Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-PC2

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: Mapping of the Ci-PC2 expression vector insert
Promoter location: chr10p:1768532-1770261:-

Sequence
acgaagaatt cttaaagcag cattttattt gaatggcaga caactgctat AAAAAACGCC TGGCAGTACA AGGATATAAC GCTGACTACT CCTAAGGTAT CACTGGTTTT CAGCAAAGTT CTATCTGTGT CTTGATCAAT GACACATACA CCTACAATAG TTTTAACCTA CTAAAGGTAA TTAAAAGTCG AAAGAATAGG AAAGTGAAGG ATTAGGGCTA GGGGTTACTG GCTAAGAGGT AAAAACTATA GTACTGTGAG GAAAGATGGA TACCATGATC ACGTAATATT GCATAATCGT GCTTTTAAAA ATCAACAAAG CTGTTTCATA ATCTTGAGAA TGCGGTTATT TTTGTGTAAA TATTTTTGAC TTATTACCAT ATGTGGCGAT AAAGAAAAAA ACATACACTG TCTTATGCGT ACCTATAGCC TACTATGAAG TTAAAGGAGC TGTCGATATG GATTAAGAAC AGTCGGGTCA TAACTGGCGT TAAATAAATC CAATATAGTA GGTTAAGGTA AGATGGAATT CATATAATCG TGGCTCTAAA GAGCGCTGGT AATTGTTAAA TACACGATTT AAAAAATATG GGATTTGGGT GCTAACTGTA TTCCATCTTG CCACAAAGTA CTATAAATGT AGCGAAGATA GATCTCTGTT TGTGTATTAT CACACACATG AATGTATTCT AAACACATTC GATAGGCCAC GGTGCAAACA TCTTATACAT CTGTGCCAGA TAATCAATAG TGTTTTAAAT TCCCTATCCT ATCGAACGTA TTCTAATCCT TTTTTGATTG TCATTTTACG TCACAATACC AGCAACGACA GGCCGTCACG CATGGCTAGT TTTTGTGTAT GAATAATACA TAAGCGGGCA GGGACGTAAT TAAGCTTACC GGAGCAACAC TGATATTGTG AAACGTACGC GGTAGGGCAG AAAAGAATAA GAAAAGTTTT ATCGGATATC TTATAGAAGG TATATCTCAA TGTGTTTATA ATTGGGAAAG CGGTAAGCGA AAATTGTTCG ATAAAAGGGT ACGGTATAGG AATTGGATTG TAAGACAATG TCGCACGTGT ATGTATTGGA TAGTAAATAC TGTAACAGCT GGTACTATAA TGTATTACAG TCGCACATAG AACGGTATAT CTGGAATATC TTTATAATTA CGAACGTGGC ATATGTTCAG GGGTATAACA GCGCAAGAAG TGTCACGTGA AAGGCGTTTT ATTTAACTGA TAAAAAAATG TAAAAGGTTT AGGCTGCGAA TATTGTAATA GTGTTACTGC GCCAGCTGAC ATAATGTATT ACAGTTGTAG AATTGTATCA GTTATTAGAT ATAAAAGGGG CGTATTTATC GTTAACCGCA GTAAAAAGGG CGAAGCTTTA CGGATCAATT ATGTTTACTC GGAAGCTTAG ATATAGAATT TCTACGTCAT AATATTGACG TCATTGGAAA ATACTGAGAG GAAATGGATT TTTTTCTGCG GTTATTTATC GATTAGGTAC AGCGTACGTA AGACGGCCCA AGATATGCGA TGGTTATTTA TAAATTCTCA CAGAGAAGAG CTTGTATAAC CTGGTGTATC ACTCTTAGGG TGAAGCGACG GTTAGAACGA ACATCGGTTA GAACCTAGGT CGACTGTCGT AAGTTAAAAG GGTATTAGGT GCGCAGTTTT ATACATTTCC GTTTACAAAT AAATTCATTA TCTTACAGGG ACGTTAACGG TTAAGCTGTT TTATTGTAAT TTAAATTAAT TAAAAACACG GTGAAAAAAa aatctttaaa atagacttgt tcctcgtttt gcc