Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

unknown, similar to Homo sapiens cDNA FLJ22349 fis clone HRC06310

Gene: ci0100150199
Ghost cluster: 2193
Reference:
  • Kusakabe, T. (Unpublished).
This construct is available from Prof. Kusakabe.
Detected expression Expression was detected in mesenchyme cell.

Construct description 5'-end primer with a SacI restriction site: CAAGAGCTCGCTGCAATGTTTAGCACAAT
3'-end primer with a SmaI restriction site: AGACCCGGGTGTTCCTAAATCAAAACAA
Vector: pBluescript-EGFP
Insert size: 4294 bps
Insert sequence:
GCTGCAATGT TTAGCACAAT TCGATGATAT ATTGTTTATT AACGACTGTT TATCCTATTG TTCATGAGAA AGTGTATCGA CCAGTTTCTG TTCAAGAGCA CAGTAATTGG AGATATTTTG TAAAAATTGT AATAAAATTC TACAAAAAAC GTATAATAAT GAGTGTTAGC AAAGATGTTA TTGTTCCTAA TCTTGCAAAA ATAAAAACTT TATAAGTTTA CGCCACGCTT AATTTTTTTC TACCCCGACT TCATAAGGCA AAGTTCTCGT TACGGTTGAT TACACTCGTC ATTCACATGT GTTGCGAATT GTTTGAATTC AAATATGCTA TAGTGAGTAG AATTAAATAT AATTCGGACA AGTTGTTTTT TGTTGATTTT GTTTGGATAG AACAGCCACG CATTTCAATA AGTTTGTAGT ATACTGGCAG TTGTTTAAAA GTCACTTATT TATCCTTGCG GGGTGGGGCA ACAATGGTCT TAGTAACGCA GGTTTAACTT TTTCGGTAAT AATTTTATGG CATATTTCCT ACTTCCAGAG CAAGTAGCAT GTTGAGCTGT CGGTCCATTT CTGCTAATTT AAACATTATT AGGCCTGGGT TGACTTGCTT AAGAAGATGC TATGGCTCAG CTAACGTAAC AAACGTACAA CAAAATGAAG CTACAGAACA AGGTCCAAGA CTTTGGGTAA CTGCTAAAAG ACCAGACTGC AAAGCTTGGT TATGGGCAAA GTTCGACATG AAAAGGATCA AAACTCAGAA CGGATATTTA AAAACAGAGC AACTAAACAA ATATGTGATC TCATTTAGGA AACAGAAATT AACAACAGCA GATCACTTTG CCCTTCTAGT TTCGGCATGC GGAGACACAT TGATCGGTGA TCCGCAGAAT AAAACAAAAC TGGCGCAATC ACTTTTTGAT TCAGCTCCTG AAAAAGGGGT GGAGGTGTAC AACGCGCTAC TTCGGGTTTA TCTTGAAAAC AATCATCAAT TCTCCCCAGA GCAATTTCTA AAACAAATGG CTGCGAATAA TGTCTTACCA AACTCAAATA CTTTTGAAAC AATCTTAAAA ATATACTGCA TGTCAAACAA ATTAAAGGAA GCAGAACATG TTTTTAAGTA CATGATGTCA AAGTCATTTG TAATTCACCA TACCATTTTC GGTAATTTGG CATATGCACA CTGTATGCTA GGTGACCCTT CACAAGCAAT AAACATGGTT CAAACTACGA TTGATAGTAG TAAAACTAAT TTAAAATCAA CCTGGTCCAT TGTTACATTG CTTTGCTTTG GCCTTATTAG AAGTGGAAAC ACACATTTGC TTGAAGAAGT GCTTCACAAA TATATTTCAC AATTGCCAGA ATTCAGTTCT CCCTGTGTTA AAATTATTAA TGAACTAGCC AACACAAACC AACGTGACAT GATTCCAACT GTAATAGGTT TATGCAAACA GTTTAAGCCG GATCATATCA TCCGTTATGC TGCAAAACTA ACACCAGAGG ACGACGTAAA ATATTTGAGA CAAATGTTGG AAAACTGCTA TGAGGATTTC ACAGTTGAAA ATTCAGCGTT GCTTTGTCGG AGTTATCTGT CACGATTTAG CTTCAATGAC ACAGAAGAGG TTTGGAAACA GTTGGCGTTT CTCAAATCAC GAATTCCTGA GAGCGAATCT GAGCTGGAAA TGACCTATCT ATGTATACTA CTGGAGAATG AACAGTACGA GAATGCAGCA GAGTTCATGT CTCAAATGAA AGAACGAAAT ATTGACTTTG TACCAAGCCT GTTGCAGCCT GCCTTGAAAC AAGTGAAAGG AACAAGCGCT CATGCCAGGA TAGTGGGGTT TTTAAATGCA AATGGAATTC ACTTAAAACC AAACGAAGTT TCAGACAAAA ACGCCCCATC AAGCAGATTT ATCAGATGTA AAAAACTATG TAATGACATA TTACAAGATT ATTTTTACGA AGCAACAGAA TTGGATGTTG CAATGGGGAA ATTGTCCCAA GCTATCAATG ATGAAGTAAT AACCCAAGAT GATTTGAAGA GATTCTTTAT GTGGAAGTGC AACGCGAATC TCTTAACTAC TCCAACCATC AACAAAATGG TGTCGATATT GCAACGATTA GGGGAAGAAG GCAATGGAGT TGTTATTACA GAAGAAGAAG CCAAAAAATA TCTGCAAAGG GAGTCTCACT TTTTATGTCC ATTTTTCAGT GATCCTCCTG ATTTTAAGTT TCCTAAGTTT TACAAAAGTC ATCCACGTTT TCTGTACTTG CTAGTTAGGA AAGGTTTAAC CAACAAAATT CTCCATACAG TACACCTTCA CAACCTTTCA GAAAAATTAA CTTTGCAAGT TATTTTTGAT GCAATGAATC ATCTACCGAC AGATGAAGTG AGCCAGATCA TCGCTGCATT TGAGGGAAGG CAATTGCCCG AGATGATAAT CAATGCAGTG TTCTGGCATC ATGTATTGAC CGGAAATGTT GAAAATGTAA ATGCATTTTT AAGACAACAC GAACAAAACA TTAATTTCGA TATTGATGTG CTGCCAAAGC CAATTGCGCA ATCCTTAACC GAAGAAGTGG AGACAATACT TCTGGACCAT CTTGCCAAAA CTATAACAAC AAAAAATGCT GTGTGGTTGA TCTATTTTTC CTATATTCAT GCTGGTGAAA CTTTAAAGGC CAAGCGGTTC CTCGAAAAAT ACAATTTTTC CTGTTCAAAT CAGCTTCTTA GTCGACATAT GAATCTTGCA GGTCAAAAGA ACTCACTCAA GAAAACGACA CAAGCGGTGT TGGAGAGTCT TAAAGACAAC AGCGCTGTAA TGAGTTGGTT TCACTACAAC CAACTTTGCA GGTCGGATGA TTTTGAATGG ATAGAAAGTG CTACAAGTTC ACTGTTGCAA CAACAAAATG CACAAGATTC GCTGAAAATG AAGTGTTCTG TGTTGCTATT TGAAAAATGT GATTTGCTTG GTAAAACCCC TCCTGGCATC ATCTTCCTGG ATGAGGCTCT GAATGACCTG GCAAAGATGG TTCTTAACAA GGATATGAAT GTTCAGAGTG TGGTTCAACA AGTTCAAACA GTAATTGAAT CTAATTCATT TATTCCAGGA GTTATTTTGG GCTCTTTTTT AAAGAAACTA AACCCCACAG ACTTTCAAGA AGCCACAAGT GCTTTGTCAA CTATTTATCC TCAGTTTAAA CCAGAGCTGC GTTTTGACGT TATCATGTCC CGTATACAGC AGCTGATCAA CAGTGGGAAA CATATGGATG CTGCCAAGTA CCTTAAGAAC ACGTTCAGCC CACAAACTAA CCAGAACTAT AAAGTTTGGA AGCAGGCGAT GCTATACATG GCAAAATCTG CAGTTGCATC AAGAAAGCCA GAGGTTCTGC AGGATTTGAT GAACCATTCT CAAATCAACG CAAACTGGAA TCAAATGCTG ACAGCAAGTC TTGCTTACCA TGATGCCAAG TATAAAGACT TGAAAAAACT ATCTGAAGTT TCAATTGCTT TGTTGGTTAA TGAGGCAAAA GATGTTGAAG TTTTTGAAAG ATTGCTCACG AAGGCTGCTG AAGTGTCAGA TAATAATATA TTACTTCATT ATTTAAAGTT TGGTTTGAGA GTCGAAGAAT TTACTCCGAC TATTAAAGCT GTATTTTCAA AACTTCCCGT TGCGTTGAAA ATGAAAGTCG TGGAACTTGC GTATGCAGAA GTAAACAATC TGTGTGACCT GAAAAAGGTT GACAAGACAA TAACTGAACT CCAAACTATA TACTTTAAGG ATCCAAACCA AACAATTAAT GTATTTTTCA ATTTTGTCAA CTGGCAAAAA ATAATGCAAA ACGATAATGG CGCTGATATT ATTGATTTGT GTTTGGAGAA ATATTACAGT GGGTTACCAT ATCAACACGC TCCTGCAATG ACCAACTATG TATTAGGTTT AATGTATAGA ATGCAATTTA AAATAGAGAA GTTCGACTGA GAATTAGTAA CAAATACTAA AGTTGTTTCT TATAAATTCA GTAACAGGTT CAATAATGAA CTTACTGTTT TTTTTATTAT TGTGTTAATA TATTTCAACA AACAATTTAT CTGAAAAATG TTTTGTGAAA TTTAGGAATT TTTTTTTAAA AAAATGTAGC TGACTGAGTA AGCAATTTAA AACAATGTTT CAACAATTCT GTAATTGGAT ATTTTTCGCA CCTTTAGTTT TCAATGCATA AATCATTTAA AACAAACGTT TTTTAATTGT TCCAGTTTTC ATCATTATAT ATATTTGTTT TGATTTAGGA ACAC