Version 2.0
D B T G R

DataBase of Tunicate Gene Regulation
Show all gene expression reporters      Show all publications

About DBTGR

Ci-MRLC2

Organism: C. intestinalis
Dataset: JGI 2
Description: -3000:+200 region of ENSCING00000002749
Promoter location: chr08q:4487861-4491060:-
Gene alias: ENSCING00000002749

Sequence
GAATATATTA TGTTACCACG TCGTCTGTAG TTGGCCAAAG CAAAGACCAT GATAGTAAAT ACGAGGAATT CGCTCGCCAA CCGAGATTGC CTAAAGTTAA GAAAAACAAA AGAAAATCGA GAAATGAAAA TGAAAAGTCC GACGAAAATT CATCTGAAGC AGTTGAAACT AACACCACGA ATGGATGGCG CCGACAAAGT AATGGATTTA GTACAAACGG GAATTCGATT GTTGGATCGC ATCAGACGAG ATCAGACCGT TTAGTTGGGC AGGTTGCGAA TAACAAAAGA AAGCGCCGGG AAAGGAAAAG TGTTTCTTCA TATATTTCGG ATCATACACT ACCTGACAAA GTAACAGTTG AGGAAGACAT CACTTTACAT ATTAACAAAC TTAGAGTTGA CAATTCTGAT ACTGTTGTTG ATAAAAATGT CGCGGCTCAT TCCGAACAAG AGAAAACCTA TCCACTGCCG TTGTTTGGTA AATCTATAGA AGAGGATAAA AGTATTACTG AAAAACCTAA ACGTAATGCT GAACTGGTTA AGAAATCGGT TGTGAAATCA ATTTTGAAGA AGAATTCTGT TGCCAAGGTG CCTTGCAAAG TAAGCTCCGA TCACAAGACG ACGATTAAAC CAAACGTTTT AACTTTGGAT AATAAAGAAC AAATCTCAAC AGAGGCATTG AATAAACGAT ATCGTCCACA CAACACTTTT CGGATTGGGT TTAAAAGTAA AAGTAAACTA CACTCATCAC AACAACGACC GAAAACTGAA GAAAGCACGA ATAAGAGAGT GACTGAAGTA GTGGCGCAAA ACAGGCGTGC TGCAAGTAGT ATCAGTTATC GGAGAGTTCT TCGACCAGCC CAACAAACCT TACTGTAAGT GTCTGGTACT GTAATAGTGT TCAGAACTCT ACGTTAAGAT GGATCATTTT TCATTGTTCT TTATCGTACT ATTTGCTCGT AAACATAGAG TATGATGGGG GAAGATGGCA CACCTTTTAA CTCTATTTTC TCGTCCCATT TGGTAGTAAA TAAATAGTGT TCAAAGAAAT AGAAACCGTA TCGTTACGAC TCCTATAAAA CGTTGTTAAA ACACGATCAG GGTATTTTGA TCTTTTTGTG CTAAAAGTAT TCCGTCTTCT CCCACCCTAT ACTATTCGAC TGTACCCCCA CGACTGTAAA CGAGATTTGT TAGTTGTCTA AAATACGATT ATATCTTATC CCACAGTACT GTATTAATAA AAATGTATGA AAAACAGATT GAAAAACGAC AAACAGGCGG CCCGTTACCA ACAGTTGATA TCGGTTTACT TGGACGAACG GTGGCATAAA GCACGTAAGG AGAGATTCTA CACAATGCTC GAAGATTTTC AGATAAAAAA GAAAGCAGAG TGGCAAGCGA AACATAAAAA TAAAACCAAG GAAATACAAA ATTCAATCAA AAGGTAACTT TACACAAGCA CTTATATTTA TAATACGGAT ATTTCCTCTG TCTAAAGTTA CTATGATATT TTTGAATGGA ACGAGTGAAT GAATGAATGG CACTCATTTA TTCTTGCGTG ACGGGGCAAC GTCTGGCGTT ATAACAAAAA CGTGGTATTT GTACACCACT TGCCTGCTTA CGAAGTATTT TAATTGTCAA TTGCTATAAT AGGTGTGTTT ATATATCTTA CAAAAACGAC TTGAATCCTA AAACAGACAA CAGGAGCAGT TAAACTACGT CCGTGGAAAA CATTCGGCAG CTAAAGAACG AAGATTGAAC ACGCAGCATG TGAAGTGGAA GTTCGTAAAA GAAGTTAACC AAAGCGATAA ATATGGTTTG CCAACTAAAA CACCGGTATG TTATCTTTAA TACAAGCTGT ATGAACAATA AGATGCTTCT GAATTCTCTC ATACTTAATG CATGTTTTGT CTAAACAGTG TTTAACGCAC CAATTAAATC ATCAATCTAA ACCACTTTTA AGTATTTTTT TTAACTGAGC ATGAGTGATC ACCCAAAGCA TTATTTGCAA TCAGTTAATG CTACTATAAA TAAACAGGTG GAACACAAAG TTAAGGAACC AAACACGAAT AGCGGACAAG GTCTGTCAAG ACAAGAACTT CGTAGGAAAA ACGAGAAAAG GTTGGTCTGA TTGGGGAAAA AACTGTATTG AAAATAAATC AGTAAAAGTT AATATATATC ACCATTTTTG TATGTTTTAG ATACGAATTT ATTTTCGAAA TCGGATACAG AAAACCTTTA TCCCTGACAA GACCTGCTAA GAAGTCGGTC GCATAATTCC ATTTGCCTGT AGATCGCAAT ATATTGTTCA TCCTATATTA GGGTGTGGAA AGACGGGACA CCTTTAGCAC ATAATGTCCA AATATCCTGA TCACGTTTTA AACAATTAAT AACAATCTAT GGAAGTCGCG AGAATATGGT TTTATATTTC TTTTAGTGTA CTTTTACTAC TACCAAATGG GACGAGAAAA TAGTATGATA AGTTGTCCCA TCTCCCCCAC TCCACTATAC TATTCATCCT ATTACTACAT TGTTCTATCT AGTATTGTGT TTATTTTACC TACAATAAAC AAACGCCACA TATAGTATTA CCAGCGTATT TAAACTGCTG AACCAAAACT TATATTTACG TACAGTATTA TACTTGATCT AAATAAATTA ACTACACTTT ATATAACGAT GCAAGCCAAC GCAATTTTAG AAAAATGCGA GATATTTCTA TGTGTTGTTG GATATATTTG CGATTCGCAA TGCAGTTTTT TAACGAAGAT TTTTTGCATA CGATTATAGA TGTTTTTATG GCATATTTAG TTTTGCCAAA ATAACAAAAT GTGGCTTTTT CTTTTACTGT TTAAATAGTA GTGTGAGAAA TGACCTCAAA TTGTAACGAT GTCTCGGTGG TATGAGGTGA CAACAGCTGA TTGGCTGTGA TGTAACGACA GCAATGTTGT CACTTGCGTT ACTTGGTGGG TATAAAAGGC GAAGCGAGAG CTAGTAATTC ATTCCAACTT ACTTGCTTTA CTTTCATCTC TTCATCTTAT TCTACAACTC TTCAAAATGG TAAGTATAGG TTTGAACTGC CTTTGCTATT ACGTTAAGGT TGTTCAATGT AAACGAACAA TGAATTCTTA GGCCGGTGGA CGAAAATCAA AGAAGGAAGG AGGCAAGAAA GCCCAAAAAT CAACATCCAA TGCTTTCTC