Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-msxb

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000009129
Promoter location: chr02q:6149289-6152488:+
Gene alias: ENSCING00000009129

Sequence
TCGAATCAGA GCGTCGGGTT ACGTCATGCA GGTTTGGTTC TCACGCTTGA CCGAGCAGTG AAAGGAGACA ACGGTGACGT CACTGAGCTC ATTGTGACGT GTAAATCGGT TGAAGAATCC CCGAAACCAA AAGCTTTTAT CCACTGGGTG TCAGCAACGA GCAGTCTGGC ATGCGAGATT CGCGTGTACA GCAGATTGTA AGGAAAAATA TATATTTTTT CATCTGAATT TTAACACGTT TTTCATCACA GATTTAAGCA CAAAAACCCG GAGGACCCAG CAGTGGTTCC AGGCGGTTTT GTGACGGATT GCAACTCCAA TACACTGACG GTTAACACTG CTGCGAGGGT GGAAGCGTCG GTTAAAAATT CCAAAGTTTT CGACAAATTT CAGTTCGAGC GACTTGGTTA CTTCTGTGTG GATCCCGATA CTAACGATAA CAAGGTATAT ATATGTCACA ACACTGTGCA CTTATTCTTG GCGGCGATTG TGACGTAAGG GTACATCATT CTGACGTCAC AATCGCCGCT GTTCACGTGT TCACACAGCA CAAACACTTT GTTTTTTTTA CAGATTGTTT TTAACCGCAC CATCCCACTG AAAGAGGACC CCGGTAAAAA CTGAACTTCC GGTCGCGTAT ACGTCATTTT GTGACGTAGT TATGACATCA TCGTATGTAG CACAAACCAG AAGATATTTT TTGTTTAGGG GAATTTTTGC GGTGACCTAA TAAAATCTAT GACATGTTAT TTATTGTTTC TTTTATTATA ACGTAACAAA TTTCGTAATG ACGTCACTTA TCTAATGACG TCACACACTA CGCATTGATG TCGCAATCTC CCCAAGTTTC CCACCACCTA TATGAAAGCT ACGAAGGCGG AAAGATTTCG GCATAATAAC CTATTGTTGA CGTCATAATC GACCGATAAA TAAGCGGCGA AGATCGCGTC CTCTACAATA GGAGGTGGAA CACTCATAAA AAATCACAGC GGTAAAGCCG CTACCACACG CTGCTAACAT TTATTAAGGA GACATGCTAC ACTCGACGTC ATAATGCGCG TGACGACTAT ATTGTGACGT CACAGAGAGA TAAATAGGAT ATTTATTGCG CGGTAGAATA GAACGACGAG CAATAAAATG AAATGAATTT TGGAAATGGT AAATTAATTT ATTTTATAAG TCGTCTAAAC TTTATCCATT TCCGTATAAA ACACGACTTT TACCAACTGT TAATTTTTAT TAACTTACCA CATAAAGTAG TTTATTGGGC CGCTCTGAAC GAATGGAAAT CACCGTACTC TATTAAGTTG ATCGACCTTT TACATTTCAA TATGTTAAAA ATCGTACATT AAAAAAAGAT ATAGTAGGAT GGGGGGATGG GATACGTTTT CATTCTATTT TCTTGTCCAA TTTGGTAGTA AAAAAGGAAC TTTCAAAGAT TTATAAAACC GCATCCTTAC GACTTTCATA GACGGATGGT AATTGTTTAA AACACGAACA GTATATTAAG ATAATATTTT CTAATGGCGT CCCGTCTTCC CCCGCCCTAC TATATTAAAA AGAGGCAATA TGAACCAATA CTTAAGATTT TAGTTGGTGC ACATCAATTA CTGTTTTTAT AAGTCCATGC AGACCGATGT CCATTTACCA GTGATTAAAC AGGGCAATAA AATTACGAAG AATCGCCTTG CGTCGCTGCA AACATATTTA TTAGGCATTA GCAAGTGTGA CGTAATAATG CCTCTTGTTC GACGTGACGG CGAGCGCTTG CTTTTGAAAC ACCGCGACGT CGACGAAGAC GGTGTCGTAA CTTAACAATA GTCTGGGGCC TATGATGTCA TAATGCCCAT TTGGTGCACT CGCGTGCTGT CGCCCAAAAT CGCAATTAAC TCGATGACAC TGGCAGCATA TGACGTCATA AAATGGTTGC CAGGGTCCCG GACCGAGACA GTAATTCACT TTTATGACCC GAATATCTAA TGGGACCCAT GATGTACACT TAGAAGCACG CAGCAACTGA TTATTAATGT TGAGTGTGTT ACGGATGACT GTTAATTTCA CAAACAAACA AAAAAACAGA GTTCGTTGGC CTTTAGATCA CTATTAGAAA CAACAGTAAT TGGTGGGAAC TTGTTTCGGA GCGAGCCAAA TAAAAAAGCT AAAACAAACA TAACAGTAAA GCTTAATTAA AATAATAAGC GTTGTTAATA AATATTAGCA TATAGACCAA ACACCAAATT GTGTGCAATC AGTTTTTGCA TCTTTAAAAC TATTAATTTT TTATGTTCGC CGTGCGAATT TTTATTTGAA TGATTCTATT AATAAAGCCT GAAATCCTAG CAATCATTTT GAGCTTCCAC ATTTGATATT AAAATTCTCG TATTTGTTGT TATTTATTAA TGATTTTGAG TGACTTTTTT AGACTCAGTT TTTGTTTTGT TTTTCAATTA TTCAAGTTCG GATGTGTGGA GATACGGGAT TAATACAATG AATGTTCAAT TAAAAACACA AAAGTTTTAA TTTGAATTAA TGTCGGCGCT GCAGACGAGC CGAGAGCTTG TCGGATTTAA AATGTAATCC TCCAATTTTG TCTGGCACTG ACGGTGTAGA TGCAATCTGA AAATGGCGAC TGAGCAGGAT CGGGTCGCGG CTGGAGCTCC GGCGGGCTCG GGACGCTCAT AATTCCGCCG GTAATCCCCG TAACGTCGAT GAAAGCGAAC GCGCCGACAA AAGTGACGAA GATTAAGTGT AACAACATGG TTTAAACAAA CAGACTGGAG CAGCGGAGAC GAGAGAGAGA GGGAACGTAA TCGCCGCGGC CGAAGCGTGA CCAAGTCGTT GTATTGTTAT AATAGAAAAT CGTTTTATTA TGATTTAATG AACGCGCGCT GGCGACTGAA GGATGCTGTA TAATTGGGGG TAATGGGGAA ATATCGGGAG AAAAAATATG GCGATCTGCG GGAGAGGATA GTCGCTTACA TAATCTCTGG AGTTTAGTTG AAGCAGTTCA TATTGAGAGA AGCATCCCTC AGACGAGTAG TTCGTAAATT TTAGAATATT GAAGAATAAA TAAAATATTC AAGAAATTTT TAAGAAAATT GAAAAGAGTT TAAATTAAAA ATGACAGGTA AGAAAATATT TGTATAAATT TTTTTCAGAC ACTTATGGTA AATAATATTA CTCAGATAAT GTAACCTGT