Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-ZicL

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000000012
Promoter location: chr06q:400855-404054:+
Gene alias: ENSCING00000000012

Sequence
NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNTAC AACGATTATT TTTTACCCCA ATACTCGCTT TCTAATTCAA TTAAACCTGC TTATCTAGAT GGTCCTTCCT ATTTACCTTC TCGTGTGGTC GCTTAAATGT TCCGTTCTCG CATATGCCTT TATTGTAACC TAATAAATAT ATCGCATATA TCCAATAACC TACGAATATT CATTTGTTCA GATATTCCCA TAATGCAGTT GAGACAAAAT TCAGCCAGTT GTATTACCAA CTTAAACATT TACAACAATA ATTCTAATGG TTTGTGAGTG AGAACAGTAT TTCCAAGAAG CAGTATTATC ACGACCTTAT AAAACGCCCG TCAAAGCTGA TTACTGTTTT TAAATATTAA AAAAATATGT AAAATAGAAA CAGTATACTT TGAACAGGTA AAAAAATGCG AAATAGTAAG GTGCAATTTT TTAATGCTCG CTAAATCATA GTAAAGCCAA TGATTTTTTT TAGTTTGCGT GTGCGAACGA TTAAACTAGT TTCATACCTT CATATAACAA CCTTGAATAT TTCGTACAGT TTGATTTTGT CCTATAAAAC TAGTTTTAGT TTTGTAAAAA AACACTGAGA TATAAGTATA AAGAAAACAG GCAGGGGCAA TATGACTCTA ATTGGGAAAT AAAAACAACA AAAAATATCA GTTTAACGGT ATATATATGA AGTTTACATG GCAAAGAAAC TAGCACAGCC TGTTAAACTC GGTAGGTTAA CTACAAGTTG CAGAATACTG CTAATGTAAA TATATTTCAA TTTAGAGTTC TATCTTCCCC CACATTGTAG TTTTGTATGT TTTCATTGCC AAACTGTGAA AGATTTGCTT TTAATTAAGT AATTTATACC TCAGGGGGTC TTCAACTATA AGATATTGAT ATAATAAAAA GATAATATTT TGAAAATATG TTCGAAATTT GGTCATTTGC ACTTGGTGAT AATTTATAAG AAGGGGCTTG TGCCAAAAAC AGAGTAGTAA TACCCAATTT GTAGCAAAAA TAAAAACTTT ATCAATAGTT ATAGTCAATT TTCTGTTAAT TCAAGTTCAT ATACATTTGT AGGATACAAT ATTTATCTAT TGATGTTCGA ACATTACCCA TTGTCGTTCT AACAATATCA ATTGTTATGC AATAATATAA TGTATAGGTA ACATGTTAAA AACTATAGCA GTAGGGCAAG AAAAAATATG TTTAGACTTA ATTTTCAAAT CGTACAGTAT TATTTCGTGT TATTTATGTA TATTCCTANN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNAT AAAAAAATTA ACATAGGTCT ATCAAAGTCG TCAGAAGACG GTTGATAATT GTTTGAATGT ACTTTGCTTG TTACCAATGG GGATAGAATC AAAAGGGTCA CACCTCCCCC ACCCTACAAT GTGTTGTATT ATTTTCGAAC GAACGAAAAA CATTTTTTAC TTTTGCAATT ATTCTCTACG ATGAGTAAAT TTGTTGACTT GTTGTTGACA TCACGTAGAG AAAGTGCCAT ACGTAAACCT TGCGTCGACA GGCACGAGCG AAAGCGTGCC AAAAGTAGCG TGAGACGCGC GATCGACACG ATAATTACCT TCGCGAGGCA AATATCGGAG GTGGGGGGAT CGAACCACGT GCGCATGGGA AAGCGACGGG CGATCGGAAG TCAAATAAAT AAAGATAAAG AAGATAATTA AGTCATTGTG TTACGAAAGG AAGGCGTAGC ACGCGACAGG TACAAATACC AAGGTCAATC AGCGTGATGT CATTAGTTTA CGGCAGTCAG CATACCAGAG AACATTTCCA CCTTACAATA TGTATTCTAA TGTAATGGTT GATCGTCCCT ATGCAGCATA TGATCCAAGG GCAAGTCTAA CAGCTCACGT ATCGTTTCTT CAAGGACACC AACAACCCAT TGATTCCAAG TCTTACCCGA TGGCTAATCA TCCAAGTGCG TCATATTACC CAGGATATGA GATGATTCCT CATTTTGCTC AATCCTTGGA GTCTCACCT