Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-Nodal

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000001251
Promoter location: scaffold_106:368562-371761:+
Gene alias: ENSCING00000001251

Sequence
CCAATGTCTG TGTTACTAAA TTAAACTTAA TAAATTATAT TAAACAGGGA GTTTACCAGT TAATAATATC CAACCAGTAG GTAGTATTTT ACCAACCGCT AGATGGCGAT ACGTAACGCT ATACTTGTCG CTTATATTTT GCGGATTGAC AGCGGGCATG AGGTGCGCAC AATCTATGGC AGATCTTTGT GGATATGTTT TTAATTTGGC CTGTTGTAAT GACTATTATT TAACGTTTAC ACATTATATT TGTAACACTG TTGTTCTTTA CAATGACGTA TGAATCTAAG GTCAAGGTAT TAAGTCTTCC AGATTATCTG TGCCTACATT ATTACGTCAT AACCAAATGG TTATGTCACA TGCGCGGGTT TATATACGGA GGTGAGGGGA TCTTTTTTCT CTCGAAAAAG CTTGAGGGCG TGGGACACCT GCGTTGGTTG AACGGGCAGC AAGCTAACAC CTTCCATCAA AGCGACGAAC GCACGCCAAC CTCGCTTTCA AACTAACGTA AGGCTCAAGA ATAAACAACA CATCAAATAT CAATCGCTAC TTAAGAAAAC TTGAATATTT GCATTTCATT TGTGGGGGGG GGACCGCCAC TTCAAATAAC TTCCGACGTC ACAATCGTTG TGTTATCTAC GTCATAATGA CGTTTAAATA TAAGATGTCC TGTGTCGTAA TAATATTTTA AATTTTGCTC CAAATATTTT GTCGGTTTCG TCTTCGCGAA AATTCGTCGA ATTCGACGTC ACGTTTTCAA CAAAGAGCCA TTGTTGCATC GCACATGCGT AACAATGGAT TGAAACAATA GTAATGTCCT TATAATTTTC TCGCTGTCTG TTACGATTAT TAGCGAGTGT CTTCAATGAT AATAGACCAT TTGTCGTCGC GCGTTTCGAA CATTCGAACG TAGAACGGAG AACTATTGTG TGAAATGTCG TTTCTAATTT CGCGTGAAAC TTTAATCCTC GAGTCTTGAT ACTTCGCTAC AATGAATTGA ACAAAATCGT CATCGCCAGA CACCATAGTT ACGTCACAGT ATATTCGATA ATTGTGACGT CATGTTCAAT ATTTTATGAA ATCCGGAGAT AAATTTTGTC GATTGGCTCG AGTTCGTGAC GTCAGATAAT ACGTCACCGT AACGTAACAA AAGGTTTCCG TTTAAGTAGA TAGAAAGTTT TATAAATGAT TATGTTTCCT AGTTACGTAG ATAAGATGGC ATTGTTGCTA TCTATGTTTG ACATAACTTG TGTCAACTTT GGTACGTCAT TGTTACGTCA CCGGTCACGT GGCTGGGTAT GAAGAAATTT TAAATAACCA AAAATTCAAA CTGAACTTAA AATATCGGTT GGGAATGCAT GGTGGGGGGG AGTTTGTGAA TTAATTATGT CATGTAACTA TATTTTATGT ACACTATTTC AAAGGGGAAA TATTTGACGT CATCTTGGCA CACGTCATCA ATGATGTCAT ACATCACGTG TGTCCTGGTA ACCAATCAGC AATGTTTGCT TTGTATAAGA AACACAAACA TTGGTGCAGC GTGCTGGGTG ATTATACCAA AGATACATCG GTTTATACAC CGTTTGTTAA TATATGGTGA ATCACATTCG ATTTAGTTTC GGTTCAAATA CTTTACAACA ATCCGCTGAT AATATCACGT AATACTAATC CACATTATAC GGCTGGGACA AGTTGTAACA TTTAGCTTGT CTGCGAAACA CAATTACGAT TTTAAGCATG TGGGTGAAAT ACCTGAGTGT TTGAATTACA CCCCTCGTAA CACATACAAG TATACGGTGT TTATTGTATT GATCGCTTGG TGCAAATATA TTCCCACCCC TTGTTTTAAT AATTAACAAA CACAAGTATA ATCAAACATA CGTAATATTA AATGTTGTAA TTCCCCCGCA TTGTAATCAA AGTTGACACA AGGCAAGTTA TGTCAAACAA AGATAGCAAC AATGCCATCT TATCTACGTA ACTAGGAAAC ATAATCATTT ATAAAACTTT CTATCTACTT AAACGGAAAC CTTTTGTTAC GTCACGGTGA CGTATTATCT GACGTCACGA ACTCGAGCCA ATCGACAAAA TTTATCTCCG GATTTCATAA AATATTGAAC ATGACGTCAC AATTATCGAA TATACTGTGA CGTAACTATG GTGTCTGGCG ATGACGATTT TGTTCAATTC ATTGTAGCGA AGTATCAAGA CTCGAGGATT AAAGTTGTAC GCAAAATTAG AAACGACATT TCACACAATA GTTCTCCGTT CTACGTTCGA ATGTTCGAAA CGCGCGACGA CAAATGGTCT ATTATCATTG AAGACACTCG CTAATAATCG TAACAGACAG CGAGAAAATT ATAAGGACAT TACTATTGTT TCAATCCATT GTTACGCATG TGCGATGCAA CAATGGCTCT TTGTTGAAAA CGTGACGTCG AATTCGACGA ATTTTCACGA AGACGAAACC GACAAAATAT TTGGAGCAAA ATTTAAAATA TTATTACGAC ACTGGACATC TTATATTTAA ACGTCATTAT GACGTAGATA ACACAACGAT TGTGACGTCG GAAGTTATTT GAAGTGGCGG TCCCCCCCCC ACAAATGAAA TGCAAATATT CAAGTTTTCT TAAGTAGCGA TTGATATTTG ATGTGTTGTT TATTCTTGAG CCTTACGTTA GTTTGAAAGC GAGGTTGGCG TGCGTTCGTC GCTTTGATGG AAGGTGTTAG CTTGCTGCCC GTTCAACCAA CGCAGGTGTC CCACGCCCTC AAGCTTTTTC GAGAGAAAAA AGATCCCCTC ACCTCGTATA TAAACCCGCG CACTCGGTGA ATCAGAATCA CAATCGCAGT TGATTGCTAG CTACGTCATC ATGTGATTAC GTATGCAGTA AATTATATAT TTGTTAACTT CAGTAAAAGT TAAGATTTAA TAAATTATTG TTGAAATATT TAGCTGATAA TGACGTAACA ACTTAATAAT TATTATTTTT TTCTAGATTT GAAACCGGAA GTTACAAAAT ATTCGATAAA TATGATTTCT ATGTTTAATA TCGCTGCTTT CGTCTTCACT ATGACGTCAA TATTTGTCAA TGGAGAATCC GTGACGTCAT CAAACCCAAC AAACGCCGAA GCATTGTTAC GTCACATGCA ACAAAGGAGT AACGCTGTTC GATCGAAATA CATGATGGAA TTGTACCGA