Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-MA6

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000008948
Promoter location: chr04q:725731-728930:-
Gene alias: ENSCING00000008948

Sequence
ATCGCGCGCC TTTTCTTTCA CATTAGAAAA TAGCCTGGAA CCTTCTTTTA ATTATTTTTA ATAATCTGTT ACAGTCTCTA ACTTCAGGCG TACAGTAACC GATCACTAGT TCTGACGGTT AAAATTCTAA AATATAATAC TGTGGGGTAA GATGGGATAC AGCTTGTACC TTAATGCAGT ATTTCCTGAA CAATTCACAA CACTCTTTAA GAATTATAGG GTTACGTTTT GTAGGATATA ATTCTGAAAA CATCGTTTGT ATGCTACCAA ATGAGACCAG TAAATCAAAT GAAAAAAATG AACTATCTTA CCCCACCATA CCATATATAT TTATTACAAT ACGTTATTCC CATAACTGCC TTGAATAATC CCACATTGAC AACTCATAAA CAACCGCCTA TTACACAGCG AAGCACCACA AAAAATATGG CACAAGATCA ACTCAATCCA GTCACAAGTG GCTGTTTCAC ACAAGGAGTA GATTTTAAAC GTTTATTGCA TTTCGCATTA ATAGAATACA ATTTTGCGAC TTTCCAAGTC TTAAGCACAC TATTAAAAAT AGTTCGTAAC AAGTTAAAAA CATTTTCTGT GTACGATTGA AGGGCCAGCT TCGTCGTATT CTTGTTTAGT GATCCACATC TGTTGGAAGG TGGAAAGTGA AGCGAGGATG GATCCTCCGA TCCAGACGGA GTATTTCCTC TCTGGTGGAG CAATGATCTT TATCTTCATG GTGCTGGGAG CAAGAGCAGT GATCTCCTTC TGCATTCTGT CAGCGATACC AGGGTACATG GTTGTACCTC CGGAGAGAAC GTTGTTGGCG TAAAGATCCT TTCGGATGTC AATGTCGCAC TTCATGATGG AGTTGTAGGT TGTCTCGTGG ATTCCAGCCG ATTCCATACC TGTTCAACAT GTAACACGTA TTTATATTTA AATGTATAGC CTAAATGTTA TGAAAATGCT TAATTTATTC TTACTTCTAC TCAATCATAG CCTAAGCAAT TATAGTAAAA TATTACTGAC CGATAAACGA AGGTTGGAAG AGTGTTTCTG GACATCTGAA TCTTTCATTG CCAATGGTGA TAACTTGACC ATCGGGTAAT TCATAACTTT TTTCCAATGA AGTCGAAGAA GCAGCAGTGG CCATTTCTTG TTCGAAGTCA AGCGCAACGT AGCAGAGCTT CTCTTTGATA TCTCGAACGA TTTCGCGTTC AGCTGAAATT AGGTATTGGT TTCTGTTTAA ATCATGTAGC GAGCAACTGT CACCACAATT CTGACTGAAT ACTGAAACCT TCCGCACCTG TTGTTACAAA GGAGTATCCT CTCTCAGTGA GAATTTTCAT CAAATAATCA CTGAGATCTC GACCGGCTAA ATCCAATCGA GCAATGGCGT GAGGGAGAGC GTAGCCCTCG TAGATTGGAA CATTGTGTGA AACACCATCA CCAGAATCCA ACACAATACC TGTTTATTTA AAATATAGTT TAAAGTTGAA TTAAATAAGT GGTTAAACTT GTTTTCAAAT GCTTACCTGT TGTGCGTCCT GATGCATACA GGGAAAGTAC AGCTTGGATG GCGACGTACA TGGCTGGGAC GTTAAATGTT TCGAACATGA TCTGGGTCAT CTTTTCTCGG TTAGCTTTGG GGTTAAGTGG AGCTTCTGTG AGCAAAGTTG GGTGTTCTTC TGGTGCAACT CGGAGCTCGT TGTAGAAAGT GTGATGCCAG ATCTTTTCCA TGTCGTCCCA GTTGGTGATA ATACCGTGCT CAATGGGGTA TTTCAAGGTA AGAATACCTC GCTTGCTTTG TGCTTCGTCT CCAACATAGC TGTCTTTTTG ACCCATACCG ACCATGACTC CCTATACGGT TAAACAGATT TAATATCTCT ATTGGGAGCT ACTTATTACA GTTTATTAAA TTTAATTTCA AACCTGATGT CTTGGTCGCC CAACGATAGA TGGGAAGACA GCACGAGGTG CGTCATCTCC AGCGAATCCA GATTTTACTA ACCCTGAACC ATTGTCGCAC ACCAGAGCGG TTTGATCTTC TTCAGAGTCT GACATTTTGT TTTTAAGATT AGATCTTTAC GTTGAAATAT ACTGAGATGT GATAGCTGGT CGAGTGTGGT TTGAATGAAG CAAGACGTCG CTTATATAGC AAGCCTTCAC ACTTAACCAG TTGTTAACGC CTGTCCATGC AAGGGTCGAG AGTGACTCAC ATGCTTGTTT GCCACCTTAT ATGGTATGTG TCACTGTAAC TGCGGGAATG GAAAGTCGAA TATCTATTTT TCTCCTTTAT ACAAATACAA GTAAATAATC TGATCTACAT CGAAATAAGG TTGTATATGG ACATTTTATG CTTTATATCT GGACGATTCA CGCACCCGAA ATTAAATAGA TTTTAAAAAG CGGTAGATTT GGGGTTTGAC CATTTATTAA CGAAATATTA TGTTTAAACC AATGATTAAC CGACAATATA TTACGGTGAG GGAAGATGAG ACAAATTTTT ATTCTCTTTT TTCTTCTCAT TTGGTATATA GTAAACAAAG AACATTAAAA GAATTATGAA ACCGTACCCT CGTGACTCCT ATAGACTGTT GTTAATTGCT TAAAACACGA TTAGAATATT TTGATATTTT CTACTAAAGG TGTCCCATCT TACCCCACAA TAATATATAT GCATACTAAA AAGTTGTACG TTATTTTTCC TATGTATATT TTTATCATTT TAAAATTATT ATAGGATTTT TATAAGTGTC TGTTTTGTAG TATCAAAAAT GTAATTGCAG AAACTGTGAG TTATGTTATT ATAAAACAAC AGCCGTGGGA AAACCTTCAT CGCCTTATGT TCAGTTATAC GTGTGACCAT GAAGGTGTTA CATTCGATAC GCTTTGCCAT ATATGGCATT CGTTAGCGAT GTTTGAATAC TCGCACATAA TAACAACTGG TTAAGTGTGA AGGCTTGCTA TATAAGCGAC GTCTTGCTTC ATTCAAACCA CACTCGACCA GCTATCACAT CTCAGTATAC TTCAACGTAA AGATCTAATC TTAAAAAAAC AAAATGTCAG ACTCTGAAGA AGATCAAACC GCTCTGGTGT GCGACAACGG GTCAGGATTA GTGAAATCTG GATTTGCTGG AGATGACGCA CCTCGTGCTG TCTTCCCATC TATCGTTGGA CGACCAAGAC ATCAGGTTCG TAAATATGA