Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-Mesp

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ci0200213786
Promoter location: chr03q:2495430-2498629:-
Gene alias: ci0200213786

Sequence
CCATAAAGCG GTATAACAAC GTCGATCCTC GAACTCATAA CCCCGGCGTT AGACGCGCGA TGGCCGCACG ATGACGGATC CAACTAATAC AGTAGGGTGG GGAAAGATGG GACACATTTT CGTTCTATTT TCCCGTCCCA TTTGGTGGGA CGCAAATAAC ATTTATAAAA ACGCTTCCTT GCGACTTCCA TAGACCGTTA TTAACTGTTG AAATCATGAC CAGGATATTT GTATATTATG TGCTAAGGTG TTCCATTTCC CCCACCTTAA TATATACCTA CTTATAAATC CACCATACTT CCAACTTACC GTAAAAGAGT TACAAATATA CCAGAAGCAC CAAGCTATGA TGGTATTGTA GTAGAGGCCA ACCATAAACG ATACAACCAT GCTTCCAATG CCGATACCGC CGAGGTATGG GTGGAATTTG ACCCACGTTC CAATCGCACC TTGTCTTAAC CGCTGTCCAA CTGCCAACTC GAGTAGAAAT AAAGGAATTC CCTCAAAGAT TAACATGAGT ATGTACGGAA TGAGAAAAGC GCCTGTGAAT TAGAATTTTG CAGAACTGAG AATTTAACCT TTACAGAACT GAGAATTTTT GTGTATGGCT GTAGGTTTAA ATCGTATATA AGTTTGTCAG TTTTTCGCTT ATTCTTATGA TAAGAGGCTT GAATACAGAA TATGTAAAAA TGCAGTTAAG TTTTTTACTA GAAATCTCCA CATATTGCCC AAAAGTCTTG CGACGTGGTA AAGCGATTCA CTGCCTCTCA TCATAGAAAA TTTCAACTTT ACCGCAAAAC AATGAACTCT CCCCAAAGTA ATCACCCACC AAGTTACATA TATACATATA GTAACTCATA AAGTGTGCGT AAACAGAATA CCCGTGTTAT AACGACTGTC GTTGCCATGC TTCGTGTCGC TGCCATAAAC AAGACATTCA TTCCATACTA CATACCTCCT CCGTACGTTT GCGCCAGATA AGGAAACCTC CAAATATTGC CAAGTCCCAC AGCATAGGCT ATGCAAGCCA ATAGAAATTG AACTTGGTTG TCCCATGCGG GCCTCCCCCC CTCGACGTCC GGTTCAACGT GACGTCCCAT GCCGATATCG TAACCATCCG GAACCTCTGA TGCTTTTTCA ATATCATCTT TTTTGAAATC CTTCATTTCC GTTTCATCGT CATTTTTGAA AGCCGGGTTC TCATACTCGT TTTTGGTGCT GTAACCGTTT TCTGACATTT TTATCTCATC CAAGTGCGAA CCACTTCAAA GATGGATAGA TACCCAGATT TTATTACAAA CAATTAGCAA TTCACGAAAG TTAAAAAAAC GACATAAAAC TATAAAATAA AATTATACTT ATTAAATATG AAGAAAAATA TGCATTTTTA ATCATTCTAT TGCAACAAAT CGGTATTTTT CGTATTCTCT TATACGAAGA TTGCATACAA GCTTAACGTT TCATCTGTTT CCATTGGAAT AAAATAGAAA ACGTCCCACC GCCTGCCCTA ACTTTTTATA AGCTTCACAA ATTATCAAAG TTTACCGTTG AACTCCTGAT AAATGATTAT TCAGCTATTT TAAACCCAAC TTCGTTTATA AGTGATGCCG TCTCCTTCTT CGTATGACCC CGCTCTACTA AATACATGTT TGCACACTGA TCCTAATGAA GACCGCACCT AAACCTTTAC ATAGCCGATG CATTCACATA TAATGTTCTT TGTGCAACCG AAGTCGTATT TGAGCAAACC AAATATCCAA CTTATATAAG TAGACCTTTA AAAATAGACG GTGAACAAAA CTTTGCGAAG TCATCATAAT TGAAGGTTTA TTTAGCTCTC CTATTGTAGG GAAAGATCCT ATGGATGCTC CAAAACGATA AGCCCTCCTA TGGATGCTCC AAAACGATAA GCTCCAAAAC GATAAGCCCG ACCGAAAACG CGGCGGTCGT TAGACCATGC TTATTGATAA ACCACATACA TACAAACTTT AGCGCAAACT CGGCTATATC TTTACCACAT TAGACAAATT CTCTTTCATG TATTTTCATG GGATTATAAA GTGTCTATTT TAGGTAACAA GACTTTAATA AAAATATCAG TGTCCCATAT TGTTGGCGGC TTTGTTTGCG AGTGTCTCTG TATTGACAAC GTTTATAATT AACTTGGAAG TAATGAGTAT ACAGCAGCAG ACACAGAAGT TTGTCGGGGG TATCCTATGA TTGTACATCA TGTGAGCAAA TATACTTCAA CTGCTAGTGA ATAATATTTG ATATACGCAC AAGTCGTACA AATACACGAC TACAAATAAG TCATACTTGT CGAAGTTTGT ATTCCCCTGT TTTCGATCAA TCTTATCAGC CACAAAAAAT GGAAAAATTC CAAAAACGTA GACACCCACA AAGTAACATA CATGGTAACT CGTAAGCTAA TACAGAGCAC CCGTGTGAAA ACGACTGTCG TTTTCCGGCC ACGCGAGAAT AAAGTAAGTT ACATTGATTC ATTCACTGAC AGTTTCCCAC CAAAACTGAA GTATTAATCA ATTATGAATC GGCAGTGCTT TCAGTGGGAA GATTTCGGAA AATGTGGGTC TAATGTCACA GTAAACTTTG TGTTTGTTTT AAAAACAATC ATCGTTAAAT CAACATCGCA ATTCTGTCAA TCACTCCACA ATAAACTATA TGGCTAATGG AAACAGGCTG TTTGTTTGTA TATCATAAAA TACTTGCGTC GTATTATCTG ACCAAACAAA AGCGTTACAG GAACGGTCCA GCTTCAAAAT TTGCTGATGC ATCAGATTTT ACATTTGAAA TGTGATTAAT TACGAAAATC CAGCGAATAG AATTGTCACA ACAAGTCATT AGCGACGGAT ATTTCGCCTT TGAAACTTAA AGGCGATAAT GACTTTGCCC GTTTCATGCG GCGATAAACG AACTAATTAG ACACCTCCTA CAGATATAAT GGTAATTCAG AATCGTGTGG TTATGTAATT CACAAAAACA TTTTAACAAA ACAGGTTGAT TTGAAACTTG TATTATGGAA CTCAGTATGC ATCAGGTAAG ACGACGTGTA CAATTTTTTC CAAAATAACG AATATAGTGA GTTGGGTATG ATGGTTCATT TTTTAATATC CCTTATTGCC TCGTTTTGTA GACTAATAAT GTTCAAAGAA CTATATACCA TATTTTCACG TCTGAAAAG