Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-MHC4

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000009772
Promoter location: scaffold_89:417650-420849:-
Gene alias: ENSCING00000009772

Sequence
AACAAAGTAT AAAAATCGGA AAACGAATGG AGTACGGCCC CCTAGTGGTC GTAACGACGG GGATGGATGG TCGCGCAACG GAAGTAATAT TATGACATCA GCACCATTGT TACATCATGA TGACATCATA GAGTTACAAT CGTTACGAGC GGGACAATGT AAATGCGATC ATGCGCGAAC ACCATCGGAG ATTATTTCAA TTAACAATGG AATCAATTGT AATCATGTGA TAAGAGGTAT TATGATGTCA TAACCAATAT TGATTGTTTT ATAACAATGG TTTATCATGG TAGACAATGG TCGAAACAAT TCACATTATA TGTACAATGG TAGAGGAACA CCCAAGTTTG CACGAACCGT ATCACCGTCA TATCAAGGTT GGTCAAATTG CTCAGCTGGT TCTACCAACT TTAATGTATA TTCATATATT TACGTTAATA TATATATGAA CCATCCCCCC CAGATTGCAC GGGCGACAGC GCGTACAGCA GCGATCCCCC AATCATACAT TACAACAATG ACGTACGGGA TCATTCATCG TCGAAACTAA GTAAATATAA AACAGGTATA TTGTTTCGTT GTTGGTTGGT GATGAATTCA TAATAAATTC ATTGTTTCAG GTGATTGTGA TGTCAGAAGG GGAATTCCCC AAACCGAGTA TTCTTGTCGG AATAGTTTAA CCGTAAGTTT GTTATTATGA CATCACAACA ATGATTATGA CATCACAATA CTTTAGAACT CGATGATAAG CGACGAAACA AACAGTGATC TCGCCGACGT TGAAGATTTT GTTCGCGGAA TGAAAACTTC GTGCTCCAGT GACCTCACGT GAAATATTAT GACATCATAA TCATACTGCC TGTTACATTG CCGGGGTGAA ACATCGGGAG TTATTTGAAT TTAAATCATC GAAGAACGCC GAATTTCATT AATTTTTAAT TTGTTGTTTT TATCGTAATT AAATCTTTTT GTAGATTTTG TGGTGTGTGT CCGTCCCTTT CGTTGTTTTT TTATGATTTC TATGAATTTG TGCAGTTTTT TGGTTGAATG CTGCCACCTA GTGCTGCGGA TTGCCTTTAC GTAAATCGTG AATTTTATAA AAAAATGAAA ACAAAACATT GTCGTCCCAT GCTCGCAGTA GAGTTGCTGA TTTTAACATC TAATTCACTC TGAGCGCTGC GGTTCGGTGG TTACATCATC TCGAACATTG TCGTTGCCAC AAGGATAAAT AAGTTGTATT GTTGTTTATT GAAACCATCC ACGACAACAA AGTTTCCTCC AAATCCTCCC ACCCCCCACT ACACCAACCA CCAACAACAC ACAAACCACA ACCACAGTCT CCTTAATCAT GCGTTGCATT ATGGGGCTTG TTGCCATGTA ATCCCTCATA ATGGATGCTG ACTTATTAAC ATGGGGGAAT TCCTTGTTGG GGATTTCTTT ACCCAGAAAC TCACACAGTG GGTCCCATCC ATCACTTAAA TTAAACAGTA GAAGTCTGTC TTTGGGAACT TTCTGGAAAT GATTAATTTA AATGACGTCA AATATATTAC GTCATGCACA TCACGTGAGC ATCTCACACG TGACGCATCA TGACATCATA ACTACCTGTA TGACGTAATT ATTATGACGT CGGTAAATAT GTTTCATGAC ATTTGGGCTC ACGTTGTATT TCGACCACGG CCATAACCGC CAACAGCCAT TGGTGAAGTT AACTATGATG GTGTGTGTTA ATAATAAACA CGATAATGAT GTACGTCACG TGCTCACCCA CACGATTCGT GAATTGAAAA TATTTCCACC CCGAGTATGA GAACGTCTGT ATGACGTTTA GCACCGAGTC CGAGGCCTCG GAATGTAGTT CGTGTGTCAT GCTGGCCAAC CAGGTGTCTT CGTCACGAAC CGTAAGTATC ACCTGCGTAA GTTGGAGTAA TATAAGTGAC GTCACCCACA ATTGAAGGTA TATATGACGT CATAATTACT GCGCGACTTT GGCGTCGGAA AGCATAACCA ACAACCGTCA TTGTTGGCTT ATTCCAACTA AAAAAGGGTT TGTTCTGCTA TAGTTTGTAT TAATGACATT TTACTCGTTT TTTCTTTTTC TTAAAATGAC GACCATGTTT TATTACGTCA TTCATTCAAG TTATTACAGC TAAATTGGTT CGAGTAAAAC ATCGCGTTTG CCTAATATTC GCTTTATACT CAAACTATGA CGTCACAATA CCTTCGCGGC AGGGTAGGCT TCAAGAATTT CATCGAAAAA TAAAAACGAA GGGGTATCTA TGACGACGTC TACGTCATCA TACATCTTTC TGATGTCATC CAACGTCACA CCACTACGTA ACATCCGATT CCATTGATCA CCATGGTACC AGTAATGCTC CATCCAATCA TATATTTTGT AACCAAACGT CGACAATGCT TCGTTCATCG ACTTCGTGCC CGTCTTGCAA AAACTCGCCA CAATTACCTT CATTATTGTT GCAACTGTTA TTCGCTATAC CGGTTGGTGT AAATGAGTAA CCGCCAAACT AAGCAAGACA AATATAATGC GGGCCAGAAA AACTTTAATG TTTGCATAAT ACGGCCGAGT GATAACGTTG CAGTGATTAA TATTTCGCTA AAGCGCAGTT TGTGACGTAA CAGTATAAAC TATAACGTCA TACATTAAAA AATAAAATTA TTAAAAACAT GTTTCCCGTG TTTGTTGTTT TCATTGAAAT GGTGAATTGT TGTATTTGAA ACTTACAGGG ATACAGCGGG CATGTTGTAA CATGGGATTA GCGACACCCG TTGTCATCAG CTGTGTATGG GAAGGTGATG ATGCGACGTT GATTTATGTT GTGTTGAACA GTATGTGTGA AAGTGTGAAA GTGAACGTAT ATAAAGCCAA CATCTTACTT CAATGCACAT GGTTGTAACA TTTCTAACGT AAGGTCTTAT ATAACTACGT ATTAACAGCT TATTTTCGCC AGGTTTAAAT CACGTATAGG TTTAATTTAT CAATACAGCA AGATGTCGTT CGATTACGAA GCATGCCAAG ATGCAGCCCA GTACCTCCGG TTGAGCCGAG AGAAAATTAT TGAAAACCAA ACTCAGAAAC CGGACGGTAA GTAAAGTACC TCATGCTCAC TGCCGGGTTA TAACGATTGT TTATTAACTA TAGGCAAAAA GTATGTTTGG TTTCCAACGA AAGCTGAGG