Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-GnRHR1

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: Mapping of the Ci-GnRHR1 expression vector insert
Promoter location: chr03q:2991813-2996901:-

Sequence
GAATATGTGG TAGTCAGCAA TTGCGCAAAG GTATTTGTAA AATAGGCCAT AACTGTTTTC TAATATTAGC AAAGCTCGTC TAGTGCAATA CGTTATGCTT GGTATGGCAG CGATACGTTT TATAAATCGG GCTCGATATA CCGCGCTTAA AAACTATTTA AATATAAGAT TGATGATGCT AGTAAGTGGT GTAATATATA TGGTATGCAT ATCTGTGGTA CACCATTAGT TGTACTGCAT TTTGGTTTCC TGCGTTTTTA GTAGCACTTG GGTGTAAAAT AGGCTTTTGG TTATATATTA AAAAGTATCA GAAAACGTAG CAATATAACT AATGGTGTTC TGTTAAAACT CTGTCAAAAG ATGAAATGTC GGAAATGCAA CTAACGTTTG CGTAAGGCCG CAGCAACAAA TATAGTAGGG TGGAGGAATA CGGGACACCT TTAGCGCTAA AAATTCGGAT CGTGTTTTAA ACAAATAACA ACGCTCTATA TATGAGTCAT CATGGGCATG ATGTTTTATA ATTCTTTAAA TGTTCTTTGT TTACTACCTA CTTGGACGCG AAAATAAAAG AAAGGGTGTC CTATAATCTT CCCCCACCCT ACTATATATA CCATATATAA AATATAGATC TGAAGGTGAC AGCTCTAACT CGGGTAATAT ACCACAACAC AAGGCCGTGT ATTCCAATGC ATTGTAGCAT CTAATTCCGG TCGATAAGAG CAGTTTTGCA CGGCAGTGGG CAACACACGT GCTCGATCTG CAATCTGATT ATTTATTCGA CAAATTTTAA CTCCGTCTCG AAATAACATC GATTCTAAAC TCGTTTATTT TGAGTCAAAA CAAGCAACTG ATGTTTTAGA GACAATTGAC GGCTCGCGTC TTATTCAAGG GTAATGCGCT AGCTTCTTAT ACTGTAAATG CTACTCTCTT TCGGCGAGGG ATGTTGGGGT GAAAAAGTTA GGAAAACAAC CAATTTAACG CGGATTAAAA CCACGCTGTC GCTGAGAGTT GCAGGAATCA AACCGAAGAG GAGACCGGCA GAATTTTTGA GCATAATGTC GCACCTGATT TTAAGAGGAC CGTAGAGTTA AGTTCTACTC TACGTTGGTG AGGTCCTATA GAGTGGCTGA GAGGTCCCAT AGTAGCTGAG ATTTATGCCA GAGTTGGCAC AATATCTCGA ATACAGTAAA GTTAGTTCAG CGAAGCCAGA CGTGTTAGTG CGTCTAAGTA TAACTTCACA AAGCGTGTGA TTCATTCAGA CGATCGAGTT ACATTTAGCA AATACGGTAT CTGTCGATTG AAAAAGGAAA TATTGATCGT CTGATAACAA ATCTTTACGT TACACGATCT CGTAAAACAG ATTTTGGCAG CCTGACAAAA CACGGTATGT TTAGTAAGGT CAGGATCCAC TTGCAGAAGC GGATAAGCTA TACCATATTA ACGAATATAG ATCGACAGCG AACTATTATC AGCACGAATG CATCAACGAA TCTTGCTCAC TGAATAGAGT TCGTTTGTAA TAGCGCCTGA CGGCTTGTTG TGTTTGATTC TTATATGAAC CCAGCGTGTT GTTAATTTAA ATCGCTTCGT TGGATTCTGC CAAAAGATAA ACTGCTCGAC GTGTTCTGTT TGTGTGGGGT CATAACTCGG CGAGCGGAAT CCGAAAATAC CGATTTAAAT ATAGCCTAGG ATACGCCCGG TTTGGTAAAG GCGAACTTGA GCAACGAATT CGTTTCTTTG GCCATAGGAA AGAGAAGCGA CGCGGTGTAT TTGGTATACT GTGTATCAAA ACTTAACCTC GGTAAAGACC TTGTCGGCAA ACGGGCTGTT AAAAACTTCG CGTGCGGAGA TAGCGCGACA GAGATTGTAT CTTAGATTAT ATTGCTCTCT CCTCGAGCAT GCTAAATTGA TTCGGAATCT AAACAAGCTT GCACCAATAG CAGGGGGTTC GCTGAAAACA CAGGCGACTG TTTTTCGGCG GCCGACTCTA TCATATGCAC GTTGCAACAC CGTTATCAGA AAAGCCGGGT TGTCAGATAC GGGAGGCGAT AATTTTATTG GAGAGATATG GAAAACCATC AGAGATCAGA CGCAGTTGAA AGATTGACGG TAGGGAAGAG TATAAAGTTC AGTATTTCGT TGATTTATAG ACTTGCATTG AGATAGATGA GCGACTATGA TTGACAGAGA CCCGGGACCG TTTATTTTGT ATGCAAGCAT CGGCCCAAAT CTACTGAGCC GTTTTTCTGG GAAGTGATGG AGATATATAT CATAATTCAT GTGGACATTC AACGTGCATA GGAAGGTTAT TAATAGAAAA TAATCAGATC TAGCTGTCAA AAATAATGCT TCTTAAGATC TTTTAGAGCG AACGCATCGT ATTTGCAATT AGTGCATCCG TGCCCGGGGC AAGTTGATGG GCATCTGCGG CATCCAGGGC TGCAATGACC CGCCTAGTGA TGATTACGTA ACCGATCCTC ACCAAGCGCC GAAGTCTATT TTCATGCTGT AATACTGAAA ATTGCTATAC TTAAAAACGA GATGTATAGT AGAGTGGAGG AGGATGGGAC ACATTTTCAT TTTATTTTCT CGTCCATTTT GATAGAAAAA AAAGAATATT TAAAGAAATA CTAAACCGTA TGCTCACGTC TTCCATAGAC CGTTGTTAAT TGTTTAAAAC ACGATAAGAA TATTTGGATA CTGTGTGCTT AAAGTGTCCC GTTTTACCCT ATTGTACTAT ATATCAGCTT TTCCAAGCCT AAAAAATACA GGACGTGTTA ACATTTTTTC TACTGAAGAC GCCACGCGGT TTGTTTATTT TAATCACGCT CTTGTCTGGA CCGCATTGGT ACATATGTCG CTGACGTTTG AGGTTACATA AGTCAACTTC GATCTAGGAA TGCCATGTTT ATAACAAATA GGGAATGTTC GTTGCCTACG GTGTTGCTTA CGACCCATTG GTCGATCTTA TTGCCGCACA TCGTTTTGCG GCAGCTAATT AAGCGAGCCT GGGCCTTTGT GACGTCAGAA CGTTCGATTA TGACGGAGGT CGCTTAATCC GGTCATGAAC CGACCGCAGC GAATAGGCGG CGACGAATAT CTCGCACGAA ACATAGAGAT CGTAGATAAC CGGCGTTGGC ACCGAGGAAG CTGGGGTACC TCGCGTGAGA AGATATTATG CCTTAAACAG GATTTTGAAT GCCATTGCTT AAGTCATTTC GAATCGATCG GATTAAAAGA GTGGCCGGCC GCCCCTCAGA ATGAGGCCAG CAGAGCTAAA ACGGCTAAAT AAGGTAGCGA TCGTTGTAAA ATTAAATAAA CATTGTAGTT TTTTATGAAA GGGTAACCTG CCCTAAGGCG AGACAGATTC GACTATCACC GGTCAGTTAT TTTCTATATT TAGGAATGCG ATGGCCACGT TGGTCTCGCG TGTTTTGGAC CGCGGTCAAG TCGTTTTTCA GTTTTCGTAG AAGTGAGGGT GAATCAGGGT TGCGCAAAAT TCTTGGGACA TTAGTTGCGC AACTGTTCTG TTTGTAGTAA ACTGCCTTAT AGGGTTTATT ATGTGTCTGC ATATTCGTCT GGTGTTACGT AAAAGTGAAT AGGGGTGTTG TTATACGCAT ATAGCCAATG GGAGAGGCCA AGCATAGTGT AGAATGTAGA TGTTCTACTG CTACGACGTT ATGAATGAAC ACGATTGAGA TTGTTATTTA TAGACGGTAA CTTTCTCCTG GAGTATCTGT TTACAAGTTT GTGAGTCAGG TGTGGTCATC AGAGCGTAGC AAGAAAAATA CAACAGGTAC ATTATAGGTC AAGGCTATTC TTATTGGCGA TAGTCAAAAT ATGTGGACTC GTTACGCTTT TTTTTCTCGC CTCGTGCGAA AGTTACATTT TGACGTATAA ACAAGACAGT ACAAGTCGTT CAATTTGTAC TTTAGTAAGA AGAGAGAAAA GAGCTTTTGT TTCATTGAGG TCACGAACCT GTACGAGAAA GATCGTTATC CACTTTGATG CGCCCGTGAA ATTAGAGCGA GTGACACTTC AGAAAAAAAC GCTGACAAAT ATGATCTGAG AACATGCTTC AGCAAGCTAG CCACATGCAT GTCGCATGCA GAGCGGCGTA TGGTTTATCC CATATAAGGC AGTGAGCGGC GTAAGTCGTA CCCATTCGCG AAGATTTTGT GCCTGCTGGC AGTGCTCGTT TCTCGACTGA TGTTATCTTT AAAGTTAAGT GCGATACAAA AGATCATATC TCAGGAAAGG TATACAGTAA AGGTGTCTCT GAGGCCACCC TCACATAAAC GATAAACCTA TTCCGGCATA CCGGTCGCTA TGTAGTAGTA GGGACTGCGC GAAGCTTTTG TGGAGCAGTT AGGTCTGACC GTTGTTCTTA GAACCAATAT AACGACACGG CGCTGTACGA TAAATAGGAA ATAGTTTTGA ACAAGGCACC GTTCAAGGTA GTTTTCTTTG TTACGATGTA CGTGAACAAT AGTTAGTTTT GTTGCTTTTT AAAATTTGAT GACGACAGAC ATGTACGTTT AGTGTTGTTA CAACGATGTA CATGAACGTG AATCGTGATT GCCTATCATG CTTCTACATA ACAGTATCCG ACTGTATAGC AAACTCATAT ACAGTGTCAT GCGCCAGTCA TTTGTTGAGT GTTTTCACAG GAGTACTTGA TGATATTTCG CGGTGCGGGT GACGATAAAG CTTATATGGT TGTCATCACT AAACACATAG TATGCATTGC AGCTGGTAAG GTAGAACATT CTGACTGAGG TGCATAAGTA TATTGTAAGC CGAGAAAACA GTTGTTTTGC ATTTACATGA ACTCTGTTCT GTACAGTACC TGATAGCTGG GAAGATTTAA TTGTACTTTG AACAGTTAAA CGCAGCAGCA AAACAGAAAA CAGTACAATG TCTGTAGTGT TGTTTATGTG TATCCTACAT TCTAACCTCA TGCAAGTTAG TAGCTCATTA AATATTTAAT TAACGTTCAA TTACAGCGGT GATAAAGTCA GAGTTGCTTT TAAATTGATT TGAACCACAT TTAGTATCTG ATCCGATTAT CATAAGCGAA CAGTGCAT