Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-trop

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000008739
Promoter location: chr07q:5806111-5809310:-
Gene alias: ENSCING00000008739

Reported binding sites
Name Motif Factor Position Strand Reference Sequence
Ci-Bra Proximal 2 bra Ci-Bra 5807649 - 28 CTTCACAGGA
Ci-Bra Proximal 1 bra Ci-Bra 5807659 + 28 TTTATCACTA
Ci-Bra Distal 2 bra Ci-Bra 5807717 + 28 CCCGGCACCT
Ci-Bra Distal 1 bra Ci-Bra 5807724 + 28 TCTCGCACCC
  • scale
  • reported binding sites
Open in genome browser
Sequence
AGGATCCTGA CAACTTATTG CTTCTATGGA GCCAACACGG TGGCGTGGGA AGATGGAAAC AGGTTCAAAT CAGTCTAAAT TTCACCGGCT CGTCGAGGTT GCGGTTTACA GGCCAGGTTT TCCTAGCAGA GCAAATTCGG TCGCTATACA ATGTGTACCG ACTTCGAAAT ATTAAGATCC TACCATCATG TATGATAAGC GGTCGGTTTT ATAATTCCCG CGGCGTATAT AAACCCGGCG CCTCGCCGTA CTCAAATTTC AAATGTGGCT GGATAAGCCT GGATTCGGTT TGGGTCCCGG AGGTACAACT TTCTATTATG ACAACGAATC GTAGTAGCCT TGATTGGGAA GTCAAAGCCA CGTTTATTTC CAACACTGGG TTCAACGTAT GCGTCTATAA AGCGTCGTAT AGCAAGCACG GCTGGACGAG CACTGACATA GCAGTGTACT GGGAGTTGAG TAAAGCTTCG AACAGCCAAT CTCTAAACTA CACAAAATCA AACGTTTCGG TTTCCTCCGC TCCCAACAGT TGGAGCACAG TGGAACCAGT TTGTTCCGGT TCATACCGGT GTGTACAAAC CAGCATCTGC ATCCCGAATG GACTTGTTTG CAATGGTTTG GATGATTGTC CTGCCGGGGA CGACGAGTTT CAAGCGTGTG GGGAAGCGAC ATCTTTTGTC TTTGCGGTCG TTTCGGCATC CACCGCCGGT GTATTCGCCA TTCTGTTCCT TTATCTTTAT TACGTCAGAA TTCAGTTACT CGACAACGAC ATCTACGGCG AGAATTTCGA CTCCGAAGAC CGACGGTATA TTGAACTGCT TGAAACTGCG ATCGCAAACA CCAAATGCTC AAAGCGAGAG GCCAAAATCG CCGTGGGCGT CCACCAAGAC CGAAGCAGCA TTGACAATAG CAGTCTGTGA CATCACAATA GACGTGTTGT GTCTCGCGAA ACAAATAAAA CGAAAATTCG CAAACTCTTA ATAAATGCAT CAATTCATGC CTGCTCTTTT TTCGTCACCT TTTATGGCAA GTTATATTTT TCGTTTTCAG TTTCCGTCCA AACTACGACT TTATTCGTTC GCCCACAAAG CACTTGACCG GATTGAACTG GTTAGAACTG GCTGCAGTTT TACCTCGACA AGACACTTCC ACAATAGGCG AGGTATTTGT CATTTAAAAA TCGTGCGTTT TTACTCAATT ACCGCCATAA ATACAACGTT GCTCTATTAC GTAATCTTCA GACGTGTGAT TATTACGTCA CAATACGCAC AAGTGATCAA GAAGACGCCG GTACAACGGC CCAGGTCTAC GTCATTCTTA CCGGAAGTGC GGGAGACAGC GGAAAAAGAT GGCTCGTGAC GTCATCGAAT GGTGATGACG TCAGTTTCCG ACCGGGCAAT GAACTTAAGT TTACATTCAC CAGTGTAAAC GTTGGCACCA TAAAAGAGGT ATGTCACTGT GTTTTACCCT TACACGAAAT ACACCGATCG TGTTTTTAAA TTTTGAATTT CTCAGCTTGT GATTGGCCAC AACGGACGTG ACGTCACATC CGGATGGCAT TTGGATCAGG TCACCGTCTC TTCGTCTCTC GCACCCGGCA CCTCTTTCGT GTTTACTTGC CAAAAGTAAG TAGTTCTCAC GGGTTGGACG TTTTATCACT ATCCTGTGAA GTAGGCTTGG CAGCGCTTAC AACTTTGAAC ACTGCTTTTA TCTTACAGGT GGCTTGCAGA TTTGGAGGGT GACACTTTTA TTGAAAGGAT CTTACCCCTA GATCACGTTA GTGATTTTGA CGTCGCCTCC ACCGATACCT GAGCGTCATT TCCGTGACGT CACACCTCCT AGACACCGGT CCTTTATATC CATTAGCAGT ATACCTACAG TGTCATACAT ACGTGCGTCT GTGAATACAT TACCGCTTCC TGCACCATAG CTTTTGTATT GTATGATGAT TACCTGAGAG TGCGGCAGTA CGTAAGGACC GCTTGCCGCG TTATATCAAC TGTTTCATTT CGTTTCTTCC AGCGTCACAT TTCAACAAAT AAATTAATCA ACTTTCGACG TATGCGAAAT ATTTGCCGAG TTCATAATGG CTGGCGAAGT TAGTTTTGTA TTATATTTGA TGAATAAGCA TTCCGGTGTA TTGTGTGACG ACTACTTCCT AGTATTCTAG TTGAGCTCGG TGTATACAAC GTTTCTTTTG TTGTTATGGG ACGCACAAGT GTTCGGGGCT GTACAGATTT CATTATTCAG CCAGACAGAG AAACGGAGCG AAATGACGTC AGCTTTTAGA GCGGAATTTC GCTCATATGT TTTGCCTCAA GTTGCAGAAC GTTCGCATTT TTTCATGCGC GATCACTCGT GCGTGACTCA TCTCTCCTCT AAAGTGATTT AAGAGCGAAT AAAGCAAACC GTGTTAGGAG CCGCTAGCCA TGAATGGTCT TGTTTTAGTT TCACGACTTG ATACAAATAG AGACGCATTG AAATTCAGCA GCAACAGTTA GTTTTCGGCA GTTGAGAGAG ATCCTGCAGC TGTAAGCTAT TAAATGTAAG TTCAACCGAT CGCTTTAAAC GGAAAGTGCG TTTCAACAGA GCAAAACAGG AAGTGATATC ACGGTTTAAT GATTAATATG TGTAGGCTAT TTTACTGTAC ATAAGTTGGC TGGTGTGTTT ACAGTATCTT GTCACAGGTA CGTCTTGAAG AGACAATTGC GCGAACTTTG TCGTTTCGTC GCGGAAAAGT TAGTTGGCGA CGTCGAACGG TTACGCCCTG TCGGTGGATT CTCGTTTTTA AACCAAACTT ACGCTACGGC TGACTGGGTT ACTGCGGCCT GTAAAAGCTC ATAGGCGAGG TAGCTTTCGG AGTATGTACA AATACGGCAA GTGAGCAGAA ATTTGTCGCG TTTGAGAGAA TAGCGTTGGT GTAGTTTTTA GGATGTGTCA TACGGTGTTG TTTCATTTTG CAGAGATTAA CGTTAGTACT TGTAACTAAA AAATACCACG ATGGAAAACA TTAAAATGAA AATAGCAAAG CTAAAGGCTG AAAGCGATGA AAAAGAAAAT CAAATATGTG ACCTCTCCGA CCAACTTAAA AAAGTAACAG AGGAACGAAA ACAGTTTGAA GAAGTCAATC GCAGTTTATC CAACAAAATA TCCACTAACG ACACCGATAT TGAACGGTTA GAGTTACAAA ATGAGGAAC