Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-vGAT

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000008670
Promoter location: chr02q:3860347-3863546:-
Gene alias: ENSCING00000008670

Sequence
GACTGTCCAA CCAATGCAAT AGATTTTGAT TTCTCCAACA AATTACAGGA CCACCACCTG TTTACAAAAC TCCAATACAA GAGAAGGCAG AGCAAATTTC ACCAGTCACA GCAGGCAACA AGCAAATGGT AAGACTTCAA TATTTTTTCA TTCGTTCATT CATTCCTCAA ACGTGTAAAC AACATGAACG AAGTGGTATC GTAGCATCAT ATATAGGTGG TGGAAGATGG GACACCTTTT CATTCTATTT TCCCGTCCCA TTTGGTAGTA AACAAAGAAA ACGCAAAGAA TAAAATAACC GTATCCTGAC GACTACTATA GATCGTAGTT AATTGATTAA AACCAGTCAA GATATTCGGA TATCATGACT AAAAGTGTCA CATCTTCCCC ACCCTACTAT ATGTTACAAA ATTTCTTTTA TTTAAACAAC CAGATTGCTT CTGTCGAAGT TTCATCAAGA AGAAAGAAGC AAGTCTTTGT AGAACGTAGA GAGGAACCAC AGGTAAAATA ATAGAGCGGA GAATTTCTCT TTTTGTAAGC CATGTGGTAC AGGCCGTGAG GTATGTCGTT TTCGACACTT CACAACGAGC GTGACTCGAT TCGCAAAGAA TCACATTTCA AAGGTTTTTT AATAGGCATG TTTGCAATTA TATGGTTGGG AGGATAATGT AGAGCCCTAA ATGTTACATT ATCGAAGGAT GTAACGCTGC TGTGGTATTT GTATGATCAT TTTATTACCG GTACGAAATT TACATTAGCG TGCATGTGTT CCTAATTAGT TTGGGTCCAG AATTCGTAGC GTTCCGCAAC GAAGACTTAT TACATGAAGC TTATAACCGG GAAAGTTGAT TGATTGCACC AGGTGCATCT ATATTGGGTT TCAGTGAAGG ACTTTTAAGT CTCAATTATT CATCGATTTC CTGTTTATTC CGCTCCATAC CTTCTACTAG CCGCAATAAC CCAACGATCA AACGACGTTG TCGGTCCGCC AAGCTTAAAA TTAGTGTAGA AAGAATACCA GCGCCGTTCG TGTTTTGCGA TGTTTTATCT TGATTTCCGA ATTTATATGT GGCGTAAGAC ATTGGTCAGA AAAAGGCAAT CCTAAAACAT TTTTGTGTTA ACGTCCTCCC CACTATAGCG TCATCTCTAT TTTGTTATAT AAAAGCGGCC ATTTTTTTTC AACCCAATAC TACGACTTCG GCAACCAAAG CAGAAAGTTA TCCAATATAC TGGTTGCGGT CTTCATAACG TCTTATAAGT AGTCGCCGAA CTCTTACAGG ACAAATAATT ATTCTGTATT GTTTCAGACC GACCCATCCA TAATCACATC AGCCGCAAAG TACTTAGCAC GAATATCTGA AGAGTGAAAA TCGTATGTAT TTTATCGCTA GTTTGTATAG TTTATCATGA ATTTAAACTA CGTTTCACTC GCCGTTGATT TTATGATCGC ATGATGAAAA TATAGTCGTC AAAAATTTTT CATGTGAAAA ATATATGTTA CGAAATACGA ATGAGTTACT ACAATGTTAT TCCGTGAGCT TTAATAATCC CGTGCGATCC CCTATAATCT ATATCATCAG GCTTGCAGGA TAATACAGGT TTGGAATGAA CGAAAATCGA TCGATTGGCT ACGTAATAAT CCCATGTCTT TCTATTTCAC GCTTAAATGG GCAATGTTAC GCCAGGGGAA CCTTTAAAAC GATAGCCAAT CAGTGCTTAA CGCACCGCAG CTATGCAATC GCTATTAGTG CCCCATCTTA AGCAACAATT CCGATTGATT CGCAATTAAA CACCGATTTG TTTTATTGGT TCTAAATGAA AGTTACCACT GGAGAAAAAA TGTATGGCCA TGTAGTCTAT ACTGCTTAAA AAGCGCAGCT GAATCGGCTG CAGTTTGATT TCGTTTGTGT TTCGCAGTAG AAAAAACGTT GTACAAGAAA TTCAGTAATT CCGGAAAAGA CTTTTAGTGA ATCTGCAGCG CATTCCAAAT TATTGTAGGT GAATCGGCTG CAGTTTGATT TCGCTTGATT GTCCATGACA CGTAGTTTAA ATAAGTTGCC AAGGATCGAT TCCGGAAAAA AAAACATTTG GTGATTCTGC AGCGCACTAC CAAATCATTT ATTAGAAATT TTACATGCGC CTGTTTTGAA AATACAATAT TTTCTTGAAT CGATACGCAA GGCAGGTTCT ATAAATAATT TTGCAAAATA CCCAAGCGAT GAATGAAGTA ATTACTGCCT GGAATGATTT ACAGAATCCT GTTACAGTCA GAGCATTTCT TTAGAAAAGC AGTCCGTTGA TGTTGTCAGT CGTAATTACG GAGCTTTTTG GCCCAAGACA TTTTCATCAG CGGTATTCGG AGAACATGGT TCGCCTCTCT AGCTGTCAAC GCACGATTCC CTGGAGATAA GTGCGTGGCT CTACGCCTCT TGTCAATGTC GCTATAAGTG GGCTAAATGA GCGCTTTATT GGGGTATCTG CGGTCGCAGA GATTCACCTG CATTTCGACG CATTCGCGGA CCTCCAGCTC GCAGCGTTGA TACCGATCGT CCCTGGTGCG GATTAGCGTA GGCAAGAATA TGCCTTGCTT ATTGGTCGCT CAGGCGTGTG ATCCTGCAAT CATACGATAC GAAGACATTG ATCGACCAAT CTCAGGCTAT ATTAAACAAT ATTAAACATA CTGCATTTAT AATAGTTCAG TCCAGGCTGT ATATTGTGCT AAATAGAACC AAACTTAAAC AGGTTTTTAT TGAAAAGGTA GCCCAGTTCG TGCGATAAAG GCTTAGAAAA GACATAGTCT AAGAAATATT TACTTCAACC AGACCTGCGT GGTGGAATAA AAGGTTATTG GAATAAAAAT AAGAATAGGT ACCTTCTGTT AGTATGGCTG CAATATTAGA CAAAGTTCGT TCAAGAATTG TGTCATTGGG ACCAACAAGT GAAGAGAAAT TCTCCTTTGC CAAGTCCAGC GACCAACCCC ACCCATCAGG AAGTGGGTGC CAGGGCGACG GCGCCACCAA CCCAAGTTCC AACAGCGTAT CGCATCCGGA ACGTTCGACC TCAGGTGTGG AAAAGCCGAC GATTACAGCT TGGGACGCCG GGTGGAATGT CTCTAATGCA ATTCAGGTGA TAAAGCGACT TTATAGTTTT TCTAAATCAA AGTACGGGCA GTAACTAGTG AATATATATA GTACAGTGG