Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-GnRHR1

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 1
Description: Mapping of the Ci-GnRHR1 expression vector insert
Promoter location: scaffold_93:204423-209510:-

Sequence
GAATATGTGG TAGTCAGCAA TTGCGCAAAG GTATTTGTAA AATAGGCCAT AACTGTTTTC TAATATTAGC AAAGCTCTTC TAGTGCAATA CGTTATGCTT GGTATGGCAG CGATACGTTT TATAAATCGG GCTCGATATA CCGCGCTTAA AAACTATTTA AATATAAGAT TGATGATGCT AGTAAGTGGT GTAATATATA TGGTATGCAT ATCTGTGGTA CACCATTAGT TGTACTCACT GTGGTATACC TACGTTTTTA GTAGCACTTG GGTGTAAAAT AGGCTTTTGG TTATATATTA AAAAGTATCA GAAAACGTAG CAATATAACT AATGGTGTTC TGTTAAAACT CTGTCAAAAG ATGAAATGTC GGAAATGCAA CTAACGTTTG CGTAAGGCCG CAGCAACAAA TATAGTAGGG TGGAGGAATA CGGGACACCT TTAGCGCTAA AAATTCGGAT CGTGTTTTAA ACAAATAACA ACGCTCTATA TATGAGTCAT CATGGGCATG ATGTTTTATA ATTCTTTAAA TGTTCTTTGT TTACTACCTA CTTGGACGCG AAAATAAAAG AAAGGGTGTC CTATAATCTT CCCCCACCCT ACTATATATA CCATATATAA AATATAGATC TGAAGGTGAC AGCTCTAACT CGGGTAATAT ACCACAACAC AAGGCCGTGT ATTCCAATGC ATTGTAGCAT CTAATTCCGG TCGATAAGAG CAGTTTTGCA CGGCAGTGGG CAACACACGT GCTCGATCTG CAATCTGATT ATTTATTCGA CAAATTTTAA CTCCGTCTCG AAATAACATC GATTCTAAAC TCGTTTATTT TGAGTCAAAA CAAGCGACTG ATGTTTTAGA GACAATTGAC GGCTCGCGTC TTATTCAAGG GTAATGCGCT AGCTTCTTAT ACTGTAAATG CTACTCTCTT TCGGCGAGGG ATGTTGGGGT GAAAAAGTTA GGAAAACAAC CAATTTAACG CGGATTAAAA CCACGCTGTC GCTGAGAGTT GCAGGAATCA AACCGAAGAG GAGACCGGCA GAATTTTTTA GCATAATGTC GCACCTGATT TTAAGAGGAC CATAGAGTTA AGTTCTACTC TACGTTGGTG AGGTCCTATA GAGTGGCTGA GAGGTCCCAC AGTAGGTAAG ATTTATGCCA GAGTTGGCAC AATATCTCGA ATACAGTAAA GTTAGTTTCG CGAAGCCAGA CGTGTCAGTG CGTCTAAGTA TAACTTCACA AAGCGTGTGA TTCATTCAGA CGATCGAGTT ACATTTAGCA AATACGGTAT CTGTCGATTG AAAAAGGAAA TATTGATCGT CTGATAACAA ATCTTTACGT TACACGATCT CGTAAAACAG ATTTTGGCAG CCTGACAAAA CACGGTATGT TTAGTAAGGT CAGGATCCAC TTGCAGAAGC GGATAAGCTA TACCATATTA ACGAATATAG ATCGACAGCG AACTATTATC AGCACGAATG CATCAACGAA TCTTGCTCAC TGAATAGAGT TCGTTTGTAA TAGCGCCTGA CGGCTTGTTG TGTTTGATTC TTATATGAAC CCAGCGTGTT GTTAATTTAA ATCGCTTCGT TGGATTCTGC CAAAAGATAA ACTGCTCGAC GTGTTCTGTT TGTGTGGGGT CATAACTCGG CGAGCGGAAT CCGAAAATAC CGATTTAAAT ATAGCCTAGG ATACGCCCGG TTTGGTAAAG GCGAACTTGA GCAACGAATT CGTTTCTTTG GCCATAGGAA AGAGAAGCGA CGCGGTGTAT TTGGTATACT GTGTATCAAA ACTTAACCTC GGTAAAGACC TTGTCGGCAA ACGGGCTGTT AAAAACTTCG CGTGCGGAGA TAGCGCGACA GAGATTGTAT CTTAGATTAT ATTGCTCTCT CCTCGAGCAT GCTAAATTGA TTCGGAATCT AAACAAGCTT GCACCAATAG CAGGGGGTTC GCTGAAAACA CAGGCGACTG TTTTTCGGCG GCCGACTCTA TCATATGCAC GTTGCAACAC CGTTATCAGA AAAGCCGGGT TGTCAGATAC GGGAGGCGAT AATTTTATTG GAGAGATATG GAAAACCATC AGAGATCAGA CGCAGTTGAA AGATTGACGG TAGGGAAGAG TATAAAGTTC AGTATTTCGT TGATTTATAG ACTTGCATTG AGATAGATGA GCGACTATGA TTGACAGAGA CCCGGGACCG TTTATTTTGT ATGCAAGCAT CGGCCCAAAT CTACTGAGCC GTTTTTCTGG GAAGTGATGG AGATATATAT CATAATTCAT GTGGACATTC AACGTGCATA GGAAGGTTAT TAATAGAAAA TAATCAGATC TAGCTGTCAA AAATAATGCT TCTTAAGATC TTTTAGAGCG AACGCATCGT ATTTGCAATT AGTGCATCCG TGCCCGGGGC AAGTTGATGG GCATCTGCGG CATCCAGGGC TGCAATGACC CGCCTAGTGA TGATTACGTA ACCGATCCTC ACCAAGCGCC GAGTTCTATT TTCATGCTGT AATACTGAAA ATTGCTATAC TTAAAAACGA AGTGTATAGT GAGTGGAGAA AGATGGGACA CATTTTCATT TTATTTTCTC GTCCATTTTG ATAGAAAAAA AAGAATATTT AAAGAAATAC TAAACCGTAT GCTCACGTCT TCCATAGACC GTTGTTAATT GTTTAAAACA CGATAAGAAT ATTTGGATAC TGTGTGCTTA AAGTGTCCCG TTTTACCCTA TTGTACTATA TATCAGCTTT TCCAAGCCTA AAAAATACAG GACGTGTTAA CATTTTTTCT ACTGAAGACG CCACGCGGTT TGTTTATTTT AATCACGCTC TTGTCTGGAC CGCATTGGTA CATATGTCGC TGACGTTTGA GGTTACATAA GTCAACTTCG ATCTAGGAAT GCCATGTTTA TAACAAATAG GGAATGTTCG TTGCCTACGG TGTTGCTTAC GACCCATTGG TCGATCTTAT TGCCGCACAT CGTTTTGCGG CAGCTAATTA AGCGAGCCTG GGCCTTTGTG ACGTCAGAAC GTTCGATTAT GACGGAGGTC GCTTAATCCG GTCATGAACC GACCGCAGCG AATAGGCGGC GACGAATATC TCGCACGAAA CATAGAGATC GTAGATAACC GGCGTTGGCA CCGAGGAAGC TGGGGTACCT CGCGTGAGAA GATATTATGC CTTAAACAGG ATTTTGAATG CCATTGCTTA AGTCATTTCG AATCGATCGG ATTAAAAGAG TGGCCGGCCG CCCCTCAGAA TGAGGCCAGC AGAGCTAAAA CGGCTAAATA AGGTAGCGAT CGTTGTAAAA TTAAATAAAC ATTGTAGTTT TTTATGAAAG GGTAACCTGC CCTAAGGCGA GACAGATTCG ACTATCACCG GTCAGTTACT TTTCTATATT TAGGAATGCG ATGGCCACGT TGGTCTCGCG TGTTTTGGAC CGCGGTCAAG TCGTTTTTCA GTTTTCGTAG AAGTGAGGGT GAATCAGGGT TGCGCAAAAT TCTTGGGACA TTAGTTGCGC AACTGTTCTG TTTGTAGTAA ACTGCCTTAT AGGGTTTATT ATGTGTCTGC ATATTCGTCT GGTGTTACGT AAAAGTGAAT AGGGGTGTTG TTATACGCAT ATAGCCAATG GGAGAGGCCA AGCATAGTGT AGAATGTAGA TGTTCTACTG CTACGACGTT ATGAATGAAC ACGATTGAGA TTGTTATTTA TAGACGGTAA CTTTCTCCTG GAGTATCTGT TTACAAGTTT GTGAGTCAGG TGTGGTCATC AGAGCGTAGC AAGAAAAATA CAACAGGTAC ATTATAGGTC AAGGCTATTC TTATTGGCGA TAGTCAAAAT ATGTGGACTC GTTACGCTTT TTTTCTCGCC TCGTGCGAAA GTTACATTTT GACGTATAAA CAAGACAGTA CAAGTCGTTC AATTTGTACT TTAGTAAGAA GAGAGAAAAG AGCTTTTGTT TCATTGAGGT CACGAACCTG TACGAGAAAG ATCGTTATCC ACTTTGATGC GCCCGTGAAA TTAGAGCGAG TGACACTTCA GAAAAAAACG CTGACAAATA TGATCTGAGA ACATGCTTCA GCAAGCTAGC CACATGCATG TCGCATGCAG AGCGGCGTAT GGTTTATCCC ATATAAGGCA GTGAGCGGCG TAAGTCGTAC CCATTCGCGA AGATTTTGTG CCTGCTGGCA GTGCTCGTTT CTCGACTGAT GTTATCTTTA AAGTTAAGTG CGATACAAAA GATCATATCT CAGGAAAGGT ATACAGTAAA GGTGTCTCTG AGGCCACCCT CACATAAACG ATAAACCTAT TCCGGCATAC CGGTCGCTAT GTAGTAGTAG GGACTGCGCG AAGCTTTTGT GGAGCAGTTA GGTCTGACCG TTGTTCTTAG AACCAATATA ACGACACGGC GCTGTACGAT AAATAGGAAA TAGTTTTGAA CAAGGCACCG TTCAAGGTAG TTTTCTTTGT TACGATGTAC GTGAACAATA GTTAGTTTTG TTGCTTTTTA AAATTTGATG ACGACAGACA TGTACGTTTA GTGTTGTTAC AACGATGTAC ATGAACGTGA ATCGTGATTG CCTATCATGC TTCTACATAA CAGTATCCGA CTGTATAGCA AACTCATATA CAGTGTCATG CGCCAGTCAT TTGTTGAGTG TTTTCACAGG AGTACTTGAT GATATTTCGC GGTGCGGGTG ACGATAAAGC TTATATGGTT GTCATCACTA AACACATAGT ATGCATTGCA GCTGGTAAGG TAGAACATTC TGACTGAGGT GCATAAGTAT ATTGTAAGCC GAGAAAACAG TTGTTTTGCA TTTACATGAA CTCTGTTCTG TACAGTACCT GATAGCTGGG AAGATTTAAT TGTACTTTGA ACAGTTAAAC GCAGCAGCAA AACAGAAAAC AGTACAATGT CTGTAGTGTT GTTTATGTGT ATCCTACATT CTAACCTCAT GCAAGTTAGT AGCTCATTAA ATATTTAATT AACGTTCAAT TACAGCGGTG ATAAAGTCAG AGTTGCTTTT AAATTGATTT GAACCACATT TAGTATCTGA TCCGATTATC ATAAGCGAAC AGTGCAT