Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-TPM3

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: Mapping of the Ci-TPM3 expression vector insert
Promoter location: chr03q:5522307-5522837:-

Sequence
TTAAAGAATC GCAGGTCGGC TTGTTGCGAA TTAATTAATC TACCGTACCT TTAAATATGA AGATAATTTT CAATCAAGTG TAAGAATACA CTTTCTGTAT TTGAAATATG AAAAACTGTA AAACGCTTGG CGTACATGTA TGCTTATCTT CTTGAACTAT TTACAGCAAT CTTGCAGCAG GCTTACTACG TCATTAACAC GGAGAATGAC AGCCGTCTGA TTGTTCGGAT GGACAACAGA CAAACCAGCA AAAACAAAGC ATATACGAAA CTATTATCAT GTTTGGTTAT ATGTAAACTG TAGAAAACAT CATAGTAGGC CTACGTAATA TTTAAGTACA ACTTGTTGGT AAAAATGTTT AAACGATTCT CCAACATCGA AAGTGTACAC AACTGTTCCT CACCTCTATA TAGAATGACC TAATTGATGA CGTCAAGCAT TATCACTTCT ACATTGGCTA TATAAGAGCG AAGTTGCCTT GTTATGCATC ACACACAGTC GATTCTCACT CCACAGCAGC ACATTACTTC