Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-PDE9

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 1
Description: Mapping of the Ci-PDE9 expression vector insert
Promoter location: scaffold_102:92055-96486:+

Sequence
ATTCATGGCT GATATACCCG GTTGCTTCGC CACAAACATG TGTGTGTCTC GTGCGGTTCC GAGTAACCCT GACCGCTGCT CTAAATCTTG GTGCAAAGAT ATGTAGCTAA CAGATTCAAG CAGATACGAG GGAAGTGCGT ACGTACCGCA AAAAGCATTA CTGCGAATCG GGGAATGACG GAAATGCGGG ACATTTTGCA GAAAAATACG TTGGTACGAC GTTAGTTTAA AGGTCTATCA ATTTGCGGAC AAACCTTAAT AATATGCTGC AGTTCGCAAT CAAACTGATC TGATCAAGTT ATTTGATAGA GAAATTCACT CGGTCCGCTT TCCCAGAATT CCCGATGCCC ACAACAGCTG CATAAGCCGG TAAATAAATT GACATAAAAG TCGTGACCGA AAGGGGCTGA TTTTGGATGA CACGCGTCAA TTCTCCTAAC AAACTACATC ACTACCGGGC TGATTATTCA GGACGTTTAA GGACAATTTT TAATGCAAAT CATGCGGTGT AAATATTGTT CTTGGGGATT TAACTGGAAC GAGGGTGCGG GTACAAGGTT CAACCGGCTT CCCTGAAGTT CCAAACCTAA ACATGTCAAA CACCGTTATC TTAACTCTAA GCTAAACAGG TTCATTACTT GACCGTATAT AGTGCTTCAC CATCGGGGAA AATTTGCTCA GGTCGAACAA AGGCGAATGT GTGAAACATG CATAACGTCA ATACCTCGAA TAAAACATGT TGCAATTGCT TCTGTGTGGC GCTTATCTTG CTGTGATGTA ATCTAGATGA GCTGGTAATG ACACGCCACA ATGCCAACTA TGACGTACAA CCGCCGACGG CGTGACAACA GTCACTACGG CGGATTTACG CGGCGAAAAC GTCATTGCGG CTTTATATAA TGTTGTCGTA ATGTAGTAAC GCTTATGTTA TTGTGATGAC GGCGAAAGAA AACACAAGCG ATATGCTATA GTTCCACAAT AACCTACTTT TTTAGCAGCA TCAAAGCGTC GCATGACCTC TTTAGCGGGA TATTTTACAC CGTCATTCAT GGATTGGGTA TCGCATATTT CATCAACGGC ATTCTACTAA CTCAGCTATC ACGATTGATA GGCGTACCCT TTGTTTGATG ACGTTGGCCA AGTAATGCAA GCGCTGTCAC GCGAATCAGT GCGGGTTAGC GTGCGACTGA TCGCTGTATG CGTGCGAGTG CATGAAGCAT GCGACAAAGA ATGTTGTTTT GATCGGGAGT TACTATATAG GCCGCACGCG CAAACTCACT TTGGGGCTTA CCTTGCCACA TAATTACAAG TGTCGTAGCA TACAACGTAA TGGGAAGTGC AGACTAATCT GCTCACCGGA TTATACACAT GCAAACGTAC GCACATTTAC AGTTCCGATA CGGTGTTCTA GGAAAAGATT ACATCGCATT CTATGCGCTA TCATTGCTGC GTTGATAATT GTGCATGACG CGGACAAAAG CAAACCCCTA ACAATATATA CAAGATAATT CTGCATGTCA TATATAGGAG AATTAACTTG TTTACACTCC AATGGAATTG TCTTAAATAC TTGCGTGAGA ATATTTTCTC CTTACCTTAA AATCCGGAAC CTTCCGAAAT GCGTTTTTAA ACCAATCGGA CGAGTCTGAT TGCTATATTT AGAAATGTCA TATTTTATCA CTATTTATCG CTATTTTAAT TGATTTACAT TTTCTTTGAG ACTGACAGAA CCAAAACATC AACCAAACAC GTTAACAAAA CATTGTACAG TAGAATGGGC AAAGACGGGA CACTTCTGGC ACATAATGTG CCAGATATTC TGATCGCGTT TTAAACAATC AACAACGGTC TATATGAGTT GTGAGAATAC GCATTAAAAA TTTTTTGAAT GTTATTTATT TTCTACCGAA TGGAACGTGA AAATAGATTG GAAAGGCGTC CCATCTTCTC CCACCCTACC ATATGAACAA TTCAATCACA CCAGTTAAAA ATGGTGAATA AAATATCCCA CATTTAAAAA ATCAAATTTT AAACCAAATG TAGTATAGAA ACTTAACATA TAACAGCGTC TTAGTCTTTC TGGTAAACAA TAGCATATTT CGCAGCTCCA TCGCGGCGAA GTAAAGAAAC CGAATCTTAT TCATACAAAG TCCTAATTCA ATTATATTCA CTGGATGGTT GAAATGGCTT AGGTAAAGGG CAAACAACAC ACGATGTTTC AGCTGTGGGC GCTGCCTATA TATTGACCAA TGGCCAGTCC TTTAAGCGCA CCGGTTATTA ATAAAACTTC GACACCACAC AAACATTCTG CCCGAAAGCT GGAGGATATT CTCATAAGTT AAAGGTCATT CCGCAATTAC TGAAGTGTTT AAGTATAATA TAACACCCTA CACTGATGTA TGCGGCAATT AACATATGTA ATTGCTACGT TGATCATTAT ATCGAGTGGA GACGATGTGT TGGTTATGTT TATATATCGT ACAGGGTCTA TAGGGGGGAA CAGTAATCCC CTGCCGTTGA AAAACGGGTA TTACAGGTTC GATATTTATA GTATTATCTT ATGCCCCATG AATCATTTTC CTTGAATGTT TTTTCTATGT TTTACATTGC GATAACGCAC ACCACAAATT ACGCTGCAAC TTACGCAGAA CGAAAGGTCT TTTGAGAAAA TTTCCGCGCA GGCTATTGCG TCACGCTTAC GTACGTCAAA CCCTTTTCTC AAGGTTAAAA TACCCGTGTC GGCAGGAAAA GGGGCCGGAT ACGAAAACTT GGCTCAAAAT GCCTGGAAAT TCCTAAGAGT TTTGTAAAAT CGCGCAGCAA CGGTAAAAAC ACGTCTGCGT TGCTAGGTAA TTTGCGATGA CATAGGCAGG GGCTTTGCTT TGTTGGAAAG CGCATATTGT CCTGGTCGCT CCCCTATTGT TACAGTACAA TACGCCGTGC TCAGTGGGAA TGACGTTTTT ATTCCATCGG CCACTTGAAT AGCGTTCCAA GCCAAGCGTC CTGTTGGAAA CCTGCCACCT CATTCGTCTC TATTGTTGTG CTGTGTTACG AGGCGCTGAT AGAGCGTTTA ATTGTCGTTG CTTTCCAGTC GCAGTGGCCG CTATTTAAGA GTGGCGATTG TAAAGCGTGC ATGCGAATGT TAAGAGTTAT TGTTGAGAGT TTAGTTAATC CTGCACTTGG GGGAATTGTA AGCGCTTTAT TGATCCAGTT ATTGAGGGAC GACGGCCCTG GACCTTTAAA CCCCTATTCG TTGTAATCAA ATTATAACCC ACATGTTTTC CTATAAATAA ACCAATATTG GCAGCTTACG CTTATGAAGC AGTTTCATTA GTAGCGAAAT CGAAAAGGTC GATAGCTTAA GCCCCATTAC ATATATAGTT ACGTGCACAG CAGCTATCGG TATCGATTAT GTACAGTATA AGCGGCTGGT ATAGCGTTGT TGGGCGGATG GGTGATGCAA TGCAGTCAGT CAAACACCCG ACAATTATTC CGGTTTATGA TTATTCAAAC TTTATGAAGT GCCGCTCGTA AACTGGGGTA ACTGGTTCGA ATGTTGACGC AGTTAATGTT TATGTGTTAG AATTACGTGA ACAACGTTAA CGCAGGGATA TAGAGGACTG ACTACTACAG TTTGCCCTAG TGTATATGCG TACCGCCTCA AAGAGTAGGG ATTAAAACGG AATGCATTAA AAGTGATTAG TAACAAATAA AGGATAACGA ACTGCCTGTA AGTGTTAAGT GTAATTAAAA CCCTGGATCT GGGTGAAGGA CGGATTACGC ACTTGGCCTA AAACTAATTT GGTTTGACTT TCAAGCTGTT GAGGGAAGAA ATGAATACGC CATCTCGTTT TCGGGTGAGC GCCCATAGTA CGTCATTCGG AATTTGGTAG CTTTTCCAGC AGTAAGAAGG AGTTGGACTA AACTTTTGGT ATAAAGCTGC GTACATACAG TAGCTGACTT GTTTTCGTCT TAGCTCCATT GCCGGCTAGC GTAATTTATG ATGCTGACAA ATTCGAGCTC TGACTGTAGC ACGTTCGCCA TCCGAAAATA GATTCACCCG AAAAATTAAT GCCGGTTGCT TATTACAAAC AAGCGCAGTG TTTTGTGGTG CTGCTCTACA GTTTGTGTTG TAAACTAAAG CACCTATTCC CGGGCAGTGC AGAGCAGAAA GGAGAAGAGC GCTTCTCGGC AGCAGCGAAA CCTTGCCCGG AAATGCAACC CTGAAAATCG ACTGTTTTCG CGGTAGATGA GTTAGTCGAT TGCAGGAAAT AATATGATTT CTCATTCACT TGTATTTACA AGACTACGTG TTCAATGACA GGGCTAAAGG TAGTACGTGT GCAACGAGGT AGTAAATACG TATGGTTTCC ACTTTGTAGA AAGTTTGAAT TATAAATCTA AACTATATAC AGATTCTACA ACAGCATAGG G