Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-Hand-like

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000006582
Promoter location: chr01q:4071580-4074779:-
Gene alias: ENSCING00000006582

Sequence
GAGCTGAAGA ACCTCGGGCT AAATCAAGAC CGCCCTCTGG CGGAAGAAAA GGAAAACAAC AACGTTCTTG AAACTGGAGA CATCCTGGAA AAGACCGCCG AAGTTGCCAA GGGTTTGACC ACGTGACCTT GAACCAAGGT TACGTCATGT TCGAAAAATC GAAATTTCCC GAAGGAGGGA CAGCGGGGAA GTCCCAAGGA AGCAAACGAT GAAGATTCGC TTTATCGTGA CGTCACGGTC GCATTTATGA CGTCACGATC GCGACCCTTC GAACTTTTTT GTTTAAGAAC ATCGTACTAT ATTCGATACA AAAGTACCAT TGTGACGTCA CACTATTACC GGCACTTTTA TGTTCTCGTG ACGTCACAAT ATTGTTCCGT GTGAAACGTT CAAATATTTT TTAAGACAAA TTTCACTCAA TTTTGAGATT ATTGGATCGA TGTCGATACT CTGGCAATGC AGCCGCTGCT TCATATTAAA TTTGGCCCCA TTTTTTAATC ATATCTTGGC TGCTTCATAC GCATTGTGTG AGCAACGAAA AATACTTCTG CGGCTTAACG AGTGCAGCGT CCGATTTTTC GCAGTTACAC CGTGTGTAAG TTTTTATTGT ACGTCCATCA GCACTGTACA CACTTTCACC GGTACCCTTC AATTATTTAT ATTTACCGAC GTAAATTTGC TGTGATTAAC ATGCGGTACC GTTGGCAATA TATATTAGTT CAATTTTCGA ACTAATTTAA AAGTGTCTTG AGAGAATTCA GAAGAAGATA AAATATACAA TACAAGGTAG CGGAGCTATA ATAAATAGAC ACGCAAAGTA TAAAATCATA AAGAAAAACT TATTGTATAC AGAGCAGAAA TCATGTGTGT GTCACAGACT TTTTTTGCCG CCATGGACGT TTCTAAAACC TCTTAGGTCA AAGTAATTTT TCTTACGTAC ATTTTTTGTC TGTCGCGGAT ATTTTAAGTC CGTCAAAGAC ACTCTATTTT CGTCACTTTA AATTTGTTAC AGACAAATTA TTATTATCCT TCTTAAAGTA GTAACCGGTT CGCTTATCGA TATAATTTCG AATCTTTAGA GAACAGTCCT TAAGATTCGT ATAAACTCAT CGCATCGTTT GTTTTGATAA CGAGTGGCAT AGGCCTCATT ACGTCATAAT CAATTAGAAC GACTTCCTTA TTACGTAGGA TCTGTGAACA ATCAAAGGTT TGACTTTACA CGGTTACAGT TTGACCTTAT GGAATTCTGA GACACGAATA CACATAAAAC AAACATACAC TACAACTTGA ACACCACAAC CAATATTTAA AGTAAAAATT ATTGGGAAAA ACTTGTTGCA AAAAAATAAC TCGTTTCGTA TTAAATATTT TTTAAACCAC ACTTTACTGC ATTTGTGTAA TATTTAATTT AAAAAGTTTC CGTAGACATT TAAGTCTGCG AAATTTTATT ACGATTCTTT TACATTTATG TTTATACAGC CAAGTTTTTG GCCAAGATAG TTCAGTGTGT TAAAATCGAC GCCGGTTTTG TATTATATTT AGCCCAGCTT TTACACCCGC CACATAATAG TAAACCTTGC ACCAACCTTC TATCCGTCCC ATTCACCTGC CTTCATACCA GCTATCATGG CGGGTTAAAC GGCTCGCATT TAACCGCTGC CTCGTAAAAT GTGACCTCGT CGGTACTTCC GCATTAAAAG GGGCGAAAAG TTACCACCTC GTTAAGTAGG AACTGAAACT AATATAACGT TTTGAATCAG ACCCAGTGGT CTACTATTTA ATGTCTAAAT TGTCAGCCAT ACATAACCAA AATTTTAAGA ATTTCCACAA AGGTATATCA AGGTAACTCG TAAGCGGGCA CATAGTGCAT GAAACAGAAA ACCCGTGTTT TAACCACTCT CATTGCCGCG CCAAGGCAGA ATAAAGAGCT ACAATTTATT ACATTCATTT AAGTGTATAC GATGAATAAA CAACAGTTAA AGTTACGAGA ATTAACCTAA ACTTTTAACG TCATACCAAA CTGGAAAAAA CGACCCTGGT ATACGGCAAC CCGTTAAAAA CGTTTGACCT GATTTTTTTA ATAGTAACAG TTATACGATT AGGTTTAGGG CCGAAACAAC TGTCTAAAAG GTTTGTTAGG TTTAAATTAT ATATTGCTAT ATTCCAGGCG CTTGGAAACG GCATTCAAAG CTTTTAAGGG GTTTTATAAA TCACTTAACA GATATACTTA TTTACGTATG CGAAAAAAAT TGAAACCCTA AGACTTTACT AATAAACTTA ATAGTTAGAA GCGCGAATTT ATCCTAAAAA GAAAGCTGAA ACTATGAAGG TTTTTTTCAT AATGATACAT GATAGTCTTT ACTGCATTTG GGATCGCCGT TAGGACGATA ATCCTCCACA GTTATCTAAA CAAGTGTGTC TCCCCTGACG CACAATGGTT GCAACATATG TCAAAATTGA GCATTACAGT AAAAGTTGTT TCAGTCATTT GTGTTATCTG CAGAACAGAC TGCTCGGTGG GGAATTAATA TTAGCTTCTC ACCGTCCTAC TATGGGATTG CTTCTCTCGT CTCGAGATAC TCTGTTTGCG GTGCACCTCG CACAAAAGAA CGATTAATAT AATGTAAATA GTAAGTAATT CCAAACGCAA ACCGAACAAG CGTCGCGTTA ATTCTCGAAA CGATACTGTG ACGTCACAGA AGCGTTTTCC TAATTAGTCG CATCGCCTTT TTTCAACGTC GGACGATCGC GTGAAACGGT GTATATAAAA CGAAGGCGCG TTTTAATTTA TCTAAGCAGA GTTGTAGAGT CATGGTATAG CATAGAGCCT AATTGGTATC TATATAGCCG TATGTGACAA ATGCGTTAAG AAGCAGAAAA AATACGTTTA GTGGCATGGT TTGGTGTGGT TAGCCGGGGA CGCAGTTTTA GTTTCACGTG GCAAATTTAA AGTCTGGTGT GAAATTTTTC GCTATTTTAA CAGTTTTACT TTCACAGCAA CACAGTAGCT TAACATGACA ACAGTAGTTA TGCGCACGAT GACGCAAGAT GACTCGAACC CGACACCTTC GTACAACGAG CAACATCAAT GCTGGAACGT GGCGGATTCA CAATTCGGTG AAGTTTTCAA TGAAAGACCG CGCTTTGAAT GCTTTGCAAC CGAAAACCCA CACATGGTAG CAGGGCCTAA CTTACAACA