAA CCAACCGCTT TAAAAACAAA GATTATTGTC AAGATGAAAG TCGACATATT AATTTGTTTT CAATAAAAAC AGACTATCGT ATATAAGTAA AGACTAGTTT TCAGAAAACA TGCTCTCTAA TGATGTTCTG TTCTAAGTAT TTCTTAAACA AATATTGAGA CATTCATACT GTCGCCAGCA ACAGCAGTCT AGCTCTAGCT AGCACTGAAA TAAAACGCGA TCCTTCTTTC CCAGCCCGCA TGGTGTCTTA TCTTTCAACA AAATAATCTG TTACATAAGA ATAAATAAAC AAAGATTGAA ATCTTATAGT GAGGTTTTTA TGGTGTAAAC CAACACACTA TTTATTACTT TACAAGTGAA CGCGTTTGGT TTGCGTTTTT TTCATGTTTT TTTAAACCAT TAAATATGCT GTAAAAAATT TTCCCGCAAA CTGTGGTTTC GAATTCTTAT ATTCAACGTT GTGTTTAAGA GTATAATTAA ACGTGAATTC CTTTATATTG CTGCTGAGTA AAAGAAAACC AAAGAAATTT AACTTTGCTA ATCAAGGTTT AAATCAAGTT AGATTAAGCT TGAAATAAGC AAGAATATTC GAGAGTATTT ATTTAACGAT AGGTATTTCA CATGCTTATG TTCTTATGCT GGCTATGTAC TTTTTATTTT AGTAGCACGC AACTACAAAT ATTTAGACTT TAGAGGAAAT AAATAATAGA CAAGTGATAT CTTTTTAATA TTAAAAAAAG TCTCGTGATA GTTTTTCAGT GACTTTATCG TTTCAAGTCT GGTACTAAGT CACATTTGTT TATATAAAAC AGTGCAATTA TTTGAACTAG AAATGCAAAA TAATACTAAA GTCTGGAAAA TTGAGTTAAC ATTTAAACGC TAATAATTGG ACTTACCAGT TGTTTTTATA AACCCGTCAA AAGTTAAATT TAAAAAAAAG AACATAACTA AATATTGCTA TTTGTTTAAC ATGTTATGAT AACTTTTGAC CAGGTTGCCA AATAAATAAT ATGGTATATA GGAATTCAGC CTTTATATGA GACGTCGCGA AAAAGTTTTT TATTGCATTC ATTAAACTAA TTTTCGGTTT TGATTGAGTA TTTTGACCGA CATAATTTTT TTTCGATTTT GATTAAGTAT TTTGACCGAC ACACAGAATT TTGTTGTTGT TGTTCAAAAC GTGCGAACTT AAAAAACAAT ACAGTATTAC TAATATTTAG TTCTAGCTGT AATTTTTGTT AACTTTTCAC ATGTGATTTA AAACTTGCTA TTAAAATTTG CCGCCGAAAA TTTGTTCACA ATTTAAGTGA AGCATTCGAC ATGCCGACAA GGCACAGAAT CAAATTAAAC TCGTAAAATG CAAATTGCAA TTATTTGTCT ATTTTAGAGC AGTACAAATC CCTTAAAACA AGTCAAGCAA ATATTCCGGA CGATTTTAAA CGCCGGTTTC AAATGCAACT AATGAATATG TACAAAAACT ATTTGCGAAG CATATGCAAG CATCTGTTAC GTCTGTTGTT TTTATAGCAC CAAGATCTCA GCGGCAAGAG TTTAACAAAC CTTACCAAAT AGGGGCATGC GCTGTTTGTC CCTGCGAGAT GACTTGAAAG TGTCGACAAC TGCTGATGTG TGAGCGTCAT ATAAAAGAGT CTTGTCGAAC CATTCAAACC ACATTCACTC GCTTAAGAGC TTCAAGTCTT CACTCAACCA ACTCAAGCAA GCAAACTTCA ATCATGTCGG ACTCAGAAGA AGATCAGACC GCTCTGGTTT GCGACAACGG ATCAGGATTA GTGAAATCAG GATTCGCCGG AGATGACGCA CCTCGTGCTG TCTTCCCATC CATCGTTGGT CGACCCCGCC ACCAGGTTCG CCTTGTTTT