Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

ci0100152576

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: Mapping of the L-threonine 3-dehydrogenase expression vector insert
Promoter location: chr01p:288049-292849:-

Sequence
TGTTAAAGAA AAAGTCGACC TAGTATCATA AATAAACAAA TTCCGATTAC TTGTTTTAAC AATACAGTTG TTGCAACTGC ATTATACACA TTGGTGGTAT TTCTGTGATA GTTTTAAATG GTGCTGTGAC ACAGTGGCAA TCTTCTTGTA GCCAAAGGGT ACTAGGTTCT AAGCTTGCCA CTGCCACCAC TGTGGCCATT TCGGTCTATA TGGCAAGCAC AATATAGTAT TTGGGTAACT CGGTCTTCAC AAAAGGGTTG GGCAAATTAT CAGCCAAGCA GGAAAAACAT TCAACTACAA AGCTACATAC ATGAAAAATC GGTGCACATA TAAGAAACCG GTGTGCAATG TGGCGCAAGT GATATAACTT TTGAGTTCAG TAAATAAATA ATTAATCACC AGCAGAATTT CTGCCCAAAA CTCCAAAAAA TGTCGTTAAA ACAAACTTTT AAGGAGTATA CAGATTTAAT GGATTTTTAA ATAGCATTGC ATAACGTACT CTCACAACTA ATGTACAATG CTTTCTTTTA TCCCAGGGAC GCTTAAACTA CACACAAAAT CTCAAAAGGA ATTCATGTTA ATGAACAAGC TATGATCGCT ACACCACTCC CAGAGATTAA TTATATAGAA GCCAGTACAA TTGTCTATTC CCAACAATCG TGTATTTAAC TGTTTAGACT AACAACAGTA AAGAGCAGTT ACACGAAACT TGAGACACCG TTTCAATGCT CGTGAAGAAT CCATGTATCG TTTTCTGATT GTATCGTTTC ACGATGTAAG GTGCCAGCCA GAAAATATCA GCCATGGAAG AATTTTATCA GAACTACAGT TAACTCGTGC AGAAAAGAAT AATCAGTACA TTTATTGAAT AAAAGTCCAA GTACGATGCG CAGTTTAGTA GGAAACTTGT TTAGCGTTTA TATAGTAGGG TGGGGGAAGA TGGGACACCT TTTCATTCTA TATTTTCTCG CCCCATTTGG TAGTAAACTA AGTAAATTCA AAGAATTATA AAACCGTATC CTCACGACTC CCATAGACTG TTGCCAATTG TTTAAAACAC GATCAGGATA TTTGGATATT CTGTGCTAAA GGTGTCCCAT CTCCCCCCAT CCTACTATAC GGTGTATTTT ACTACATATT GCAGTTTCTT ATATGCGCTA ATTAACTACA GGGAATAAAC TGTATATTAT GTCGCGCAAG ACGGTATAAC AGGTTAGGAT AATACGGAAC ATATTTTTAT TTTATCTATC CATTTGGTAG TAAACAATTA AAACATGTTT ACAGAACTAT ATAACCTCAC AACTCCAAAT CCTCACAACT CTAAAACCCT ATATCCTCAA ACCCTATTTC CTCACAACTC TGAAAAAGGC GCTGTTAATT GTGGAGTATT ATGTGCTAAC GGTATCCGTC TTACCACACA GTAATATATA TAGCAGTGAA TAGCTTATAG TTGACCAGCA TGGCAGCAGG TGTATCTCAC ACAACAGTGA CCACGCCTCA TTATCCATTT GAAACTTGCG GCAAAAGTTT GGTAACAAGG GAAAAAATTG AAAGGTGAAT AATAAATGTA ACTTGTTTTA TAAGACGGGT GTTCTGTTTC ATACACCTCG CGTGCTCGTT TACAAATTAG GCCTACCATG TATGTAACTT TGTGGGTGAT TATTTTACCC TATGACTGAC AGTTCAGACT TCAGACAACC AATTAGTGAC CACTGGGTTG GAGAAAGGTC CGTTTATAAA GATGTTTTAT ATACCGACAC TGCTGGGTTG GAGCAATTGC GGTTAAACGT CGGGGCTGGG CAAATTGAAG GGTAGCGAAC TGTCAATCAT TATGTACAGT TGTGACGAGT AGGTCCTTGC ATACTGTGCC TAAAGAAATG TAGCCTACCC AAATTCTCGG TGTTAACAAT ATACATTAAA TTCCAGGACC TTGCAGAGCA GAGCGTCATT ACAATCAGCG TCGTTGCAAA ACTTCTATTA CAGAGGAAAC CGCCTTCACA ACTACGGTTA TCCTTCAGTT ATAAGTAGCA CCCAACAGCT TCTCGCTCTA ACACCAACAA AGTTAGGCGT CTCCCCTATC TGGAGAAGAG GTGCACAACA TAACCGCTCC GCTAGGAGGC GCTCAAGCGC TAAAGACCTT CTTCCGCCTA TGACGTCATG GAATAGTGAC GTCACGAAGC AAGGGAAATC CCCTTCTCCT ATTTCGCGGG GTAGCTCGGT ATTACGACTT CACAGCAATA AACATTCTGC GCGAACGACT CCGGCATTAC CTTCAACACC GCAACCTGTT AAACCCGATG TTAACGTTAA AGTATCCGCT ACCCAGGCGT CTATTTTGGG ATCCACGCCG ATTAAAGTTA GAAGTATTCA AGCCTACCAT GACCAAATGC GATCCTACTT TGGTCCCAGG CGGAACAATG ACCCGAATTT TGTTGCCCGC AAGATGGCGC CCGTGCTGCG CGTCGTTCCA GCTACAACGC GGCTCTGGGT TCGCGAAACG AGTGATCCGA AACCCAAAGT TCAGAAACCC GAAGCGTCGG ATAATTCACA AAAGCGGGTT CGTTTTTCTG GTCAAATGGG ACTCCCCCTA GTCCGAAACA TGACCCCGAA TTACCGGAGA AAACATTCCT ACATTCTGCG TTGGCTTGAA ACAGCTGGAA GACCCATTCA ACCGATGGCA TAGATAAAGT TTTGGGAAAA CATGGGACAC CTTATCATTC TACTTTCTCG TCCCATTTAG TAGTAAACAA AGAACATTCA AAGAAACCGT ATCCTCACGA CTCCTATAAA CCGTTGTTAA TTGTTTGAAA CACGATCAGG ATATTTGGAT ATTTTGTGCT AAAGGTCTAA GTTGCATAAA ACACGTATTT TCTGCTCACT CCCTTTATTC TTTCCACTTA TTTTGGCATT TTAGTTCAAA GCGTCCATTC TAACTTCATC AAAATGAATT TATTTTACAA AACTAAACTT TTAAGAATAA CTTCGTATCT TACACACATC GGCTGTTATG TTTACATTAA AACTGGCGTA TAAACAAATC CCTTCAAATA TAATAATTCT ATTTAATAAA AAGTAACGTG ATAGCCCACA TGCGAGTTAT GAATTGCTGT CTTTTGTTCA TTTTCTTTGT TAAAGTGTAA TATATACAAG TTCCAGATTG TTAAAACAAA TTATAGAATG TTCACGTTTA GACAGGAACT TGTGCAAATA AATAGAACCC GTTTATTTAT GTTGTATTTG AATTCATCAG ATTATAAATG CAGGTAATCG TTATTCGCCT GCGGCTTCAT ATAGACCATA TAGAAAATAC TACAACGCGG GCTGCAACGT GCGATATAAG ATCGGCAGTG GACATGCCGT CTATGACCAT GTTTGTCTGT TGTATAAGAA GACAATATAA TATATAGTGG GGGGGGGGAG ATAGGACACC TTTAGCACGA AATATATAAA TATCCTGATC GTATTTTAAA CAATTAACAA TGGTCTATGA AAGTCGCGAG GACAAGGTTT TATAATTCCT TGAATGTTTT TTGTTTGCTA CCAAAATGTA CGAGAAAATA GAATGAAAAG GTGTCCCATC TTCCCCCATT CTACTATATT AGATGATATG TTATGACTCG GTAATGTGTT CCGTGTTGAA ACTATAAACA CCAGAAATGG CTACTATATA AATAGCAAAG GCTCCAACGT GTGCAGGCAT TCAGTGAGTC AGTATTGCGA AATACAGCGC TTCATATACA AGATACTTCT ATAGTAAACT GAGCATATAA TAGGAAGTTG TAAAACTAAA CTAGCTTAAT TTTTAATTTG AGCAGCAAGT TACACGCGTT TTATACAGGT TACTATTATT GTAAGCTTAG TACAGTTATT GGAACATTAT AAACTAACTG CAACGTTTTT AATTTGAGCT CTTTTAACAG CGTTTCTTAT ACACTTTTAT TAAAAATGTA ACAGTAATGA AACATATTGA AAATGTAACA GTAATAAGAC TTTACAGCTA GAATTTTAAT TTGAGCATGT ATATATACAG TGGTTCTCAT ACAAGATAGA AGGTACTTTT ATGTAGGCTT ATTAAGGTAA TTGGACAGTA TAAAACCCGC TTTTTAATTG GAGAAAGTGC ATTGAGAATT TTATAAAGAG TTTATAGTAT AGTAATAAAA CAATATAAAA AGCCAGATTT TTAATTAGAA GTGCCGCTAA TGAATGAAAT TTCCGTGCCT TGAGGTTGAG AGCGTGAAAC TGGGCGTTAA CGCAATCGGA GAATCTGATT GGATGACCCG CGGCGTCTGT AACGTGTTGT GTCTCATCCG CACAATGTGA AATTATAAAT ATCCTATTGT ATTAGTTTCG GTGTTCCAAA TTTCGCAATA CAGTTTTAAT GACTCTGTTA TCTGCAAAGG ACAAATACGG CCAGTCAAGA TTATGTAGCA GCTTGTGTTA ATTAACAAAA TCAATTATTT CCGTACAAAA TCAGCATCTG TTTTTATTGT TAAAATATTG ATTCGTTTTT CTTTTTTGGA TTAAGGCACC GACAGAAAAG AAAGACAGAA ACAGTTGTTA AAGATAGACG CAAACAGAAC GCCAGTCACT ATGCAGCAAA ACCTGTATAC TATGACGTAA TAATGGGCTC GTCCATGACG TAATTCGCGT ATACCGGAAG TTGCGTCATT GCACGTTATT ATGTAGTTAT TGTAGTAGAT ATTTTCATGC AAAACAACGT GTCAGAGAAG ATGCAGAAAC ACGTCAATAA AAAAGGCAAA CAAATCTAGA TTTACTAATT GTAACTTCTT CTGTAAACAG