Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-PDE9

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: Mapping of the Ci-PDE9 expression vector insert
Promoter location: chr09q:3587962-3592343:+

Sequence
attcatggct gatataccaG GTTGCTTCGC CACAAACATG TGTGTGTCTC GTGCGGTTCC GAGTAACCCT GACCGCTGCT CTAAATCTTG GTGCAAAGAT ATGTAGCTAA CAGATTCAAG CAGATACGAG GGAAGTGCGT ACGTACCGCA AAAAGCATTA CTGCGAATCG GGGAATGACG GAAATGCGGG ACATTTTGCA GAAAAATACG TTGGTACGAC GTTAGTTTAA AGGTCTATCA ATTTGCGGAC AAACCTTAAT AATATGCTGC AGTTCGCAAT CAAACTGATC TGATCAAGTT ATTTGATAGA GAAATTCACT CGGTCCGCTT TCCCAGAATT CCCGATGCCC ACAACAGCTG CATAAGCCGG TAAATAAATT GACATAAAAG TCGTGACCGA AAGGGGCTGA TTTTGGATGA CATGCGTCAA TTCTCCTAAC AAACTACATC ACTACCGGGC TGATTATTCA GGACGTTTAA GGACAATTTT TAATGCAAAT CATGCGGTGT AAATATTGTT CTTGGGGATT TAACTGGAAC GAGGGTGCGG GTACAAGGTT CAACTGGCTT CCCTGAAATT CCAAACCTAA ACATGTCAAA CACCGTTATC TTAACTCTAA GCTAAACAGG TTCATTACTT GACCGTATAT AGTGCTTCAC CATCGGGGAA AATTTGCTCA GGTCGAACAA AGGCGAATGT GTGAAACATG CATAACGTCA ATACCTCGAA TAAAACATGT TGCAATTGCT TCTGTGTGGC GCTTATCTTG CTGTGATGTA ATCTAGATGA GCTGGTAATG ACACGCCACA ATGCCAACTA TGACGTACAA CCGCCGACGG CGTGACAACA GTCACTACGG CGGATTTACG CGGCGAAAAC GTCATTGCGG CTTTATATAA TGTTGTCGTA ATGTAGTAAC GCTTATGTTA TTGTGATGAC GGCGAAAGAA AACACAAGCG ATATGCTATA GTTCCACAAT AACCTACTTT TAGCAGCATC AAAGCGTCGC ATGACCTCTT TAGCGGGATA TTTTACACCG TCATTCATGG ATTGGGTATC GCATATTTCA TCAACGGCAT TCTACTAACT CAGCTATCAC GATTGATAGG CGTACCCTTT GTTTGATGAC GTTGGCCAAG TAATGCAAGC GCTGTCACGC GAATCAGTGC GGGTTAGCGT GCGACTGATC GCTGTATGCG TGCGAGTGCA TGAAGCATGC GACAAAGAAT GTTGTTTTGA TCGGGAGTTA CTATATAGGC CGCACGCGCA AACTCACTTT GGGGCTTACC TTGCCACATA ATTACAAGTG TCGTAGCATA CAACGTAATG GGAAGTGCAG ACTAATCTGC TCACCGGATT ATACACATGC AAACGTACGC ACATTTACAG TTCCGATACG GTGTTCTAGG AAAAGATTAC ATCGCATTCT ATGCGCTATC ATTGCTGCGT TGATAATTGT GCATGACGCG GACAAAAGCA AACCCCTAAC AATATATACA AGATAATTCT GCATGTCATA TATAGGAGAA TTAACTTGTT TACACTCCAA TGGAATTGTC TTAAATACTT GCGTGAGAAT ATTTTCTCCT TACCTTAAAA TCCGGAACCT TCCGAAATGC GTTTTTAAAC CAATCGGACG AGTCTGATTG CTATATTTAG AAATGTCATA TTTTATCACT ATTTATCGCT ATTTTAATTG ATTTACATTT TCTTTGAGAC TGACAGAACC AAAACATCAA CCAAACACGT TAACAAAACA TTGTACAGTA GAATGGGCAA AGACGGGACA CTTCTGGCAC ATAATGTGCC AGATATTCTG ATCGCGTTTT AAACAATCAA CAACGGTCTA TATGAGTTGT GAGAATACGC ATTAAAAATT TTTTGAATGT TATTTATTTT CTACCGAATG GAACGTGAAA ATAGATTGGA AAGGCGTCCC ATCTTCTCCC ACCCTACCAT ATGAACAATT CAATCACACC AGTTAAAAAT GGTGAATAAA ATATCCCACA TTTAAAAAAT CAAATTTTAA ACCAAATGTA GTATAGAAAC TTAACATATA ACAGCGTCTT AGTCTTTCTG GTAAACAATA GCATATTTCG CAGCTCCATC GCGGCGAAGT AAAGAAACCG AATCTTATCC ATACATAGTC CTAATTCAAT TATATTCACT GGATGGTTAA AATGGCTTAG GTAAAGGGCA AACAACACAC GATGTTTCAG CTGTGGGCGC TGCCTATATA TTGACCAATG GCCAGTCCTT TAAGCGCACC GGTTATTAAT AAACCTTCGA CACCACACAA ACATTCTGCC CGAAAGCTGG AGGATATTCT CATAAGTTAA AGGTCATTCC GCAATTACTG AAGTGTTTAA GTATAATATA ACACCCTACA CTGATGTATG CGGCAATTAA CATATGTAAT TGCTACGTTG ATCATTATAT CGAGTGGAGA CGATGTGTTG GTTATGTTTA TATATCGTAC AGGGTCTATA GGGGGGAACA GTAATCCCCT GCCGTTGAAA AACGGGTATT ACAGGTTCGA TATTTATAGT ATTATCTTAT GCCCCATGAA TCATTTTCCT TGAATGTTTT TTCTATGTTT TACATTGCGA TAACGCACAC CACAAATTAC GCTGCAACTT ACGCAGAACG AAAGGTCTTT TGAGAAAATT TCCGCGCAGG CTATTGCGTC ACGCTTACGT ACGTCAAACC CTTTTCTCAA GGTTAAAATA CCCGTGTCGG CAGGAAAAGG GGCCGGATAC GAAAACTTGG CTCAAAATGC CTGGAAATTC CTAAGAGTTT TGTAAAATCG CGCAGCAACG GTAAAAACAC GTCTGCGTTG CTAGGTAATT TGCGATGACA TAGGCAGGGG CTTTGCTTTG TTGGAAAGCG CATATTGTCC TGGTCGCTCC CCTATTGTTA CAGTACAATA CGCCGTGCTC AGTGGGAATG ACGTTTTTAT TCCATCGGCC ACTTGAATAG CGTTCCAAGC CAAGCGTCCT GTTGGAAACC TGCCACCTCA TTCGTCTCTA TTGTTGTGCT GTGTTACGAG GCGCTGATAG AGCGTTTAAT TGTCGTTGCT TTCCAGTCGC AGTGGCCGCT ATTTAAGAGT GGCGATTGTA AAGCGTGCAT GCGAATGTTA AGAGTTATTG TTGAGAGTTT AGTTAATCCT GCACTTGGGG GAATTGTAAG CGCTTTATTG ATCCAGTTAT TGAGGGACGA CGGCCCTGGA CCTTTAAACC CCTATACGTT GTAATCAAAT TATAACCCAC ATGTTTTCCT ATAAATAAAC CAATATTGGC AGCTTACGCT TATGAAGCAG TTTCATTAGT AGCGAAATCG AAAAGGTCGA TAGCTTAAGC CCCATTACAT ATATAGTTAC GTGCACAGCA GCTATCGGTA TCGATTATGT ACAGTATAAG CGGCTGGTAT AGCGTTGTTG GGCGGATGGG TGATGCAATG CAGTCAGTCA AACACCCGAC AATTATTCCG GTTTATGATT ATTCAAACTT TATGAAGTGC CGCTCGTAAA CTGGGGTAAC TGGTTCGAAT GTTGACGCAG TTAATGTTTA TGTGTTAGAA TTACGTGAAC AACGTTGCAG GGATATAGAG GACTGACTAC TACAGTTTGC CCTAGTGTAT ATGCGTACCG CCTCAAAGAG TAGGGATTAA AACGGAATGC ATTAAAAGTG ATTAGTAACA AATAAAGGAT AACGAACTGC CTGTAAGTGT TAAGTGTAAT TAAAACCCTG GATCTGGGTG AAGGACGGAT TACGCACTTG GCCTAAAACT AATTTGGTTT GACTTTCAAG CTGTTGAGGG AAGAAATGAA TACGCCATCT CGTTTTCGGG TGAGCGCCCA TAGTACGTCA TTCGGAATTT GGTAGCTTTT CCAGCAGTAA GAAGGAGTTG GACTAAACTT TTGGTATAAA GCTGCGTACA TACAGTAGCT GACTTGTTTT CGTCTTAGCT CCATTGCCGG CTAGCGTAAT TTATGATGCT GACAAATTCG AGCTCTGACT GTAGCACGTT CGCCATCCGA AAATAGATTC ACCCGAAAAA TTAATGCCGG TTGCTTATTA CAAACAAGCG CAGTGTTTTG TGGTGCTGCT CTACAGTTTG TGTTGTAAAC TAAAGCACCT ATTCCCGGGC AGTGCAGAGC AGAAAGGAGA AGAGCGCTTC TCGGCAGCAG CGAAACCTTG CCCGGAAATG CAACCCTGAA AATCGACTGT TTTCGCGGTA GATGAGTTAG TCGATTGCAG GAAATAATAT GATTTCTCAT TCACTTGTAT TTACAAGACT ACGTGTTCAA TGACAGGGCT AAAGGTAGTA CGTGTGCAAC GAGGTAGTAA ATACGTATGG TTTCCACTTT GTAGAAAGTT TGAATTATAA ATCTAAACTA ctatatacag attctacaac agcata