Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Cs-Hand

Organism: C. savignyi
Dataset: Sidow Lab 2
Description: -3000:+200 region of ENSCSAVG00000009388
Promoter location: reftig_49:2258498-2261697:+
Gene alias: ENSCSAVG00000009388

Sequence
AATGAAGTAA AAAAACTACC CACATTATAC AGAGTATCTA TGATTGCATT GGTAACCTAA TTTTTCAGCT TAGGTTCATT GCTGTCAAAA TACGATAACA ATACGAGTTA ATGCAACTTT TGCGTTTGGC ACCTAATCCC AATTTCATAC TTTATTAAAC CAGTACCACA TACACCACCC GCTTGAACAA TAAACGACAT GCGTCACGGA GTAATTAGTT TTTAATTTTC GCACAATGTA AGTAACATTG CTCGTCATCA GTCGATGTCA GATCCGCTTG TGTTATAACT GCCCAGCAGT GACGTTAAAA AATAAATATA TTAATATAAA AAAACAAAAC GAAACCAATT ATAAATAAAT AACCGTGTCT GGTAACTTGT TTAAAAAAAT GTTTTTCCTT CATTTTAAAA CAACCTTGTA ACCTTAATTT CAGTTACGCT ATCAACTTCA GTTAATCGAT TGCTTCTGGT TACATCACTT TCGATACGTC ATTTGTTATT AGGAAACACA TTTCTGAAAA AGGCAATTTA TTTAAAGATT TGTTTTATTT TTATAACGTT TCGTTTAATA GTATTATGTG TTAACTAGAA TATGTGATAA CTAGATATTG TTGACCAACG ACATATATAT ATGCTATATT TGTTCTTGCG TGTATACACG ATCGTGTTAT CTGGTTACCT AATCCCCCTT GGTATGTATT ATACAAAGTG TATAACCTTT GTTTCTGCAA GCTAACCAAA TGGGTTTCCG AGTAACCTAT CCAAAAAAAT ACGACATATA AACAAAAAAC ATACTAAGTT CTTTAAAATA TTTAACTCGA TTGGGACATT TTTTCGTTTA CAAGCAGAAC TTAACAGACA ATGCCCGAAT CCAGTGGAAT GATAGGTTCT ATTAAATTAA AGAAATGTCT CATTCATACA CAATATACTG CAATAGCTAA GTACCCCGAT AGTGGGCGCA AGGTAATCTG ACGATTGCCC ATGTGTTGGC ACCTCTTGCG TTTTCTCCTT CACATGGATA AACATAAATA TCCTATGCTA TTCTATGGTA ATAATTAATG TCTAATTGAA TATTCAATAC GAGACCCGAA ATTAACTCTT GCTAATATGG ACAAATGTAC AGGCACCAAA TATCCGTCAG GTGGCGAAAG AGTTGCACAA CTCGGTATCA GTATGTAGGT AATGTGGTGT ACGGTCGTGT GGCCAAATGG TTAACGCGAC CGATACATAT ACCGACTCTT ATACAAATAA AGGTAAAGTG GACACGACCG ACTCACATAC TTATTCTATA CAAAACATTT TAAGGTACGA GTCCATCTTG GGTTCGAAAA CACAAAATTA TCGATATAAA AAGTATCTAA CAGTTAATTA GTGTAAAGGA TCTGGGATAA ATAATAAAGC TATTACCTCA TATAGACTTC ACCCCAAGTT ACTTGAAATT AATTAATCGT AAGAAAATCG AAACATTTTA CAGAGTGTAA GAATTCGAAC ATTTTACAGA GAAGAGCTGG GTTAACGAAT TCAAACGCAA TTTGTATCAT TGATATTGTA TACACTATTG AAGTACAAAA GTCAAGACAA ACTCTCAAAC GAGTCCAACT TATAGGAAAT GTCAAGCAAC AAAAAGTTAT TAAAATATTG AATTTTTTAT ATGTTAGATT TGATGACGCA TCACTAAAAA ATGAACTTGT TACGATAGTA AAAATAACCG ATATATAGAA ACGCTGGTTA TTTTAAGAAT AATAATACAT ATATAAAATA TATATATATA TATATATATG CCTAAAGCCA GAATTTAAAA TACTCGGCCC ATGTATGCTA AAAGAAGATT CAACACCATT AAGCAAGTAT TATTTGCAGG TCCTGCGTAT GTTAAATGGG GACGGAACAG CTAGCGATCT TCACTTAGAT CAACTCGTTT CGGTGAAATA TATTCCACGC TTTATGTAAA GATTATTCAC AAAATGATGT CGAAACATAC TGCAGTATCG TGGAAGGCTG ATAGACAAGC AATTACACAA CCGTCGTACA ACCAACTTGA AGCTGTAATA ACCAATCATG TGTGCTATTT TTTTAAACCG AAATCATGAC CGTAAAAAAT CAGTTCATGA ATATAATTGA ACAGAAAACC ACGCATTCCG GTGCGGACTT TGAAATCCGT GTTTCTCTTC GTTTGTTTTG ATTTCTTTAA ATGAAACTTC AAAACGGGAG TTGGAAAATA AGTTGTTCAC GCCGTTATTT ATACGTGGAT ACCGCGAATG AAGCGCTTTT GAAATTGATT TCTTGTTGTA AAAGTATAAA GTTATGAACT GAAGCTATTT CAAGAAGCTC CGGTGAACGA CCAAGTAAAA GAAGTTTCAT TAGCTGCTGT GGGCCAGAGA GGCCGATAAT TGTCGAAATG TGTTTAATTA AAACAGAAGA CATCTTTTTA AAGCAGGAGG CTTGAAACTC GCAAGTATAA GGTCTCTGTT TCGATGACGA TCTTAAAAGG AAGGAACTAA AGCTTTTAGG GGGTAAAAAA ATAATTGTAA TGTTAGGTTG TAAAATAAGT GTAATGTTAG GTTATCAGAT CAGTCAGCCA ACTTACGAAG TCGGTAAATC TCAATGAACA CACTGGATTT TGTTTACTAA TGTAGTGCAA GCTGTTAGTT ACAATATAGC TTGCAAATAT CCGGTCTAAT ATACGAGAGT CTGAGGATAT ATTCTTCCAC GTTATAAATA TAGACATATG GCAAGCTTAA TTATTTAATT AACGACATGT ATTATCGGGG ATAGTAGGTG CATTGCTATT AGACGCATGC CTATCATGTT ATTCCAAACT TTCCTTAACG CTTGTGAGTA AGCAAGCTAT GGATTCCAAG CTGATAGTTT ATCTTATATG ACCTAACAAT CACAGTCTCT GTGTTTGTGA GTATGACGTA AACACAGCTT CGGGCCCGGG TCTTCAGATC TGTAGTCTTC AGCGGTATCA GACATTCAGA GTTTGGTAGT TAGTAATATA CGTTTTTTTG TAAGATTTGT ACAGGTTTTT AAAGGTTAGA AGAAAAATGT AAACTTGCTT TATAAAACTG TAAAATTATG GCATTTCATC GAAATGTTCG GCAGAAGGAG AAGAAAAGGA CGGAATGTAT TAACAAGGCG TTCTCTGACC TACGGAAATG TATACCGAAC GTACCTTCTG ACACCAAGTT ATCAAAGAT