Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-MHC6

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000009803
Promoter location: scaffold_47:68290-71489:+
Gene alias: ENSCING00000009803

Sequence
CAATTGGCAG TTTAAGGTAC CTTCCAAACA AGGGTAAACG TAGCATTACT AGTATCGGGA CCTCCTAATA CAGCATATCT AGTTTTACAA AAAAAGTAAA CAACTCGTAG AAAATCGCTG AGACGCATGA CGAAAAAAAA ACGCACTGGT CAAAACAATT CTATACAGGA AAGTTCATAT ATACGTCACA CTACACGTAT ACAAAATATG TAGTGATAAA ACTCATAACA CATACTCGCC ATTGGGTTCC AGACCAGAGT CGTAGAAACA CCGAGTAGTA CAACTGCCGC CATCTTGTTT CCAAAATCTT ACAAAGCGGT GACTTTCGCA ATGAATTTAA ACGATCTTTT TAGGTTTTGT TTACAATTTC CTTTTGTTGA AAGGCGGAAA ACAGCTTATA TTTACCTTAT CAATCATTCT TTGCTCTCTC TGGTCAAATG GAAAATGTTT AAACTACTTT TAACTGTATC ATATGCAGGT GTTTGGTCAG ATATAAACCA AAGTAAAAAT TAAAACAAAA CACGGTGCTT AATTTAAGTA AAAAGCTTTA AAAATGAGAT ACCCGGCAAA TATTCTTCAG AAAGGTTGGA GTAATTTTAC AATTCAGCGA CTAACAAAAG CAAATGTCCT TGAAACGCAA GCATTGGTCG CTAACCACTA TTCGCCAGGC GATGAAACAA GAAAAGCATT GGGAATTTGT TCAGAGAAGG CTGTTCAGTT GGACCGTTTA AAAGCTAAAC AACTTGTGCA GACCGGATTT TCGGTTGGAA TTTTTGAAAA GAACTCTTGT AGACTTGTAG GTGCCGCATT AAACAAGCTA GAAGTTCAAT CAGATTACAG TCGAGGCGTT TCGATAATAA ATGATGATCC TAACAACAAA TGGAAAAAGC CAATAGGAGA TGTGCTACAG AAACTTATGG GGGGGAATAT CTTCAGTGAG CTTGGAGTTC AAAAAATTCT GATGGGTCGC ATTCTGGTTG TGGACTCTGC GTATGCTCGG CTCGGCTTGG CAACTTTACT AATGCAAGTG TACATGGACT TGGCAAAGGA ATTAAAATGC GATGTTGCTC TGGGATATGT AACATCAAAT GCCTCTGCGA ATTTAGCAAA AAAAAATTGG CTTTAAGATC ATAAGAAGCA TAGATCTTTT GCAATATGTT GACGAAGCAA CTGGGCAAAA ACCTTTTGTT AATGCTAAAC CTCCGCACAA CATGGTTCAT TTGTGTTATT ACCGAGTTGC AAAGGCAGCT TTGTGATTGC GTTATCTTTT GGTATAAGTT CGTATAGTAG GATAGGGAGA GACCGGACAT CTTTAGCACA TAATACCCAA ACATACTGAT CGTGTTTTAA ACAATTAACA ACGGTGTATG GGAGTCGTAA GTTTACGGTT TTATAAATCT GTGAATGTTT TTTGTTTACT ACTAAATGAG ACGGGAAAAC AGAATAAAAA GGTGTCCCAT TTTCTCCCAC CCTATTATAC GTGAATCGGT TAAAAGTAAC ATTCAATAAT TCGACATATA GTACGGTGGG AGAAGATGGG ACACATTTTC ATTCAATTTT TTAATCTCAT TTGGTAGTAA ACAAAAAACA TTCAAAGAAT TATAAAACCG TATCCCCACG ACCCCCATAG ACCGTTGTTC ATTGTTAAAA AACATTACCA GGATATTTAG ATATTATGTG CTAAAGGTGT CCCATCTTTC CCCACCCTAC GATATGTTGT TAATTTGAAA AAAAAGATAA TAAAAAACGT CAAGATAATT TGTTTTTTTC TTTTGTATGT CTTTCAGGAT AGGTGAGTGT GGCTTCGAGT ATCGGCTGGA AAACGTTCCC GGGCAAAATA TTACGAAATA CCTTTTGCAC CGATTCAATG TACATTTCTA CCATCTGTAC TGTTGTCGTC GCTTTGTCTG ATTACGCCAG ACATCCTGTG TTAGTAAGTT AAGTAAAATA AACCTATTAA ACTAATCTAA ATTAAGTTTG TTAGCAGTAC TTGCCTATTC TAGGCTACCA ATAACATACT TATAGTTCGG CTGAATTTAT ATTAAAAACT AAAGTTTCAA CTTGTAAACG TGGTGTCTGG AACGTTTTCA ACCGAGGGTC GTAAGAATTT TGGACCGGGT GGTCATTGTA TTTGTTCCGA CCTACTTTGC ATGCGTAGTA GCGTCTTGGC GCATGCGCAA TAGCGCCCGA TACAAATATA TCAATCCGAA CGAATATATC ACGACACCGA AAAATAATTT ACACACAACA AATGACAGAC CACCTAAACC ATTTGTCTAA CTTACCACTC GTCAGTCTTG TTATAATTTA AAATCACTTA CTGCTAAACA AATTTGTAAA ATAGCACAAA CTCTGTTTTT TAGTTTTATT AGAACGTTTA TAACATTTTT TAGATACCAA AAAGTATAAA ACAGTATAAG AAAATGTGTC CCATCTTCCC CCACTCTACT GTATATATTT TAATCATTGA TATTGTTTTA TTCAAAGCTT CGCTGGATAC TGGCCGTCGA TGGTGTTGAT AGTTACAGCT GGCATGGAAC TGCAGCTGCG TTTTCACTTC GTAGGTGATA ATGAGTTGAC TTTATAAACA GGTAAACCGA AGCGTTTGAA TCACAATTGT TTTGTGCAGT CTCGGCAGCA GGAACTAGAA CTACATCTGC AGAGATCGGT GTCGCTATAT ATAATAGGGT TGAGGGGAAG ATGTGACACC TTTAGCACAT AATATCCAAA TATCTTGATC GTGTTTTAAG TAAAAAAATA ACAAATTCTG GGAGTCGTGA GGATACGGTT TTATAAATCT TTGCATTTTC TTTGTTTACG ACCAAATGGG AGGAGAAAAT AGAATGAAAA GGTGTCCAAT CTTCCTCCAC CCTACTATAC CTCTTAACAA TAAGTGCATT TACATAGGCG TTTAATTAAT GACCGTCGTT GTATACAATA TTTTAACAAC TTTCATCTTA GATTTTCTAA CTTGTTAGCA ATCCCACAAT TACTTTGCCA AGATGTCGTT CGATTACGAA GCATGCCAAG ATGCAGCCCA GTACCTCCGA TTGAGCCGAG AAAAAATCAT TGAAAACCAG ACTCAGAAAC CGGACGGTAA GTTCGTTAGA ATTTTCTGTA TAGTTTAAAA GAGTATTCTG TGTAAACGAA AACTAAATTT AGGCAAGAAG TATGTTTGGT TCCCGGACAA AGCTGAGGC