Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-MLC2

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ci0200210065
Promoter location: chr01q:3076936-3080135:-
Gene alias: ci0200210065

Reported binding sites
Name Motif Factor Position Strand Reference Sequence
TATA TATA-box DNA polymerase 3077482 + 1 TATAAAA
M2 M2 unknown 3077515 + 1 TGATGACGTCATA
M2 M2 unknown 3077546 + 1 TTCTCACGTCACT
  • scale
  • reported binding sites
Open in genome browser
Sequence
ACTAACGTAC GATAATTCCT ATAAAACATG TTTATATCTT ACAGATATGG CTGCCAAGAA ATTGAAGATC GAAGAGTTCC TTCCAGTGTA CACCAAATTG GTTACTGAAT TCACTGAAGG CACTTACGAC GATATCCTTG AAGGTCTTCG TGTTTTCGAC AAGGAAGGTA ACGGAACAGT TATGGGAGCT GAGATCAGAC ACGTCCTCCG AACCCTTGGT GAGAAGATGA CAACCCAAGA AATCAGTGCT TGCATGGACG GCCAGGAAGA TATGAATGGT TCAATCAACA TTGATAGTAA GTGACCGGCT TTATGCATAG CTGGTCATTA TAACATTACT AACAACTGCA ATCTGATTTA TTCTTAGCTT TCTGCCGATA CCTCTTGGAA GAGAAAAAAG CTGAATAGGA TGGCAAAGGG GCGGTTTAAG TAAAGGTATG TGCAAAAAAA CGAAATACAG AATTAAAATT ATGCTAAACT ACATGCGAAA ACAATATTCT TTTAAAACTG TTTACTAAAT GCGTATATAC ATTAACAATC ACATTGTTTT TCAGGTCTTT TTAAATCAAG AAATCAAGAT TTAAATGGAT TTTCAAAATC GACACGTTGC TTGTTTATTT AATTGTGTTT ATTCGTAAAT TATAATAAAA TTGAATCATT TGACATCACT TTTGCTGCTG TTATGTTACG ATTGTAAAAG AAATGCATAG TCGGTCTTAA CATTACAAAA ACATGTAATA ATGATTGGAA TTATGTTACT GGTGCTAGTC AATCAGTTTA ACCTTCAAGG GTATATAGTT CAATAAAGTA ATTGAGTTAA TACGCTTCCA AACTTTCAAT TGCACTGAAT TGTGTATAGG ATTAGGACGG ACACTATGCA GACATTGTAT TCGCTGTGAC CAGACTCAGA TTGCGTATAC AGTATAAGGG GGTAGATGGG ACACCATCAG TACATAATAT CCAAAATATG AGCCACCAAT GTCGCCTTAT GTGTAATTGG GCATAACAGC CCTTAACTGT AATTTCTTTA ACTCATTGTC ATTTATCGGT TTTATAAACT GTAAATCATA TATTATAAAA CAGTTAGGTA AGGTAACTAT AGTAAGCCGG CACAAGCTGT ACAGAATACT CAGTCGTTGC CTCGCAATGT GAGAATTACT GCTGAGTTAC ATTCATTCAT TCATTCAACC GACCGGAAAA CTTGAGCAAT TTGTTGCACA CTTTATGTTT ATTAGAATGA TGTTTCGGTA ACTGCAAAAC GTCACTATAA ACATAAATGA AACTTTATTA ATTAGCTTGA TGTGTAAATT AACTTCTTCA GCATCTCTGG TCTAAAATAT TCAGCTCTGG TTGTAAGGTT GGTTGTAACT AGCGATTTTG ACAATTCGCT TGTGACAACT GTGTTACGGC CATTACCAAT AAATGTATTG AACAGCGATA CGTATACGCC CGTCAGCACG GGGCGTATAT AGCAAAACAC ATACTACAAG CATCTACTGG CAAGCCACAT ATATACGTTA ATTGGATTGT TATACTGATT TGGAGTTTGA ATGTGTAACA CAAACTGATG ACTCTTGTAA TAGAGGGATA GAGTTATATA CAATAAACAG TCATGTGTTA CGCATTTCCA AATTTTAAAA CGCTCGTGAT CATTAGATCT ATTAAACTAT ACCTACTAAT ATAAGTAACT TATAGTCAAT TAAATCTGCT ATTATAATAA GACAACTAAG AGTGCTGATA CCAAAACATG TGATTGACAC TTTGAGTCGA TCTGGGCCTC AATCAAGTTT CGATAAACGA TTCTCAATGT CACATACTTT CCGTATTCAC GTTCAACCAA GTTTCTTATG TTAATAGCCT AAATGAAAAG ACTCTCTGTA TACATCTCTT GCAACAATCC ACATGTACCT ACATGTAGTT CTTTGGGGTA AAATGGAATA TACGGTTAGC ACTTGAGCCC CATATTTCCT GATCGTGTTT TGTTAACAAC GTTCATTTAA AGTCGCTGGG CTACGGTTTT ATAATTCTCC AACAATTTGT TGTTTACTAC TAAATGAAAC ACAATAAAAC ATGTCCAATT TTAACTCGTC CTACTATAGA GGATCTTAAC TACGGTAAAG AGTGATCGTC TCGTAACTGA GAATGCTAGA TTTAAATTTT AATGCTGTTG TCATTTTTGA CGTGCCTTAT TTTTAAACAT AATACACAGC GGTTATTGTT TTTACCATAT GGTCACTTAA TGGGTTTTAC AAAATGCCAA ACACGTAAGG AATACCCCGC GATGGTACAT ATTGGTAGCA TTATAAATGC TACTTACAAT GTTATTGTAT TGTGAAAAGT GAAGAACTTT AACACTTTTT AGTGTAAAAC TGTTTATACA AACTTAATTT CGAAATATTT AAAAGTCATT TTCCATTGGC AAAGTTTGTA GTATCCAAGA ACGTGACGAA ACAAATATGC GCTCAAAATT TCACTCTTAC TTTTCGAGGC TCATGCTGGC TGCGTTCAAA GACCAAAAGA AACACATAAT CATCCCGACC AAAGCGAAAC AGCTTTGTTC ACAACTAATC AAATTTCTTC CACCGCCTGT TCTCACGTCA CTAATTCCGC CTGTCTATTC TGATGACGTC ATATATCAGG TCATTATGTC TGTTATAAAA GCGCTGGGTC GAAGTTTAAC AGCATTCAGT TCTGCTTAAG CATAATCTAG CAAGCATCAA ACATCCTTCA AGACGATAAA CTATTATAAT GGTAAGTGTA GTTGTATGCA TTGCTGGGGA AGCACCAGTA GTAATATACC ATACCGATAA AACTAGTTTA GATTGTTTAG AATTTTATGT AGGATAAGCC TAAAACTTAA TAACAACTGT CGATTTTGTC TACAGGCAGA AATCCCAGAA GAACGTATGG AAGGTAAGAC AACCAATAGT GTTAAGAGCC CTAATTTTAA AGGGCTGTTT TAATGCTGGT GATTAAAAAC TAACGTCATG CTTATCTATC AGAAATCAAG GAAGCTTATG AAATCTTCTG CCGAACCACT GAGATGGAAC TTGGATTCGA TCAAGTTGGA GATGTTTTCC GAGCCATTAA CCTTAACCCA ACCATTGAAG ATGTAGAGAA CGCTCTTGGA AACCCATCGA AAGAAGGTTT GTCTTTTGTT ATGGCAAGAC GTTCCTCTTT TGCTCTGCTG GTGGTGGTG