Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-Nkx

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000007218
Promoter location: chr08q:4494759-4497958:+
Gene alias: ENSCING00000007218

Sequence
CGCTCACCGT CTAAAAGTTT AGAATTCAAG CACAACCGGG ATACAAGTAG ATCAAGTTCC CAAACTTACC CGAAGCTACG CCAACGTTTG CGGAGCATGC GTCGCTAGTC CTTTGTTCAA GTCGGTTTAA TATACAAGGA GGGTCCGCGA GTGGTGGCTT GGCGCTGTCA CACGCCGACA AGACAATAGG CTGCCACTCG AAGCGCCACT CCAAACCCTT GTACGTTTAC ACAAGTTGTA ATTTCACACC TCTGACCCTG CTAACCCATA GACAGCCCAA TCACTAGGAT TTCCTGCACA TGTCCACCGC TGGTCATTTT AGGCAGATTT CCAACCAATT TTAACCACAA ATGACTCCAT GATAAATGAG GTTACGTTAT ACCTTCATAG GTGAGATATT GAAGTGTTAA TTTTGTGCTA AGCGAGCGAA ATATATATAG CAATAAGCCC TTATTCCGTC ATAAGAATAA TTTTTCCCCC TAAATTCGCA TTTCACTTTT TTTTTTAATT CTATTAATTT GAACACTTTC AAAGTCAAAG CCAACTCGGT GCAAAGTTAT CAGACCTAGT TTCGGCTAAT CCGGAAAACG AAATCAGTCG TTCTAGAAAT GATTGACGCG ACCGAATTCG TTGACAATCC ACAGATGACG GCGAAGGTCG GTGGATTAGA AATCTGACAT TGGCTTGGTA TTGATGTGGT GTGTTTGAAG TAGCGTATTT AAAATTTGAA CATGTATGAC AACTGTAACA TGTATTTTAA TTATTTCTTA TATAACCCAA CCCTTTATAT TACAGTAGGG TGGGGGAAGA TGGGACATCT TTTCACTTTA TTTTCTCGTC CTATTAGGTA GTAAACCAAG ATTATTCTAA GAAATATAAA ACCGTAATCT CACAACTTCC ATAAACCGTT GTTTATTGTT TAAAACACGA TCGGATATTT GGATATTATG TGCTAAAGGT GTCCCGTCTG TCCCCATATA TTACAAACAT TAAAATTGTC ATAATATAGA ATTACAATTA TTTACTGCAC CTTTTTAGGC CTTTAATTTA ATATCGTATT TGTGTAATAA ACTGACGTAA CATCGAACAC AATAAATGCT GTAATATTTC TTGCGCGCAA TTTATACTAC ACCCATATAC GAAAGACGTA TATATAATTA CGTTGGGCAG AATAGCAATT AAATTTGATG CTGATGTAAT CTCAATGTAT AACTCTGACT AAAATTCCCG AGCCAATTTA AACCGTTGAC GTAATGTATT TCAATTTTTA TAATTCTGGC ATTAATTTTA ATAAATATGA AGAATAGAAC TATGGTACGT TGTTTGAACA GTATATATGC TTAAGGTATA AGCTGTATCT GTATATACAT AAGACTTTCC GAAAATATCG CTATGTGAGA AGAATCATAC GTTCGAGAAC ATATAGTGTA ATCTATATAG GTCTGAGGTT TTCGAACGGG TTAAAATTAC AAAACTTATC CTGAAGAGTA TTATGAAGTT AGAATCATAT CGTTAGCACA CAATGTCTCA TACTTCCAAA TCGTGTTTTA AACAAATAAC ATCGCTCGTT TAAAATCGTA CGGACCGGTT ATATAATTCT GTAATTATTC TTTGTTTACT ACTAAATAGA ACGATAAAGG AGAAAAAACA CAGAAAAAAA CGGACCATTC CACCCCAACC CGCTATATTA ATTTAAATCA GTTTTACACT TATTTGTTGG TTTATAAATT GTTTTCTATG TGTCGCATAT AAAGTATCGT GTGTTGTTTA TTTGTAAACA CAAAAAATAC TTTTCAGCAA GTTTTCAGAA ACAAGACTTG TTTTCCATGG AATGTGTAGC TTCCTAAGAG CACTATCTAT TTAAAGAAAT AGTTGATCGT TATAATCCTG TATTAACGAG ACTTGCTTTG TAGAATCACC TATAATGATC AGTCTCAGCT TAGTCGCCAA CTTGTTCCCT ATCGAGCGCG CTACGAAAAA GGCGAAGTGG TCGACTTTCC TGTAAAGATG CTTCGCCGAT TTGACTTCGC GCATTAGAGC ATACAAGTGG TCTGAAAGCG CAGCTATGTC GGGAAGTTTG CACGAAACAT TGTTGTGACA GCGGTATCGA ATGTTGTCTC ATTCATCGCC GATAAATTTA GATTTCGTGA CAGCAGTACA CCATGAAGGC CCCTGTTACC GGTTCAGCTG TGCATCGAAA TTTGAAAATA ATTAGCAGAA GGGTAGTATA CTGGGCGTGT CGAATTTCGC ATCATTTGGT TGCACAGCTC GGCTCCGATA ACAAGTTCAC GTCGAAGTTT ACTCGCTTCA TCTGCAAAGT GCATCGGATT CCATACCGCT CGCGCCAGGG TTTTAAGAGA TTGAATAATT AAACAGGAGG AAGCGCGGAA ACGCGAGTTA GCAGGTCGAC ATAGGTTGGT CGCGCTCTCT TAAAGGCCAA GTGACTTAAT GCTCTACCGG ATAACCCGGC TGTTTATTCC GCCACAGGAA CCTATCGTTC TGCGGTCAAC CGTTTATCTC CTAGTCATTG GTGATTGAGT TAGACACAGT CATGATGGGA CTCCATCTAT ATCACTGACG ACGGTGAACG GTGGATACGC CTCGCTCCAA ACGACTGAAG TGGCAATAAC GAATCAATTA GTCAGGACAA GTGTCTGTTA TAACACAAGC CAGGCCTCGC TGGTCGTTCG CATGATTTCG GTTTCGAACA CCAACTCTTC TCGCTATACT TAACTATCTT GGTAAGATAA GACAGGCAGC AAGTGTCGCG AAGTTGAGTG AAAATAAAAA CGAAATTTAA AATCAATTGT CTTCGGAAGG ACATTAGATA ACTCTCGGTG GTCTGAAAAC TGTCAGGCAG GCATATTGAA TGGGCTTTAC TTTGGAAAGG CAGGGATATT GCGTGAGTAA AAGTTACGAC GTTTTGTAAT TATTTTCAGA TCACTTCTCA AGTATAGTTT AGAAATATTA CTGCTGAAAC CTAAACGCTA TTTGTACGAA GGATGATTCC TAGTCCGGTT GGATCGACTC CATTTTCGGT TAAAGACATT TTGAACCTGG AACGTCATCA AATGTCATGT CAAAGCAGCG CCGATGACCG AGACACGCCC CATGTGGTCA ATGGCTATCC CGTGTCGTGT AATGACAGCA TAAAAAGCGA AGATACTCAA GTGCTTGATA TGCATTCGAT ATACCATCA