Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

ci0100152576

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 1
Description: Mapping of the L-threonine 3-dehydrogenase expression vector insert
Promoter location: scaffold_329:73986-78765:-

Sequence
TGTTAAAGAA AAAGTCGACC TAGTATCATA AATAAACAAA TTCCGATTAC TTGTTTTAAC AATACAGTTG TTGCAACTGC ATTATACACA TTGGTGGTAT TTCTGTGATA GTTTTAAATG GTGCTGTGAC ACAGTGGCAA TCTTCTTGTA GCCAAAGGGT ACTAGATTCT AAGCTTGCCA CTGCCACCAC TGTGGCCATT TCGGTCTATA TGGCAAGCAC AATATAGTAT TTGGGTAACT CGGTCTTCAC AAAAGGGTTG GGCAAATTAT CAGCCAAGCA GGAAAAACAT TCAACTACAA AGCTACATAC ATGAAAAATC GGTGCACATA TAAGAAACCG GTGTGCAATG TGGCGCAAGT GATATAGCTT TTGAGTTCAG TATATAAATA ATTAATCACC AGCAGAATTT CTGCCCAAAA CTCCAAAAAA TGTCGTTAAA ACAAACTTTT AAGGAGTATA CAGATTTAAT GGATTTTTAA ATAGCATTGC ATAACGTACT CTCACAACTA ATGTACAATG CTTTCTTTTA TCCCAGGGAC GCTTAAACTA CACACAAAAT CTCAAAAGGA ATTCATGTTA ATGAACAAGC TATGATCGCT ACACCACTCC CAGAGATTAA TTATATAGAA GCCAGTACAA TTGTCTATTT CCAACAATCG TGTATTTAAC TGTTTAGACT AACAACAGTA AAGAGCAGTT ACACGAAACT TGAGACACCG TTTCAATGCT CGTGAAGAAT CCATGTATCG TTTTCTGAAT GTATCGTTTC ACGATGTAAG GTGCCAGCCA GAAAATATCA GCCATGGAAG AATTTTATCA GAACTACAGT TAACTCGTGC AGAAAAGAAT AATCAGTACA TTTATTGAAT AAAAGTCCAA GTACGATGCG CAGTTTAGTA GGAAACTTGT TTAGCGTTTA TATAGTAGGG TGGGGGAAGA TGGGACACCT TTTCATTCTA TTTTCTCGCC CCATTTGGTA GTAAACTAAG TAAATTCAAA GAATTATAAA ACCGTATCCT CACGACTCCC ATAGACTGTT GCCAATTGTT TAAAACACGA TCAGGATATT TGGATATTCT GTGCTAAAGG TGTCCCATCT CCCCCCATCC TACTATACGG TGTATTTTAC TACATATTGC AGTTTCTTAT ATGCGCTAAT TAACTACAGG GAATAAACTG TATATTATGT CGCGCAAGAC GGTATAACAG GTTAGGATAA TACGGAACAT ATTTTTATTT TATCTATCCA TTTGGTAGTA AACAATTAAA ACATGTTTAC AGAACTATAT AACCTCACAA CTCCAAATCC TCACAACTCT AAAACCCTAT ATCCTCAAAC CCTATTTCCT CACAACTCTA AAAAGCGCTG TTAATTGTGG AGTATTATGT GCTAACGGTA TCCGTCTTAC CCCACAGTAA TATATATAGC AGTGAATAGC TTATAGTTGA CCAGCATGGC AGCAGGTGTA TCTCACACAA CAGTGACCAC GCCTCATTAT CCATTTGAAA CTTGCGGCAA AAGTTTGGTA ACAAGGGAAA AAATTGAAAG GTGAATAATA AATGTAACTT GTTTTATAAG ACGGGTGTTC TGTTTCATAC ACCTCGCGTG CTCGTTTACA AATTAGGCCT ACCATGTATG TAACTTTGTG GGTGATTATT TTACCCTATG ACTGACAGTT CAGACTTCAG ACAACCAATT AGTGACCACT GGGTTGGAGA AAGGTCCGTT TATAAAGATG TTTTATATAC CGACACTGCT GGGTTGGAGC AATTGCGGTT AAACGTCGGG GCTGGGCAAA TTGAAGGGTA GCGAACTGTC AATCATTATG TACAGTTGTG GCGAGTAGGT CCTTGCATAC TGTGCCTAAA GAAATGTAGC CTACCCAAAT TCTCGGTGTT AACAATATAC ATTAAATTCC AGGACCTTGC AGAGCAGAGC GTCATTACAA TCAGCGTCGT TGCAAAACTT CTATTACAGA GGAAACCGCC TTCACAACTA CGGTTATCCT TCAGTTATAA GTAGCACCCA ACAGCTTCTC GCTCTAACAC CAACAAAGTT AGGCGTCTCC CCTATCTGGA GAAGAGGTGC ACAACATAAC CGCTCCGCTA GGAGGCGCTC AAGCGCTAAA GACCTTCTTC CGCCTATGAC GTCATGGAAT AGTGACGTCA CGAAGCAAGG GAAATCCCCT TCTCCTATTT CGCGGGGTAG CTCGGTATTA CGACTTCACA GCAATAAACA TTCTGCGCGA ACGACTCCGG CATTACCTTC AACACCGCAA CCTGTTAAAC CCGATGTTAA CGTTAAAGTA TCCGCTACCC AGGCGTCTAT TTTGGGATCC ACGCCGATTA AAGTTAGAAG TATTCAAGCC TACCATGACC AAATGCGATC CTACTTTGGT CCCAGGCGGA ACAATGACCC GAATTTTGTT GCCCGCAAGA TGGCGCCCGT GCTGCGCGTC GTTCCAGCTA CAACGCGGCT CTGGGTTCGC GAAACGAGTG ATCCGAAACC CAAAGTTCAG AAACCCGAAG CGTCGGATAA TTCACAAAAG CGGGTTCGTT TTTCTGATCA AATGGGACTC CCCCTAGTCC GAAACATGAC CCCGAATTAC CGGAGAAAAC ATTCCTACAT TCTGCGTTGG CTTGAAACAG CTGGAAGACC CATTCAACCG ATGGCATAGA TAAAGTTTTG GGAAAACATG GGACACCTTT TCATTCTACT TTCTCGTCCC ATTTAGTAGT AAACAAAGAA CATTCAAAGG AATATAAAAC CGTATCCTCA CGACTCCTAC AAATCAGGAT ATTTGGATAT TTTGTGCTAA AGGTCTAAGT TGCATAAAAC CCGTATTTTC TGGTCACTCC CTTTATTCTT TCCACTTATT TTGGCATTTT AGTTCAAAGC GTCCATTCTA ACTTCATCAA AATGAATTTA GTTTTACAAA ACTAAACTTT TAAGATTAAC TTCGTATCTT ACACACATCG GCTGTTATGT TTACATTAAA ACTGGCGTAT AAACAAATCC CTTCAAATAT AATAATTCTA TTTAATAAAA AGTAACGTGA TAGCCCACAT GCGAGTTATG AATTGCTGTC TTTTGTTCAA TTTCTTTGTT AAAGTGTAAT ATATACAAGT TCCAGATTGT TAAAACAAAT TATAGAATGT TCACGTTTAG ACAGGAACTT GTGCAAATAA ATAGAACCCG TTCATTTATG TTGTATTTGA ATTCATCAGA TTATAAATGC AGGTAATCGT TATTCGCCTG CGGCTTCATA TATAGACCAT GTAGAAAATA CTACAACGCG GGCTGCAACG TGCGATATAA GGTCGGCAGT GGACATGCCG TCTATGACCA TGTTTGCTGG TGTATAAGAA GACAATATAA TATATAGTGG GGGGGGGAGA TGGGACACCT TTAGCACGAA ATATATAAAT ATCCTGATCG TGTTTTAAAC AATTAACAAT GGTCTATAAA AGTCGCGAGG ACAAGGTTTT ATAATTCCTT GAATGTTTTT TGTTTGCTAC CAAAATGTAC GAGAAAATAG AATGAAAAGG TGTCCCATCT TCCCCCATTC TACTATATTA GATGATATGT TATGACTCGG TAATGTGTTC CGTGTTGAAA CTATAAACAC CAGAAATGGC TACTATATAA ATAGCAAAGG CTCCAACGTG TGCAGGCATT CAGTGAGTCA GTATTGCGAA ATACAGCGCT TCATATACAA GATACTTCTA TAGTAAACTG AGCATATAAT AGGAAGTTGT AAAACTAAAC TAGCTTAATT TTTAATTTGA GCAGCAAGTT ACACGCGTTT TATACAGGTT ACTATTATTG TAAGCTTAGT ACAGTTATTG GAACATTATA AACTAACTGC AACGTTTTTA ATTTGAGCTC TTTTAACAGC GTTTCTTATA CACTTTTATT AAAAATGTAA CAGTAATGAA ACATATTGAA AATGTAACAG TAATAAGACT TTACAGCTAG AATTTTAATT TGAGCATGTA TATATACAGT GGTTCTCATA CAAGATAGAA GGTACTTTTA TGTAGGCTTA TTAAGGTAAT TGGACAGTAT AAAACCCGCT TTTTAATTGG AGAAAGTGCA TTGAGAATTT TATAAAGAGT TTATAGTATA GTAATAAAAC AATATAAAAA GCCAGATTTT TAATTAGAAG TGCCGCTAAT GAATGAAATT TCCGTGCCTT GAGGTTGAGA GCGTGAAACT GGGCGTTAAC GCAATCGGAG AATCTGATTG GATGACCCGC GGCGTCTGTA ACGTGTTGTG TCTCATCCGC ACAATGTGAA ATTATAAATA TCCTATTGTA TTAGTTTCGG TGTTCCAAAT TTCGCAATAC AGTTTTAATG ACTCTGTTAT CTGCAAAGGA CAAATACGGC CAGTCAAGAT TATGTAGCAG CTTGTGTTAA TTAACAAAAT CAATTATTTC CGTACAAAAT CAGCATCTGT TTTTATTGTT AAAATATTGA TTCGTTTTTC TTTTTTGGAT TAAGGCACCG ACAGAAAAGA AAGACAGAAA CAGTTGTTAA AGATAGACGC AAACAGAACG CCAGTCACTA TGCAGCAAAT CCTGTATACT ATGACGTAAT AATGGGCTCG TCCATGACGT AATTCGCGTA TACCGGAAGT TGCGTCATTG CACGTTATTA TGTAGTTATT GTAGTAGATA TTTTCATGCA AAACAACGTG TCAGAGAAGA TGCAGAAACA CGTCAATAAA AAAGGCAAAC AAATCTAGAT TTACTAATTG TAACTTCTTC TGTAAACAG