Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-MA2

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000002068
Promoter location: chr08q:2268586-2271785:+
Gene alias: ENSCING00000002068

Sequence
TAAATAAGTT ACATTCATTC ATTCAGCCAT TTGTAAATAT TGCTTCACTA TTACAGATAC CTTCGCCGCT ATCTCCTACC CGACTTTAAG CATGATGTAG GTGACCCAAA CCGATCTGCA AAGAAAGCTT ACGGGCACCG AGGAAGTATT ATTAGCTCGG ATACAAGTAG CAGCTAAACA GTTCAAATTC AAGTTCAAAA AGCCCCAAAC GCAATTGCCA TTCATATTTT CTTATAGCAT TTATATTAGG CCTTCAATTG CTCTTTCTAT AATTGTTTTC TTTTATAGGC AAAGTTTGTA AATTTCTTTG TGTAACTCTG TTCAAGTCGT TTTAAAAGAC ACGAGGTTGC TTCCACCATG CACACAGTTA AATTATGTAC AACCACCACT GCGTTATGTA TGTTCGTTCT CACTGTTCTG TCACTTACTG TACCTTGCCT TAACCTTCTC AAGTTACTGC ACTTTCCTGT TGGATCTTAT TCTTCAGAGT CTCGTTCGTT CAAAAACATT TTACCCCAAA TTAAGCACTG TAGGTGCCTT GAATGTTTAA AATCGTCTCT TGGTACTTGC ATGTTATCGG TTGGGGTAAG ATGGTCCGTG TTTTCATTCT CTTTTATCGT CCCATTTGGT AGTAAACAAG GGATTTTAAC AAAATTGTAT AACCGTATCA ATACGACTCT AAATAAGCAT TGTTTTTGTT AAAACCACAT ATGGGACATA ATGTGCTAAC GGTATCCATC TTACCCTCAA CCTAGTATAA ATATAAAAAA TGAAGCCATT TTTTCTAAAA CCCATCAAAT TCATTTTGTT ACATTGTGTT AGAAATCGTT GTTCATAACA CCGATTATAA AAATTACGTC CAAGTATATA AAACTTATGT TTGTATTTAT GTGTTTTTTT TATGAAATTA TTTCAAATTA CTGATATAAT TTATATGTGA TGAGTTGTGT ATTACTTTGG TGACTTATTT TTGCTCCCGT GGAATTGATT TCATTAAAAT TCTTTACTAT ACAAATCGTG GTATAAATAG GCCTATATAG GCTACTGTGT CATGTCTAAA AACACAATGT GTCGACAAAA ATCACCGAGC CAAAATGTTT GAGTAAATAA AACTCACAGA CACAAGGTAG GCCGACAGCA GTGGCCCAAA CCAAAATATG AATGTAACTT ACTTTATCCT CGCGTGGCCG GAAAACGACA GTCGTTATAA CACGGGTGTG CACCTCGCGC CAGTTTACGA GTTACCAAGT ATGTTACTTT GTGGGTGATT ATTTTTTTCG GATTTTTTTC TCATTTTTAT GTATGGCTTA TAATTTGGAC AACCCATTAG TGACTACTGG GTTGGAGCAA TTGTCGTTAA GTGTCTTGCT CAAGGACACA TACGCCCACA GGCCACAATG GTAGCAGCGA CGAGCCTTGA ACCCATTACC TCTGGGGTAG AGGCAGGCGC GCTAACCACT ACGCCACGGC GCCGGACATA TCCGAGACAA ACTGCACAAG ACGAAAATGG GTGGGAACCG GTTTATTCAT ATGGTATAGG GTGGGGGAAG ATGGGAAACC ATTTTATTTT TTTAACCCAT TTGATAGTAA ATAAAAAACA TATAAAGGAT TATAAACGGC ATCCTCACGA CTCCCATAGG CCTTTTTCAA CTGTTTAAAA TACGATCAGG ACATTTAGAT AGTATGTGCT AAAGGTGTCC TGTCTCCCTC ACCATACAAT ATAACTTTTA ACACTGATAG TTGAATAGGT TTTAAAATTA CTTACAGTAA TCAACACATC AGTTGCCATT GATGCGCTTA TGAATCAACA TCTACACAGT TAGAACACGA GTGCTAAGAC ACGCCCTATA ACGGTTCCTT GCACGCCGAA TATAAAACGA AACTTTCTTT CCCTTAAGCA GCTTCATGCA CGCTCTACTC CGCCTGCTAA TGACGTCATC CTACGTCACG TCATAGTATT TGAGGCTCAT GGGAATCCTC AGTAATTAGA GTAAGTCTGG CCATTTATGA GGGGACACAC CGCGCTCTAT ATATGCCGTG ACAGCCCAAG GAAGGTCGTT ATACTTCCAA TGTCGCATCA TCATATTTTA AAATTACCGA CGAAACTATT TTAATGTAGT AGTTACTATA AACTTTTTGT GACCGAACAT ACACTAAATC ATAGCAGTAA TATAATATAT ATGAAATGTC ACATTAATAC AAAAAAATAG TGTAAGTAAA AATAAGTCTT TGTACCGGCA TCACAAAAGC CGTATAAGAA CGACGTTACC ACTTTATACC GTACAACATA AAAGGCAACA TACAGCATGA CCCCATACTA TAAGTTGGAA TGATCGTTTC TATATTTGGT TCGGCTATCT GGAGTGTCCG CATGCATCAG AAGGCTATAC TTCAATGTAA CATAAAGGGT TTGCCATCTG GGTATCTTCT AATGGACAGC AGCAGATGTA CAAATATGGT CAATGGGTGT TTCTTGAAAA CTGTTTTAAA TGGTGGACCA TTTCAATCAT TAATACATAT AGCCAAAAAA TGTGTAGGTT ATGTTACTTT TGTGGCATCT TATTCGATAG AATGCGTTTA AGATCAATGT AATAACAGCA CGAGCATCAC TGCGGCAATA TATTTACAGA AACTCATAAC TTTTAAGAAC AACACAATTG TAATTGTAAC GGAATTATAA CTACCTAAAT TTTATTGGAA ACCATATGTA AACGCTCGTA AACCTGAACT TAATTTTTAG TTTATTTGCT TAGTTTTAGT TTATTTCTTC AAACATAATT TCCAAATGTA CAATCACGCA ACTGCAGAAG ATGTGCTCGA ATATGGGGAA ATCAAATAGT CGGTGAAGAG AATGCCATTC CCAGGCTGCT AGATGAGTAT ACGCATACCC GGTTCGAGAT AAGACGATAT ATAAGACGTG GACTCCAAAT ATGGTGTGGT TGCATGGGTT AGTCGCAGCA ACTGCAAGCG AGGGGATCCC AGTGGAAAAT GTCAAATCGA CAGCCGTTCA CACTGAGTAT AAATGTGAGG ACAGCCCTTA GCTTCGACCC CAGTCAGCAA CGACATTGCA AGTGATACCT TCTCAACCAA GCAACAGGTT AGTAGTGAAT ATAAGCATAT GCTATTTATT TATGATGTCT TTGGCTTGTG AGTATAGTGG TTTTGCAAAT GATAAACAAT GATGGAAGAA CTATGATAC