Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-PC2

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 1
Description: Mapping of the Ci-PC2 expression vector insert
Promoter location: scaffold_239:92860-94672:-

Sequence
GTAACACCAC GATATTAAAT CTTTAAAATA GACTTGTTCC TCGTTTTGCA AAAAAACGCC TGGCAGTACA AGGATATAAC GCTGACTACT CCTAAGGTAT CACTGGTTTT CAGCAAAGTT CTATCTGTGT CTTGATCAAT GACACATACA CCTACAATAG TTTTAACCTA CTAAAGGTAA TTAAAAGTCG ATAGAATAGG AAAGTGAAGG ATTAGGGCTA GGGGTTACTG GCTAAGAGGT AAAAACTATA GTACTGTGAG GAAAGATGGA TACCATGATC ACGTAATATT GCATAATCGT GCTTTTAAAA ATCAACAAAG CTGTTTCATA ATCTTGAGAA TGCGGTTATT TTTGTGTAAA TATTTTTGAC TTATTACCAT ATGTGGCGAT AAAGAAAAAA ACATACACTG TCTTATGCGT ACCTATAGCC TACTATGAAG TTAAAGGAGC TGTCGATATG GATTAAGAAC AGTCGGGTCA TAACTGGCGT TAAATAAATC CAATATAGTA GGTTAAGGTA AGATGGAATT CATATAATCG TGGCTCTAAA GAGCGCTGGT AATTGTTAAA TACACGATTT AAAAAATATG GGATTTGGGT GCTAACTGTA TTCCATCTTG CCACAAAGTA CTATAAATGT AGCGAAGATA GATCTCTGTT TGTGTATTAT CACACACATG AATGTATTCT AAACACATTC GATAGGCCAC GGTGCAAACA TCTTATACAT CTGTGCCAGA TAATCAATAG TGTTTTAAAT TCCCTATCCT ATCGAACGTA TTCTAATCCT TTTTTGATTG TCATTTTACG TCACAATACC AGCAACGACA GGCCGTCACG CATGGCTAGT TTTTGTGTAT GAATAATACA TAAGCGGGCA GGGACGTAAT TAAGCTTACC GGAGCAACAC TGATATTGTG AAACGTACGC GGTAGGGCAG AAAAGAATAA GAAAAGTTTT ATCGGATATC TTATAGAAGG TATATCTCAA TGTGTTTATA ATTGGGAAAG CGGTAAGCGA AAATTGTTCG ATAAAAGGGT ACGGTATAGG AATTGGATTG TAAGACAATG TCGCACGTGT ATGTATTGGA TAGTAAATAC TGTAACAGCT GGTACTATAA TGTATTACAG TCGCACATAG AACGGTATAT CTGGAATATC TTTATAATTA CGAACGTGGC ATATGTTAGG GGTATAACAG CGCAAGAAGT GTCACGTGAA AGGCGTTTTA TTTAACTGAT AAAAAAATGT AAAAGGTTTA GGCTGCAAAT ATTGTAATAG TGTTACTGCG CCAGCTGACA TAATGTATTA CAGTTGTAGA ATTGTATCAG TTATTAGATA TAAAAGGGGC GTATTTATCG TTAACCGCAG TAAAAAGGGC GAAGCTTTAC GGATCAATTA TGTTTACTCG GAAGCTTAGA TATAGAATTT CTACGTCATA ATATTGACGT CATTGGAAAA TACTGAGAGG AAATGGATTT TTTTCTGCGG TTATTTATCG ATTAGGTACA GCGTACGTAA GACGGCCCAA GATATGCGAT GGTTATTTAT AAATTCTCAC AGAGAAGAGC TTGTATAACC TGGTGTATCA CTCTTAGGGT GAAGCGACGG TTAGAACGAA CATCGGTTAG AACCTAGGTC GACTGTCGTA AGTTAAAAGG GTATTAGGTG CGCAGTTTTA TACATTTCCG TTTACAAATA AATTCATTAT CTTACAGGGA CGTTAACGGT TAAGCTGTTT TATTGTAATT TAAATTAATT AAAAACACGG TGAAAAAACG AAGAATTCTT AAAGCAGCAT TTTATTTGAA TG