Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-Wnt3

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 1
Description: -3000:+200 region of ci0100151807
Promoter location: scaffold_21:47467-50666:-
Gene alias: ci0100151807

Reported binding sites
Name Motif Factor Position Strand Reference Sequence
Macho1 macho1 Ci-macho1 50236 + 15 GCGCCAAGCTG
Macho1 macho1 Ci-macho1 50638 + 15 GCCCACAGTTG
  • scale
  • reported binding sites
Open in genome browser
Sequence
TTCCCGACCT CACCTCTTTG AAAGTCGCGC CCACAGTTGA CTCGCGACGG GTTAGTACGT TTCTGACGTC ATACATGGCA CTTGATTCAC GTAATGAGAG GAAGGCCCAT CAAAATGTCA CAATGATTAC GGCTGAATGA AAGCAAGTAT AAAGCACTTG TAGACATTCG CATATAAAGG CATGGTAGAT CGTTCATAAT GGTCGTTTAT TTGGCCGCTG TAGTATTTCA GGACCACGAC GTAACCGTGG AGTAAAATTA AAGTTTAAGC TCGTTTAATG CGGAGGTAGC AATTATCGGT TATTTCTTAC AGTTCACATG TTACAGGCGT GAACCCAGCA TCGCACCCAA GAAAGAGCGT TAGTTTTAGC AGCTTGTATA TACGATCTGT AATTGTCACC TTTTGCAATC TGAACGTGGG AGATTACTAC GCGCCAAGCT GCAACTATCT ATACGTCACA GGTCACGTGC TCAAACAACC AGCGTGCGTC CAGGTCCGGA AAAAAATTAA CTTCGTCCTG GAATCAACTA AAAGGCGAGA AACGGAAATA CATTATTCAG ATCGTGATTT ACGTTGAGTC GAAATAACAG CAACAAGGAT TTGAAGAAAA AGACATTGAA TTACGGACTC ATGAAAAAAT CGAGCGCAGT AACGTCCTGG CTAAAGCGAA TCTTCATTCT GTGCCTTCAA GTAATGCTGA CCTTACAAGT TCTTTCACCC ATTATGTGTG TCGAGGGTAC GGGAGCTCCA CGATGGTGGT AAGTGTGTGA TATATTTAAA GTCGTAAATA CTATAGTGTA ATGAATGGAG TTCCCCGGGT TTTAAGGTAA TCATCTTGTC TTAGCGGCGG AAGTGCAGCT GTTGTATCTT GCACAAATTA GATGCTAATT GCCACGCTGT TCAACGACCA AATTTCGTCG AAATTGCTAA ATCTGTTAGT TTCAACGTTA TTATCGCACG AGTGCCTAAT ATGGGCCAGC CGCGGGGAAA TTGGGACATT AGTTTTATTT TGTTACGCAA CAAAATACTC CGCCCACGTA ACCTATATAC AATTGTCAAT ATTCGACTAC AATGAACGTA ATTCTAGCTT GAAAATCTTT CCTCAATCAT TTTATCTTTG CGAGATCTCG AGCATTGTAA AGTTTGGAGG CGTTGGCGGG TTAATTATCC AGGTTTAGGG GGAAACTTTT GAGCAAAGCT CCGCCGAACC GAGCTTAGGA GGTTCTAAAC ACGCGTGGGT AGCTCGCAGT TTAAAGCAAT TACATTTGTA CGACAAGCGC CCACACCTGT CACCTATGGG TAGATTTCGT AGCCTAGTTT TATCCTTATA ACTTTCAACC GCGAAAGTAG GCCGCGGTAA AGGTAATAGT ATTGAGGCAA CTTTTGCCGG TGTAATGCGA AATTTTAAGA CTTTAATTTT TGTCGCCATA ACTATTAAAA GCTTACACAA TACCACAAAA CTAGTCGACA GGGGCAATTA GAACGCACCC AGCGGGGACA AAGCGTTTGC TCCTGAAGTA ACCTGATTAC GCGCCCTGCT GCCAAAATCT GCTGTGAATA CACGGTAGAC AAGCGAAGCA ATTGATCTTT AACAAGTTGC TTTTGCAACA GAAACCGCAT GCCTCAACTT TTTTGATCTG CGCGAAATAC AAATAATTGA CATCGACCGC GTCAGGGTTC GCGGATTCTA CAACAGTCTC TTCCAGGCAA ATGAATCTTA GTTTTCGGAT TCATAGCCTT GGAAACATGG CAGTTCCGAT AGTGCGGTGG AGGGAAAAAC TTGGCCAGGG TCTTAGAAGT CAATGGTTTT GACATTCAAC CCTTGTTTAT TGTAAATAAA ATTTAATTGG TTTCGTGACG GTTAGTCCTA ATGAGACGGA ACGCGAGCTG ACACCGCTAG GAGTCGCGTG GTCGTGAAAT GTATACGAAA CGGCATCGAT AAGAGTGAAG TTTTCCGTTG GATGCGAAGC CAAGCAGTCA ACGATTTATC TCCATTTTGG TTCCCACTAA AAACGCTTGT TAAATTGACG TTTGAGATAA CTATCTGAAA ATATGTGTGC AGACGTCTCG CTGCTGTGCG AAACTTGAAC GGGAATCGCA GTAAATTTTC TCGGGCAACG TCGGAACTAA AACAGATACA AGAGAAGCGC TTTAGACAAT AAACGGATTG TTCCTATCTG TTTAATGTTC CCCACACAGT GTGATAACCC TCAGCGTTAG ACGTAATGTT CCCACAAAAA GCATCGCTGT GACACCCACA CACCATGACT CGTTCGCCCG CAACGGAAAT CATGGAAATA GATTTTATCG CTTTTACTTC CGCACCCGAA ATAGTCGTAA AATTGGGACA GAATGACGTG ATACCCAAAT TCCGCAACTA AAACTAACGG CTGCCCCACC GCTTTTTTGT TGACTCAGTA GTCAGAATGG CAGCCAGGCC TTCAAGTTAA GCCGGATCCG CCCCAATTAT TAATGAACGG GCGTACCCAC GCCTGCAATT CCGTCAAATT TCGAACATTA TCCAAATCTG TCAAATCCAA TTTGGTTCAT AATCTTATGA CGGAGCCCTC GCAATAGGGG AACTACCCAC GTTTGTTTAC ATTGCGGCGT GTAACATGCC GAGACAGTTT ATTTACATAA CATATCTTCA AAGTAAAACG AAATGTGGCA ATTTGTTCTA CACATATTTT AAAGAAACAT CCTTCAAGGC ACTTGCGGTG GTTCATAACA AGCTAACGTA TTAAGATCAT TTATTACGTA CATGGATATT TCTTTTCACC CTATATTTTT ATTTATTTAA CAGGAACATC ATCCGACTAC TACAATTACA TCCCAGCAAC TCGTAAGTTG ACGTTTTACT TTTTTGTTTA ATTATTGTAT GAATGAATAA ATGAGTGTTA AGTTTTTTTA TCCATGAGTG GCTTGGCGAC GACAATCCTT GTCATACGCC CCTTCTGTTT CTCCCGTAAA TTAAATACAT ACACACATGC TCACGCCTAT ATGTTTTACA GAACACACTA TCCAAGCTAC GTTGCCGAGC CTATTATATG CACACAAGTC CCAGGATTGG GCACGAGACA ACTTCGATTC TGTTCCTCAA ACACCGACCT CATGCCCAGT ATTGCACACG GCACGAAGAT GGGAATTGAC CAATGCAAGC ATCAGTTCAG CGACCGGAGG TAAAGATACT TAGATAACA