Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-MHC5

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000009500
Promoter location: chr02q:4767391-4770590:-
Gene alias: ENSCING00000009500

Sequence
TTTATATCCT ATAATACTAA ACTATATATC AGTTATTACA TCATTGCATC GCTTTTAGAA TGTTCTTTTT TCGTGCAAAA CTTTTCTACT TCATATGTTA CTGGTTGCTT GGGCAAAAAT CTTGTCATTT TCAACTTGTC ATCTGTAGCC CTAAATTAAT ATAAAACCTC ATTTAACCAA GTCTTTGAAG AATAAATAAA ATATACACAA TTACCATTTA TAATCTCCAC AATACACAAT TTCCATTGGT GGTTCTGGTG CAAAAGTTTT TCTTACATAA GGAGCAGTCG GTTTTAAGGA GTCAACAATA TCGTTTGCCT TATAGCACCG AAGATACCTT AGCACCAAGA AGGCACGGTT TCCTTTAGTA AACCGAAAAA ATGTGTCAGA GCAATATGAA CCAATTTGAT TTGGCACAAT GCAAGTGACT GTAATCTGAT AATGTGCATC TGTAGAAAAG ATAACATTAT TTTTGTTAAG AGAATATGAA ATTGTTAGCT ATGTCTTCTC TATATAATTC CAACCTATTA CATAAACCAA AATATTACAC CTGACGGTAT TTTAACAGCT GTTGAATTTA AGTGATTGGT GCAGCCAACT TCATCTGACA AAGTCATGAT CTCATTGTGT CTCAAGAATA CACATCTTTC CAAAACCAAC ATTTCTCGAC ATTTGTTTCT CACCACCATA TGAAACGTTT TTCGTTCCTA AAAATACAGA ACAAAGCTTA ACTTCAGGTC TATTTTGGTT TGACTGCAGT GAACCTGTAC ACTTCCTAAG GTGTGGTGCA TTAAAATGTT AAAAACCTGA TCTATTTTCG ACTGCAGTAA GTTATGTAAA GTATTATTAA GAAAATTTCA AAGTAGCATT TCTAATTTTG TATGAAAGTT GTACCTCTAC ATTGCAAGTG TAGTAGCCTG AATGTTCTTC CACTTCAGCA GGTGAACATG TAATATCAAC AGTAGAGGAG TTTCCATTAA GTAATGCATC CCTGTTCATA TTTGGATTAT TATGACTGGG AAATTTAACA TTTACAACAT AATATCATAG GTGGTAGCAG TAATAATAAT GTAGCAATGT GTGACGATAA TTTTCATAAA ATAAAATATT TCGTTTGTTC AGGTAGTAGA AACCAATTAC AAAAGGTTGA CTTGTATATC TACGTTTACT AAAGTGGGTG GTGCAATCGA GAGTGCTGAT GACATATCAG GAAGTAAACA AACTGGTGAA TCAGTGGTGA CGTAGGTAGT CTGTACAAAC AGCATATGTG CACAGTAGAG ATAATTACAA CTTTGTGTTG TATTCGAACT AACTAAACCT AATCAAAGCT GTTTTATTTT CATCAATAAA AAAAGCATCC ATACCGATTT TTGGTTTGGT TCAGATAATT AAATATCATG CTGCGTTCCA AATTAACTCC ACCAGGTATA TTATCATTAG GGGTTGTTCG TTGTCTGGAT CTATAGAAAG CATGAAAACT TTGTAAGTTG TTCTACATGA AAGGTTATGT AAGTTATCGT TCATCATGTA TAAGGAACAC AAATATATCA GCACTCTAAG CTGCAAAAAC ACATCAGTCA ATACAATGTA CAATGATTTT ACTGCAAACG GAAAACATTA AGTTATAACT GACCTGTTTC TTTGTGACCA GTCATTAGTA CCTTTGAAAG ATACATAACC ATTTCGTACA TTGGCAAGTT TGGGTTTTCC TCTAGCTAGT TGCCACAAAA CGTTGCTATA CGAGGCATGT GGTAGATATG TTGACCTCTT AAATTGCATG TACTCTTCCC TTAGTTGAGG TTTTGAATAA CTTCGTAATG CACCCTTCTC CTTGAGATAG TTATAAAAAG GCTCAGCAAT TAGTTTTGCG TTCTCTTTTG AACGCCCCAT TATCGTACGC TTAACTATAT CTACATTTGG TAAAGTGGTA ATATCGCAAA ACAATCTGGT TACAAACAGG CTACTCCTTG GGGGGCTGTA TGTACACTAA CTAATACGTT TTGTGTGATG AAATAATCTC ACTTCTCGAC AAAACGACAA AAATCACTTT GTACATACTG ACAAATACTC TTTGTACATT ACAATAGTCT CTCCTGTGTA CAAAACGTCG TTTGCTTGCG CAAGACACAG TAACCGGGGA GTGTTACTGG GGATTTCCCT ACCACAAAAG AGCTCTCATC TGCGAGGGGA TTTTAATTTC TGTCTGCGAT GCGATCATAG AAATCTAAAT ACACAGTCCC GTCATGCTTG AACAGTAGTA CAAAAGTTGT GTAAGTAGTT ACGTAGAAAC TACTGTAAAC GGTGAAATAA AAAAAGCTTG GCTTTGTAGT ATTACTTTTC TAACACGATG ACGGCAAATA CAATAATAAA CCAGGTCAAA ATTTATACAT AAACGCTTCA ATGCAAACAT ACTGAATAAT TGCTAGACCT ACGAGAAGTC CAATTGAAAA CGTTTATTTC GTTTAAAGGC AAAAATACAT CAGTAACCAT ACTTAAAATG ACACGGTCAC GATCAAAACG GTAAATATCA AGTTGAATAA ATATTCTTTG ATCTAAGAAG ATGTGTCAAT GACATTGCTA CGCTTTAAAC GCGTTGCCAT GTGGTCATCG TCGGCGTGCA ATGGCGTTGA CAGCTATAGG TGCAACACAA TGCAGCTGCT TCTATGGTTC GTAGGTGACA ATGGGCAGGC GGTATAAAAG CAGTAGATCT AAAGGCTTGA AACACACTTG AGTTGTACAA CACTGCAGCA GGCCGCTTAG TACGTTCACA AACATAGTTC AAGTTTTCGG ATCAGTTTAG AATTATCACC AGCTAATTGG ACACGCTGGT GGCCTAATTG AATGCATCTC AAGTCTTAAG TCTTGACAGA AATCAATTCA TAATAAACTT CTCATGAAAT ATATCATTGT TTTTGAGTTA AAACCGCGCA ATTAGAAACA ACCTTACCTA GTTTTGTTTT GGTATTTCTA GATTTTCTAA TTAGTTAGTA TTACTACAAC TACTCTGTCA AGATGTCTTT CGATTACGAA GCATGCCAAG ATGCAGCCCA GTACCTTCGG TTGAGCCGAG AGAAGATTAT TGAAAACCAG ACTCAGAAAC CGGACGGTAA GTTCGTTAGG ATTTTCTGAC CAGTACAAAA GAGCATTGTG TAAATGAAAA CTAAATTTAG GCAAGAAGTA TGTTTGGTTC CCGGACAAA