Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-Mesp

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000012702
Promoter location: chr03q:2495431-2498630:-
Gene alias: ENSCING00000012702

Sequence
GCCATAAAGC GGTATAACAA CGTCGATCCT CGAACTCATA ACCCCGGCGT TAGACGCGCG ATGGCCGCAC GATGACGGAT CCAACTAATA CAGTAGGGTG GGGAAAGATG GGACACATTT TCGTTCTATT TTCCCGTCCC ATTTGGTGGG ACGCAAATAA CATTTATAAA AACGCTTCCT TGCGACTTCC ATAGACCGTT ATTAACTGTT GAAATCATGA CCAGGATATT TGTATATTAT GTGCTAAGGT GTTCCATTTC CCCCACCTTA ATATATACCT ACTTATAAAT CCACCATACT TCCAACTTAC CGTAAAAGAG TTACAAATAT ACCAGAAGCA CCAAGCTATG ATGGTATTGT AGTAGAGGCC AACCATAAAC GATACAACCA TGCTTCCAAT GCCGATACCG CCGAGGTATG GGTGGAATTT GACCCACGTT CCAATCGCAC CTTGTCTTAA CCGCTGTCCA ACTGCCAACT CGAGTAGAAA TAAAGGAATT CCCTCAAAGA TTAACATGAG TATGTACGGA ATGAGAAAAG CGCCTGTGAA TTAGAATTTT GCAGAACTGA GAATTTAACC TTTACAGAAC TGAGAATTTT TGTGTATGGC TGTAGGTTTA AATCGTATAT AAGTTTGTCA GTTTTTCGCT TATTCTTATG ATAAGAGGCT TGAATACAGA ATATGTAAAA ATGCAGTTAA GTTTTTTACT AGAAATCTCC ACATATTGCC CAAAAGTCTT GCGACGTGGT AAAGCGATTC ACTGCCTCTC ATCATAGAAA ATTTCAACTT TACCGCAAAA CAATGAACTC TCCCCAAAGT AATCACCCAC CAAGTTACAT ATATACATAT AGTAACTCAT AAAGTGTGCG TAAACAGAAT ACCCGTGTTA TAACGACTGT CGTTGCCATG CTTCGTGTCG CTGCCATAAA CAAGACATTC ATTCCATACT ACATACCTCC TCCGTACGTT TGCGCCAGAT AAGGAAACCT CCAAATATTG CCAAGTCCCA CAGCATAGGC TATGCAAGCC AATAGAAATT GAACTTGGTT GTCCCATGCG GGCCTCCCCC CCTCGACGTC CGGTTCAACG TGACGTCCCA TGCCGATATC GTAACCATCC GGAACCTCTG ATGCTTTTTC AATATCATCT TTTTTGAAAT CCTTCATTTC CGTTTCATCG TCATTTTTGA AAGCCGGGTT CTCATACTCG TTTTTGGTGC TGTAACCGTT TTCTGACATT TTTATCTCAT CCAAGTGCGA ACCACTTCAA AGATGGATAG ATACCCAGAT TTTATTACAA ACAATTAGCA ATTCACGAAA GTTAAAAAAA CGACATAAAA CTATAAAATA AAATTATACT TATTAAATAT GAAGAAAAAT ATGCATTTTT AATCATTCTA TTGCAACAAA TCGGTATTTT TCGTATTCTC TTATACGAAG ATTGCATACA AGCTTAACGT TTCATCTGTT TCCATTGGAA TAAAATAGAA AACGTCCCAC CGCCTGCCCT AACTTTTTAT AAGCTTCACA AATTATCAAA GTTTACCGTT GAACTCCTGA TAAATGATTA TTCAGCTATT TTAAACCCAA CTTCGTTTAT AAGTGATGCC GTCTCCTTCT TCGTATGACC CCGCTCTACT AAATACATGT TTGCACACTG ATCCTAATGA AGACCGCACC TAAACCTTTA CATAGCCGAT GCATTCACAT ATAATGTTCT TTGTGCAACC GAAGTCGTAT TTGAGCAAAC CAAATATCCA ACTTATATAA GTAGACCTTT AAAAATAGAC GGTGAACAAA ACTTTGCGAA GTCATCATAA TTGAAGGTTT ATTTAGCTCT CCTATTGTAG GGAAAGATCC TATGGATGCT CCAAAACGAT AAGCCCTCCT ATGGATGCTC CAAAACGATA AGCTCCAAAA CGATAAGCCC GACCGAAAAC GCGGCGGTCG TTAGACCATG CTTATTGATA AACCACATAC ATACAAACTT TAGCGCAAAC TCGGCTATAT CTTTACCACA TTAGACAAAT TCTCTTTCAT GTATTTTCAT GGGATTATAA AGTGTCTATT TTAGGTAACA AGACTTTAAT AAAAATATCA GTGTCCCATA TTGTTGGCGG CTTTGTTTGC GAGTGTCTCT GTATTGACAA CGTTTATAAT TAACTTGGAA GTAATGAGTA TACAGCAGCA GACACAGAAG TTTGTCGGGG GTATCCTATG ATTGTACATC ATGTGAGCAA ATATACTTCA ACTGCTAGTG AATAATATTT GATATACGCA CAAGTCGTAC AAATACACGA CTACAAATAA GTCATACTTG TCGAAGTTTG TATTCCCCTG TTTTCGATCA ATCTTATCAG CCACAAAAAA TGGAAAAATT CCAAAAACGT AGACACCCAC AAAGTAACAT ACATGGTAAC TCGTAAGCTA ATACAGAGCA CCCGTGTGAA AACGACTGTC GTTTTCCGGC CACGCGAGAA TAAAGTAAGT TACATTGATT CATTCACTGA CAGTTTCCCA CCAAAACTGA AGTATTAATC AATTATGAAT CGGCAGTGCT TTCAGTGGGA AGATTTCGGA AAATGTGGGT CTAATGTCAC AGTAAACTTT GTGTTTGTTT TAAAAACAAT CATCGTTAAA TCAACATCGC AATTCTGTCA ATCACTCCAC AATAAACTAT ATGGCTAATG GAAACAGGCT GTTTGTTTGT ATATCATAAA ATACTTGCGT CGTATTATCT GACCAAACAA AAGCGTTACA GGAACGGTCC AGCTTCAAAA TTTGCTGATG CATCAGATTT TACATTTGAA ATGTGATTAA TTACGAAAAT CCAGCGAATA GAATTGTCAC AACAAGTCAT TAGCGACGGA TATTTCGCCT TTGAAACTTA AAGGCGATAA TGACTTTGCC CGTTTCATGC GGCGATAAAC GAACTAATTA GACACCTCCT ACAGATATAA TGGTAATTCA GAATCGTGTG GTTATGTAAT TCACAAAAAC ATTTTAACAA AACAGGTTGA TTTGAAACTT GTATTATGGA ACTCAGTATG CATCAGGTAA GACGACGTGT ACAATTTTTT CCAAAATAAC GAATATAGTG AGTTGGGTAT GATGGTTCAT TTTTTAATAT CCCTTATTGC CTCGTTTTGT AGACTAATAA TGTTCAAAGA ACTATATACC ATATTTTCAC GTCTGAAAA