Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-MA5

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000001377
Promoter location: chr01q:7632908-7636107:+
Gene alias: ENSCING00000001377

Sequence
TTGAGTAAAT GTAGAATATT TACTGTGGGG TAATATGGGA CATAATATAT ATATATATAT ATATTATCAT TGGGAAAGAT GGGACATCTT TAGCACATAA TATCCAACTA TCCTAATTAT AGTTAAAACA ATTAAAAACA GTCTATGGTG GTCGTAAGTA TTCGATTTCA TAATTCTTGA ATGTTCTTTG TTTACCACAC AATGGGACGA AAAAATGGAA CAAAATATGT CCCGTCTTTT CCCACCCGAT ATACAACATC TGCAATATTT ATATAGATTA GACTTCTTTT TGCTTTAACC GATTTTTGGG CGGGGCGTAA AATAGGGGTA AACGTGGAAC GCTTCACGAT TTTGCGATTT GCGGCCTGTT TTAGTTTTAC AGGGCAGCGA CAAAATTTTA ACACATTCCA CCGCTTGCGG CGGTAGCGAG TGGTTAATTG CGTCGCCGTA AACGTTTATT GGTACAGGTC CAGTAAATAA TGACGTCATA GTACCAATGA CGTCATCACA TATTAATGAA CATCGTATTG TTTAATATTG AAGTATTGGT GCCACAAAAT GATGACGTCA TAACCACTCA ATAGGTAAAA TCAAAATCAC CCGCAGGTTG AAGGTTCAAG TCTCACGCTA GTAACAAAAT AAATACCTCA GATGATTTTG TGCGAATGTT GCGAGGTCCG CGTCCCAGGT CAGTCGTTTC ATGTTTGTAG CAGATTGTTG CTCACGAAGG TTGTTGTGCA AGCTGACAAT AGACGATATT TCAGCGTTGG TCAATACGAT GGCTTCGGTC AAATTATCAG CGGATCTTCT CGAACGATCT GTGGGTGAAA ATAAATATTT AAAGTGTTTC GTGTATGTGG GCGAAGTCCC AGCAAGCCTG AGATTTGGCT TACCCATAAA GATAAGCATA AACACAGACT CAAGGGGCAG TTTGTAGACA CTCAATAACA CATGAGATGT AGGTCTATTA CCCCAACACC CAGGGTGCTA CCATCTAGAC CCCATTGAGG CAGTTTATAG ACACTCAATA ATAGAGATTC TATTCTATAT GGGTGACGAC CTACGACGTG GTAGGCGAGT ACCCGAGTAT TTTTAACATT AAATATGATT TCGAACAACA CCGTTAGATA TATAGTAGGG TGGGGGAAGA TGGGACACCT TTTCGTNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNC CACAGACCGT TGATAATTGT TTAAAACACG ATCAGGCTAT TTGGATATTA TGTATTAAAG GTGTCCCATC TTCCCCCACC CTACTATCCG TTGTATATAA AGTCGCGATG TCTGCCATTC ACTTTGTACA TGGTATATTT ATGCGGGTTG AAAACGGGAG TGAAACTTAA ACATATGCGG TCAAGTGCGC AAGTGGTTTC GCATATTTTT GTTATTTCCG TTGCCACCGG TATAAAGGGG GGAAGATGGC ACACATTTTC ATTCTATTTT CTCAACCTAT TTGTTAGTAA ATAAGAACAT TTAAAGAATT ATAAACCGTA TCTTCACGAT TCCCATAGAT CGTTGTCAGT TGTTTAAAAC ACGATCAAGA TATTTGGTTA TTATGTGCTA AAGATGTCCC ATCTTACCCC ACCCTACTAC ATTAATAGGA AAAGAAATTC GTATATTGAC TTTGTCAGGT CTTAAATTAA CTTTACTCTG GCCGATCCTC GCCCGTGACT TAGAAACTGT TGGTCTAAGT GTTGAAAAAT ATGTGTTGAT TTCCAAACGC TAGAAAATCG GATAAAATGG AACCAATAAA AATAATTATG CGCAAAAACT GGTAAGCGGA CACGAGGTGT ATGAAACAGA ACACCCGTGT TATAACGACT GCTGTTGCCC TGCCATGCGA GGATTAATAA GTTTCCATTC ACTTATAAAT GCATGAAGAA TAACGGAAGA TAAGAAAACT TTTATCTTAT AATCCCATAC TTAATAAATG TTTCGGGGTA ATAAGCCAAC TCTGGCCTAA ATCTCCCATG GCGTGCCTCA CTGTATAGGA CATCGCCCAT ATAGAATAAA CAAAGTAAAA CCGCATTAAA GTTTAAAATA TATATTTACC AAGTCCTCTT CCGTTAACAT GATTGAAAAA GATGAACACC AAGGCGGCGA TCGCTAAGAT CTGCCCTTGC CTAGTCATCG CATACACTCA ACTTCTACTT TTCTTCAAGT TTTCTTCGCA GTCTATCTAG CAATAGGTTA AAAACCAGAC TAATGTATAT TGGTAAGGTG TGCGCTGTGA TATTTCTTAC ACAACGTACG ATTTCCGTTT AACGTCTCAT TGTGTGTCGG ATATTGTGGA TGTGATTTGG TACAGCCTAT TGTTCGTTAC CGAGTGATGA TTTGTATGGT TCTTATGCGC AGAGATATAT CTCTGTGGGT CGTTATAACA CAGGTGTTCT GTTTCCTAAA CCTCGTGCCT GCTTACAAGT TACCACGCAT GTAACTTTGT GGGTAAGAGC ACACTGTATG CAACGGGAAC CTATTTTTGT AACAAACGCG TATACCAACA AAGAGTGAAC TTCGCTTTTA CACCATTTTT GATTTCATTG GTATGCCTAT TTAAGGTGTA AAATACGAAC ACATGGTACC TTGGGGTAAG ATGGGATACC GTTAGCATAA AATTCCCATA TTTTCCTATC GTGTTTTGAA CAATTAATAA CGCTATTATA AAAGTCGTGC GAGTATGATT ATATTGTTCC GTAAATGTGC TTTGATTACT ACGGAATTGG ACATTAATGA GAATAAAACA TGTCCCATCT TACCACACCC TACTTTACTT TACTAAGCGT TGATACGATC GCCACTTACA ACATATGTCG TTTGATCTTT CCATATAAGG CGCGAAAGAT AACTGCTGTC GGTCGAACCA AATAAGGCGT GATGACGTAA AGGTGGTGAC AACTGGAGTT TGAGTTGTAG TATATAAGTG ACAGCCATGG ACCACAATAC AACAAACTCA CTTCAAGCAT CCATCTCCAC TTCTCAAGCA ACCAAAAGAA AACAAAATGT CGGACTCCGA AGAAGACCAA ACCGCGCTTG TGTGCGACAA CGGTTCAGGA TTAGTGAAAT CTGGTTTCGC CGGTGACGAC GCACCTCGTG CCGTCTTCCC GTCCATCGTT GGCCGACCTA GACATCAGGT AAGAAACCTT GTTTTATAA