Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Cs-Mesp

Organism: C. savignyi
Dataset: Sidow Lab 2
Description: -3000:+200 region of ENSCSAVG00000002565
Promoter location: reftig_1:268956-272155:+
Gene alias: ENSCSAVG00000002565

Reported binding sites
Name Motif Factor Position Strand Reference Sequence
Tbx6c-B Tbx6c unkown 271852 - 32 TTTAACACCT
Tbx6c-C Tbx6c unkown 271893 - 32 ATTTTCACCA
Tbx6c-D Tbx6c unkown 271909 + 32 TTAGACACCT
TATA TATA-box DNA Polymerase 271927 + 32 TATAAT
  • scale
  • reported binding sites
Open in genome browser
Sequence
AATTTTAGAT CAGTCTGGGT CCACCTTAAT ACCTGGCTTT TTGAATGGGG TATAAAATGC AATAGCGCCA TGTGGTGTAA CGTATGAAAG CTACCTGATT TTCTATCGAC CCGTGCAAGA ATCAGTGTTA TGATTACAAA AACAAGATTA AGATGACATT CAAGCAAATC GCCTAACAAT GATTGCCAAT CAGCAACTCT TACATAGACG GAAACTCAAT ATTGGTATAT ATTTGCAATC GGTTCTCACT TTGCCGGAGC TTTCTATTCC TTTGATCATA GTCACCCAGA TCAAAGTCCA CGCCAGGATG AGACATATAA GGACCCACCA CACAATACCG CCAGTATCAT CGATGCTGGG TGAAATATTG AGAGTATCTC TATACCAAAA ATAGTCTGTC ACTCCGCTGT TCTGGCATTC CTCCACGTAC GCCGTGTTGT TGTCAGTAAG CGGGCATTTT GCGTAAGGCA AAGGATCCTG TAAAATATTA GAAGTGATTA CCCTGATAAT ATTTAACGCT TTTTCTTTAT AAAATATATG TATTTTTAAT TTTAAAACAT TACTCAAATC ATGTGGTTCG TAAAGTCAAA TAACACGAAA CGAGCTTAGA AATATTTCAT AACAAAATAG TTCTTAAATA AAAACACAGG CTACCCACTG CGAAAAACTA AGTAGGCTTC AAAACGATCA TCGTTAGTAA TGCTATATAT ACTAATCTGT AAATATATCT AACTACACGA CCGATTACTT CCACAGACGA ATACGAAACG GATAATCTTG GGTTATCTAA AAGCACGGTT TTGCATGAAT TATTTTCGAC CCAACGCACT GAAAAGGTCA ATCGGCGTCT CCAGAAAATT GTAACGCAGT TTGCATTTTT TAAATCAACC CATAAATAAA AAAAATACAG ATGTATCAAA ATGTTAACGT ACCGTGAAAG AATTACAGAT GTATTAAAAG GTAAACGTAT CGTAAAAGAA TTACATATGT ATCAAAAGGT AAACATACCG TGAAAGAATT ACAGATGTAC CTATAATGGT AAACGTACCG TGAAAGAATT ACAGATGTAC CAAAAGCACC AAGCAATGAT CGTGTTGTAG TAGAGTCCGA CCATAAAAGA GACAACCATG CTTCCAATTC CGATGCCACC CAGGTATGGA TGAAATTTTG TCCATGCCCC AATAGAACCC TGCCTTAGTC GTTGACCAAC TGCTAATTCA AGCAGAAATA AAGGAACCCC TTCGAATACC AGCATCAAAA TATACGGAAT AAGAAATGCT CCTGCAAAGT TTTGGAAACT GAGAAAAACA GACAAGCGAA AATCTAAGAC AATAAATTAA ATTCTAATTT AGAAAATTGC ACCGATTATT ACATACACAC ATATGCCTAA AGTATTTTGA CAAATAGTAA AGTTCCTGAT CATATATAAG TAAAATTCGA TATATATCTA GATGCCGATT AAGTTATAGT TTTTTTAAAA GTGGACAAAT TCTATACTAC TGCGCACGTA TTATCATTTA ATCGACTTAC CTCCTCCATA CGTCTGAGCA AGATAAGGAA ATCTCCAAAT ATTCCCCAAC CCAACAGCAT AGGCGATGCA GGCTAATAGA AATTGAACTT GATTGTCCCA GGCTGGTCGG CCTCCTTCCT CATCGTTTGA AACGTGCTGT CCCATACCAA CATCAAATCC ATCGGGAACT TCAGTTTTCT CATCAATCTT AAACTTCTTG TCGTTATTAG TATTTTTCAT TTCAAAGTTG TCATCATTTT TAAAAGATTG ATTGGTATAG ACATGTTGAT TTCCGTTTTC ATGAGTCATT TTATGAGTCC TCCCGTTTCC ATATATCGCT AACAGAACCT TCTAGATCTG AATGAGCAGT GGTCAACAGA ATAATGAAAA ACTACAACAA TCTTTAAAAA TATATAATTT AGTTTAGTTG TAACAGTGCC ACTTTTGGTA TATGTTCACC CTATGAACTT CTTTTTTAAC CGTTCGGCGT TTTATAGGTG AAGTTAATGG TAATTATATA CATATAAATG TAATAAAATT TTCATTCATG GCACAATACG CAATTGAGTT ATTAATTCCA GCAAGGTTTA TAAACGGAGG CCTCCTTCTT CTGTTTGGGA ACTTCTCCAT TAGCTCCATA AATGTTTACT GACTGCTCTT GACAAGGCCT CAATTAGACC GCACCTTAAA ATACTGCAAC GCGTACGCCG ATGCAGTTTC TTTGTCAAAA CGCTAACGCC TTGTTCAATT GTTGACTCCT TCTGGATGTT TAAATTTAGT GAGATAATCA AAGTTTTTTT GGTTATATAA TATTAAATAT TGTACGCTGT AATATATAAA CCTGATGCAT TTAAAAGGGT TGATTAAACC CAAAACGTAA TTTCCTTTTT TATGAAGGTG TATACATACA TCTTCATGCT ACCGTGTGAA TGCGATAAGC CAGATAGCTA ATGAATTTTA TGAATCTGAA AGAAACAATA CCGCGGAAAA CAATATTTAA CTAAATCATC AGTCACGCGA TTGTTTAATT ACACGTTGTA TGCGAATAAA TAACGTTTGC AATCTCGTAC AGTACGGAAG AAAGAAAACC AAAAAATATT TGGAGATGTA ACCATGATAC ATAATAATGC GACCAAAAAA ATAGATTCCT GAAAATAAAC TTTTACTTTT TTAGTATTTA ACGTGTTTAA TTGTTCAAAT AATAAATTTG GTAATGCGAC CCGCTTTTCG CGCTTTAATG TAATGTATTT ATGTGTGCTA AAAGTCCTAA TATAATTTCT TTGGCACATG TTACATGACA TTGGAATAAG TATAACTAAA TGTACATTTT ATTCAGTCCA TAAAAACGGC AGCACGCAGA TCATTAGTAT GACACAGGAA ATCCACAGGT GTTAAACGTT TTGCACGGCG GTGGTGGCGA TACAACTTGG TGAAAATAAC TAATTAGACA CCTCAAGCAG ATATAATCGT GACATTTCAA ACTTGTTTTA CTATTTGCCT CTACACATTG TCAGGGTTTA TCGGGAACGA TATTTGCTTA AATCTAATTT TACCTGGAAA CGTATTCATG GAGCACATTT TGGAACCAAT AGAGGCAAGT ACATTTAAAT GACTCCATGT CCTCACATTA GTGTTTGTTT TACTTTATGT TTGACCTAAA ATTCTTTGTA GGACTCTATT GATCAATGG