Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Cs-Nkx

Organism: C. savignyi
Dataset: Sidow Lab 2
Description: -3000:+200 region of ENSCSAVG00000006091
Promoter location: reftig_24:407826-411025:+
Gene alias: ENSCSAVG00000006091

Sequence
CCGCAATTGC ATGAAATGTA GCGTCACAGC GACATGCTAA AAATGGAAAA AATGCTAACC TTAATTTAAA TACATATAAC AGTGTGGGAT ACTATCATGC TTGGAATATA TTGGGTTAAG TTTTATTTGT ACGAAACATA GATATTCGGG AAAATCATTG TTTGCGTCCC GGATCTCCGA ATAAAAGATT GATCGTCTCC CGCCAATCTC AGTTCACCGT GATTGGCGTC GATTTATCGG AGTTGTTTTT ACCTCCGTCG CTCTGATTCA GTCGCGCAGA ATTCGACGCC ATTTTGCGAT CGAATCGAGG GATTCGGACT CGCTTCTATG TCAACAAATG GGGCGAAAAA CGGGGGTAAT CGGCACCCCC GGCTCATGAG ATCACACGCC CGGTGCTTGA ACAAATAAAT CAAGCACAAC GCAGACAATG ACGCTATCGC TTAAGCTTTT TGTCGTTGGA ATGTTTTCTT AGCTTGTTAT CCGCGGTAGG CGCCGCGCTG ATTGAATGAC TACCTGGCTT CACGGTTTCG ATTCTTCGGG GGAAAATGTT TTTGCTGTTG GATATTTACA TCGGAACACA ACAAACAATT AAATTGACTT CTTTTTCATT TCGAAAAATA TGTTCAATGT CGAATCTATA AGTTGACGAC GCAAGTAGTT TGCGCAAATC GACATTTAAT ATACCATCTA AGTATCATGA GCTCAAATTG AACGAGGAAG CTACTATGAG ATCAAGTTGT AGCCGCTACG TCAACGTTAG TGCACGATAC GTGGTGCGCC ATTGTTTCCA ATGGTTTAAT ATACACAGTA GCAGCCCTGG TGCTGGCTTG GCGCTATCAC ACGCCGACAA GACAATGGGC GAGCACTCGA AGCGCCACTC CAAACCCTTG TACGTTTACA CAAGTTGTAA TTTCACACCG ATGACCCCAG TACCCGCAGA CAGCTCCCGT CACTTGATGT TTCCTGTCGA TGCCGACCAC CGGTCAATCT GGACGGATTT CCAGCAATAT AAACGCCCCG ATGTCGGTAT GATGGATGTT CATATAGCCA CCTTCTGCGC GGACTGAAAA CGGACATTAT TAAGCTCTCA TAATCTCTAG CTGCAGGCTC TGATATCCAA ACGTATTGTG TGGCCCAGTC GAATACGCAT CAGACGTCGT GAAACACGGG AAATCGAATT ATAGAAGTGA TGGACAAAGC CAAGATTGGA AGTGTAGCAA TCAGCCGCAC ACGATTATAT TTCGTCATTC GGGCTTGATG CGGTTGCGTT TCATCTCGAA TATTCGATGC TTTGGACATG TCGATCATGA CGTAATTTCA AACCTGTGTA TTAATTACTG CGGTTCCGAC CGGGCCATGT CTGTGTCATG GCCGTGTAGT TGGGCGTTGG ACGGCCTGCT GATCAAATAA CATTTCTATG GAAGTCGTGT GTTGAATAAA ACAAACTTTG TTGTTTATTA CTCGCTGCGC ATGTCCTTAC CCATATAAGC ACTCAATAAA GTTCATAATT AAATAGCCGA GGATAGCAAT TACTTGAAAG CCCATGTAAT CGCGATATTT TCAGCTCTGA ACTTAAAATT CCCGGCCCAT TATAAGGGTG ACGTAATATC TTTAGGTGTA GTCACAATAA ATGTTGTTGA AAATGTCGCC TTAATTCTTT ATTTTTGCTG CCGCACATTC TGAATTGCAA ATCGTACAGC AACACTAAAT CTTCGAGACT CCAGCATAAA CTTGGAGCAC CGCCAGCAAA TATATGACGT TTGACCTTGG CGCTATTTAT TTCTTCGCTG CAATGCAGAA GTGTTTACAG TAAATTGTAT CTTTCCTAGG AGCAACGACA AAAACGAAGT CAACAGAAAA CGCCAAGTTC AACCAACGGG AATTTCCATG TATCGCTTTT CAACTATTGA TGCCATGTAA CCAGATGTTC GAATCAGGTT CTCGAAGCCA AATCTCCTCC TATTTTGAGA AACACTTTAC CGATGTAATC CTAAATTAAC GAGACGGTTA TGTTGGGAGA GTTATAATTA TTGGGCTGAT GCGGTGCGCG GCGGGAAAAA GGCGACGACT TTCGTCTGAA GAACTCCTGG TCGGCTTCAC GCATTAGAGC AACGGAGTAA AGGCGAGTAC TTGCACGGAA CATTGTTGTG ACAGTGGTAT CGAATGTTCG CTCATTTATC GCAGATAAAT TTAGTTTCCG TGACAGGCGT TAACCTTGAA AAGGCCTCGC GCCGGTTCAA CGGTAGATCG CAGATTTTGA AAATAATTAG CAGCGTAGCA TCCAGCTATT CGACTCGAGT ATCACGGCAG TTGCTGCGCA GTTGAGCTTG GGTATCAAGT TTACGACGAA TATTGCGCGC TTCATCACCA ACTTGCGTCG GATTTCACTT CGCGCGCGCC AAGTTCTCGA ACAATTAAGC ATATGGACGT GGAAACGCGA GTGAATGGGT CACTGTGGGG CGGTCGCGCT CTCTTAAAAA CCAAGTGACT TAAGTTCTAC CGGATAACCC GTCTGTTTAT TCCGCCACAT GGACCTATCG CTTCGCGGTC AAGCGTTTAT CACTGGCTCT GATGTGCATG ATGGCATCGT ATCAGCCACG TCGTCCCACT CTGGATATGG CTCGCTCCGA ATGACTGAAG TGGAAATATA GAATCAATTA GTCAGAACGA GTGTCTGTGC TAACACAAAC CAGACCCGGT AGCCTCGTCG CGCATTGGAA GCTATCACTG CAAGATAACG GGTGTTGGGC TTTGAGGGAA AACTAAGCAG GAATTGACGA TGACTTGTCT CCGGCAGTCA TCAAATGGCC CATGGTGGTC TTTAGTGTTC CTAGCATTTA ACGTCGTATT ATAGTGAAGT ATTTTTTTCA TACGACTATC AGTGTGATAA GGTGCATAAC AGGCTACTAT TATGTTATTA GAGGCTAAAA TACGGACTAT TTAATAACCT TTACGTCAAT TGCAGAGATT TCTAAATAAG GTTATATAAA TTTTAATTAA TCTTTTCACT GAACGGTAAG AAATCGTCGA TGATGATCCC AAGTCCTGTT GGGTCGACAC CATTTTCGGT GAAAGACATT TTGAACTTGG AGCGGCACCA GATGACGTGT AGCGATGACG ACAGAGCCAG TATGTTGTAC CAAGCGCCGT GCGGTGGGAA GAACGAAGAG CTGGCCATGC AAAGCATCTA CCAGATGAA