Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-Rga

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000005468
Promoter location: chr10q:2226010-2229209:-
Gene alias: ENSCING00000005468

Sequence
TTATACTGCG CCTATGCTAC CTTAAACTGA ATTTAACAGT TCGATTTTAA CAAAACATTA AAATACAAAC GAATACCCTT TTTTACAACC CATTTTATCG TACACGAGCA ACCGCACAAC TGCAAAACAA AATAGAACAA AAACTGACAC GGCAAGTCCG TTCGTTTTAC AACATTCCCG GATGTACAAA TTTACGTCAC ACAGAGAGAA GAATCAGTAA AGCGAGGTCT CGCGAATTGT TTTCGGTTGC GCAACAGCAA CTGCTGGGGC ATAGAAATCC GCATTGATAG CACGTGGCAG ATCATGAAAT ACATTTATAC AATATATATC CCATCGTATT AGGAACAAAA GAAAAAAATT CGTATGCTTG CGACACGTTT GTTTTGAAAT AGGTTTAGAT ACAGAAAGGT GCATGACAAA AAATAGACTG AGAAAAACCG CTAAATACAA ACAGCACACA AAACAAAATA TTGTAACAGT TTCGGAGATT TACTTTGATT TCTTATTGCT TGAGGTTTGA GGTTCTGTGT ATTTCAGCTA CCATGTTATA TCTTCCCAAA GTTTGGCCTC GTATTTTGAT TGACTGATAT TATCTTCGTC TTCTTCTTCA CTACAATATT CTTCTTCTCG GCGAACTGTC TTAATAATTC GTGGTGGTCT GTTCTGTGAT GATACGACTG AAGGAGCAAC AGTTGCTAAA GTGTTCCAAA TGCCTTTAGA AAACGCAGAT TTTCCCTTGA ATTGAATAAA ACTGCTTGAA GATTGGTCTG TATCTGGTCC GTCTTCTGAA GCAACCGTTG TACTGCTATT TTGGGGATAT TCAAGTCGGT GCGATTTTAC ACTCGTCACC TTAGAACTAG TCGTTGAAGC TATAGATGTA TCGCTTGGTT TGTCGTCATT TTCAGCTACT TGAGCAACGG TCCATGATGC TTCTAAGTCG GATGTTTTGC AGCTCATGGC CGATGTAGCT GTATCTTCCA AACTACTTGC AGCTTCAGAC TTCAACTTTA ATTTTTCTAG TTCACTAATT TTTAAATTTG AACGGCAGCT TTGTTGAGAT TTTTGTTCGT TATGTGTAGA ATTGCTAGAC TTTTTAAAAT CCCTTTCGTT TAAATTCTCT GCCACACCAT TGCTGCCTCT TGATGACGTT ATATCCTCTC GAATAACTCT AAGTTTCTTT CTATCCTTAG GTTGTTTAAT TTTTGCCATC GCTTCTACCT CTCTAGCTTT TCGTGCCTCA TCTTTTAGTC TTTGTTTTTC TTGTAGTCTT TTCTTTTTAC CGATACGCAC GACACCACCG AAAGTTGCAG CTTCCGGGAG CCTCGTACCT GTAATGTGAT AGATCAACCC CCGAGAACCA AAGTACAAAC GATCCACACC GTTGTTTCTG GCCATATCTT CACTGAAACA AACCGCAAGC GTGTCGATGG CAGCGGTCAA TACACTTAGG CAGACATCAC ATGAAAAATA AATTGCGCAC ATAGTGACCA GAAACGGGAA AAGTTTTACT AATGCATTTT CTTTGACTTC GAGTATTCCT GCACATAGTG CCATCGCTGC GCATATTATT GACATACGAC AGCATCGTAT GCACCACCGA GCAGCGGCAT GTGATCGCCG AATAGTTGAG GGAAGACCAG CCGATTCCGT TTTTACCGAA TACAAAGAGC GTGTTCTTAA TGGAGTTCTG CTGGCCGTCG GTAATTTTGC TTCATTTGTA TTTATATAAA AACCATATCG ACCTTCGGAG ATACAAGTTG GTCGGGCGTA ACCGTAAACT CCAATGGAGG CTGGACAATA TGGCGATAAC AATGAGAGAG AAGTTTCCGG AACTTCCTCT CTGCAGATGG AGCCGGGAGA GGTACATCTG TTTCTTTTCT TGCAAGAAGA AAACACGGCG TACAGGAATT TTGAGTGAAC AGCCCCTCCA AACACGCTAC CTATATTATA ACGCAACAAC ATCTGTAATG AACTTGTAAT GGGATGAAGG AGACGATGTC GCTCTTCGTT GAAATACCAC AGTGATATTG CACCAGTCAC TACAGCTTTC TGGCCTGTAG TAAATATATT CACGCACCAC AAGTAGAAAA TCACAACAAC CGAAGAATAG ACGCTTGAAA GTGATGACTG GCTTGTGAAA TACTCCACTG TTGTTAAATC TTCGGAAGCT TTCAAATCGC CACAGTTCAA AACGCTCGTA AGTAGCAGTG CGCAGTAAAA TGTACTAATC AAAGTACAAA ACGTTGTCCA TAATGGCTGG CTTAGCAACT TAGGGAGCGA TTGTAAACAC CTTGAAGATT CGGAAAGAAA CCCTCTTGCA TATCGGTTGT CGTTTCTTTT GTTCCATATA GTGACAGAAA TAACCGCCAA GGAGTAAGTA GAGCTGATCA CACATAGTAA ATAAAGTAAA ACGGCGTCGT TAAGCAAGTT TAATGGTTTT GAAACTTTTA CCTTAAACAG CCTGTACGTC GTCAACGCAG TGGTAATTGT ACAAACTAGT AACCCAGTTG CGTTGCAGCA TACGAAGGCA TACTTTGAGT ATTTTATGAC AAATATGCAG GTCAGAACGC AAGCACCCAT GGCCAATACC ACTGAAGAGG CAATGACATC CGCGCAGGTG ATGGCATCGT AAATGGCGTA GTGCCAGACG CTTAGGTATG ACGAATTGAT GACGTAATTA CTCTTAATCA CTTCAGATGG AAGACAGCGA CTAAAGATGA TGACGTCAGA TACATTTGAA CTGAAACGAA AATGAAAATG CAAGCGCTCG CTATAAATAA GATTTTGTTT TGGTTAAAGG GTGGGAAAAG AAGGGACACG ATTCGAATAT TTGGATATTG TGCTGAAGAT GTCCCGTCTT CCCCCACCCT ACTATAGGCT ATAGCCTAAC TTACTTTGAG TTTGATGGGC ACTCTATGGC ACGTTGAGTT ATATTTTGGC ATTGTTTCTC CGCGTATTCC AGGTTGTAAC CATTTTCATC CAAAACTTTT CGACAGCTTT CTTTGGTAAT ATTCATGCGT CCCGGACATA GTTTTACGCA AATCTTCACA AACGTAGCAT TCTTAGCTGA ACGTAAACAG TTCAAGCTGT TATCGTCCCT TGCAGTTTGA AAGCTCATAC TCCACAAATA CGGATTTTCA GACTTTGATT GCCCAGATCC GTTTACTCCA GCGACAACAG TCTTTGTAGA GACACTGCC